Trainee Facility Management Nord-Vest (f/m)

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Kaufland Romania active.


Vezi toate job-urile Trainee Facility Management Nord-Vest (f/m) active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Constructii active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Imobiliare - Real Estate active pe Hipo.ro

Angajator: Kaufland Romania
Domeniu:
 • Constructii
 • Imobiliare - Real Estate
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Cluj Napoca
 • Actualizat la: 28.11.2022

  La Kaufland urm?rim s? garant?m cea mai bun? experien?? la cump?r?turi pentru clien?ii no?tri. Ce ne face speciali? Performan?a, dinamismul ?i corectitudinea. Angaja?ii no?tri contribuie semnificativ la succesul nostru prin dedicarea ?i pasiunea lor. Al?tur?-te nou? ?i devino membru al echipei noastre.

  INFORMARE CANDIDA?I

  Aspecte generale

  Kaufland Romnia n?elege importan?a datelor tale cu caracter personal, motiv pentru care ne asum?m angajamentul de a respecta legalitatea prelucr?rii acestora.

  Prezenta informare descrie modul n care Kaufland Romnia gestioneaz? datele tale cu caracter personal, precum ?i drepturile tale prev?zute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal n contextul procesului de recrutare.

  Aceast? informare este aplicabil? tuturor candida?ilor care opteaz? pentru posturile disponibile n cadrul Kaufland Romnia, astfel cum sunt publicate.

  Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucr?rii

  n cazul n care aplici pentru un post te inform?m c? ?i vom prelucra datele cu caracter personal, respectiv nume, num?r de telefon ?i adresa de e-mail, datele cu caracter personal incluse n CV-ul ata?at, precum ?i orice alte date pe care ni le transmi?i ulterior, dac? este cazul, strict n scopul procesului de selec?ie a candida?ilor.

  Temeiul juridic al prelucr?rii

  Temeiul juridic n care ?i vom prelucra datele este consim??mntul tau expres, informat, liber consim?it pentru includerea n procesul de selec?ie de personal, n considerarea obiectului nostru de activitate ?i a specificului postului pentru care aplici.

  Transferul datelor cu caracter personal

  Datele tale cu caracter personal vor fi transmise de c?tre Kaufland Romnia c?tre urm?toarele entit??i din grup: Kaufland Germania.

  Accesul la datele cu caracter personal

  n ceea ce prive?te accesul la datele tale cu caracter personal transmise, te inform?m c? numai personalul din cadrul departamentului de Resurse Umane, respectiv managerul de angajare aferent postului disponibil din cadrul Kaufland Romnia au acces la datele cu caracter personal transmise.

  Termen de reten?ie

  n cadrul procesului de recrutare se va ntocmi o list? cu candida?ii selecta?i pentru discu?ia telefonic?.

  ?i vom p?stra datele personale att timp ct este necesar pentru definitivarea n cadrul organiza?iei noastre a postului pentru care ai aplicat, dar nu mai mult de 1 an de la data colect?rii datelor, dup? care datele tale personale, inclusiv datele incluse n CV vor fi ?terse/distruse din eviden?ele noastre.

  Datele cu caracter personal transmise de c?tre candida?ii care nu au fost selecta?i n vederea parcurgerii etapei discu?iei telefonice vor fi ?terse de ndat? din eviden?ele noastre, nefiind stocate pentru perioada men?ionat? mai sus.

  Drepturile tale n leg?tur? cu datele cu caracter personal furnizate

  De asemenea, te inform?m c? ai urm?toarele drepturi n leg?tur? cu datele tale cu caracter personale pe care ni le-ai furnizat, respectiv:

  dreptul de acces la datele tale cu caracter personal

  dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

  dreptul la ?tergerea datelor cu caracter personal

  dreptul la restric?ionarea prelucr?rii datelor cu caracter personal

  dreptul de a se opune prelucr?rii datelor cu caracter personal

  dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum ?i

  dreptul de a depune o plngere n fa?a autorit??ii de supraveghere (ANSPDCP).

  Mai multe informa?ii despre aceste drepturi, precum ?i cum le po?i exercita, po?i g?si n Politica noastr? privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil? pe website-ul nostru, prin accesarea urm?torului link: https://jobs.kaufland.com/Romania/content/Datenschutz_RO_Easyapply/?locale=ro_RO

  Pentru orice informa?ii cu privire la protec?ia datelor tale personale, ne po?i contacta la adresa protectiadatelor@kaufland.ro, sau n scris la adresa Kaufland Romnia SCS, Barbu V?c?rescu 120-144, Bucure?ti, Romnia, nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/17052/2003, precum ?i telefonic la num?rul de telefon: 0372090000.

  Acord candidat

  n situa?ia n care e?ti de acord cu cele mai sus men?ionate, te rug?m s? APLICI la aceast? pozi?ie.

  n situa?ia n care nu e?ti de acord te rug?m s? NU APLICI la aceast? pozi?ie.

  n situa?ia n care dore?ti retragerea consim??mntului dat prin aplicarea la aceast? pozi?ie o po?i face n orice moment prin trimiterea unui e-mail de retragere consim??mnt la adresa protectiadatelor@kaufland.ro.

  ID Job: 342033

  • Iei parte la o experienta de tnvatare rotationala cu o durata de 12 luni
  • Tntelegi procesele specifice departamentului, preiei proiecte si oferi suport managerilor
  • Oferi suport pentru buna functionalitate a magazinelor si instalatiilor tn conditii de siguranta si eficienta a costurilor
  • Partipici la controlul regulat si preventiv a cladirilor, platformelor exterioare si instalatiilor tehnice tn magazinele Kaufland
  • Organizezi si optimizezi activitati din departamentul de Facility Management

  Beneficiile tale

  • Contract de munca cu un salariu atractiv tn valoare de 7450 lei brut si bonuri de masa
  • Zile tn plus la concediul tau de odihna, tn functie de vechimea tn cadrul companiei
  • Oferte speciale si o gama larga de servicii suplimentare, cum ar fi Bookster si 7Card
  • Asigurare voluntara de sanatate tn clinici private partenere
  • Formare profesionala si cunoasterea structurilor si proceselor noastre, precum si oportunitati individuale de dezvoltare personala si profesionala

  • Studii superioare absolvite sau tn curs de absolvire tn domeniul tehnic (constructii/instalatii)
  • Cunostinte bune de operare MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Cunostinte avansate de limba engleza (limba germana constituie un avantaj)
  • Permis de conducere categoria B si disponibilitate pentru deplasare
  • Experienta pe proiecte/management de proiect

  Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre Kaufland Romania . Consultati Politica de procesare a datelor personale a Kaufland Romania >>