Politica GDPR - Kaufland Romania

INFORMARE CANDIDAȚI


Aspecte generale
 

Kaufland România înțelege importanța datelor tale cu caracter personal, motiv pentru care ne asumăm angajamentul de a respecta legalitatea prelucrării acestora.

Prezenta informare descrie modul în care Kaufland România gestionează datele tale cu caracter personal, precum și drepturile tale prevăzute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul procesului de recrutare.

Această informare este aplicabilă tuturor candidaților care optează pentru posturile disponibile în cadrul Kaufland România, astfel cum sunt publicate.
 

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării
 

În cazul în care aplici pentru un post te informăm că îți vom prelucra datele cu caracter personal, respectiv nume, număr de telefon și adresa de e-mail, datele cu caracter personal incluse în CV-ul atașat, precum și orice alte date pe care ni le transmiți ulterior, dacă este cazul, strict în scopul procesului de selecție a candidaților.
 

Temeiul juridic al prelucrării
 

Temeiul juridic în care îți vom prelucra datele este consimtamantul tau  expres, informat, liber consimtit pentru includerea in procesul de selectie de personal, în considerarea obiectului nostru de activitate și a specificului postului pentru care aplici.
 

Transferul datelor cu caracter personal
 

Datele tale cu caracter personal vor fi transmise de către Kaufland România către următoarele entități din grup: Kaufland Germania.
 

Accesul la datele cu caracter personal
 

În ceea ce privește accesul la datele tale cu caracter personal transmise, te informăm că numai personalul din cadrul departamentului de Resurse Umane, respectiv managerul de angajare aferent postului disponibil din cadrul Kaufland România au acces la datele cu caracter personal transmise.
 

Termen de retenție
 

În cadrul procesului de recrutare se va întocmi o listă cu candidații selectați pentru discuția telefonică.

Îți vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru care ai aplicat, dar nu mai mult de 1 an de la data colectării datelor, după care datele tale personale, inclusiv datele incluse în CV vor fi șterse/distruse din evidențele noastre.

Datele cu caracter personal transmise de către candidații care nu au fost selectați în vederea parcurgerii etapei discuției telefonice vor fi șterse de îndată din evidențele noastre, nefiind stocate pentru perioada menționată mai sus.
 

Drepturile tale în legătură cu datele cu caracter personal furnizate
 

De asemenea, te informăm că ai următoarele drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personale pe care ni le-ai furnizat, respectiv:

  • dreptul de acces la datele tale cu caracter personal;
  • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal;
  • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum și
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP).

Mai multe informații despre aceste drepturi, precum și cum le poți exercita, poți găsi în Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe website-ul nostru, prin accesarea următorului link: https://jobs.kaufland.com/Romania/content/Datenschutz_RO_Easyapply/?locale=ro_RO


Pentru orice informații cu privire la protecția datelor tale personale, ne poți contacta la adresa protectiadatelor@kaufland.ro, sau în scris la adresa Kaufland România SCS,  Barbu Văcărescu 120-144, București, România,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17052/2003, precum și telefonic  la numărul de telefon: 0372090000.
 

Acord candidat
 

  • În situația în care ești de acord cu cele mai sus menționate te rugăm să APLICI la această poziție
  • În situația în care nu ești de acord te rugăm să NU APLICI la această poziție.

În situația în care dorești retragerea consimțământului dat prin aplicarea la această poziție o poți face în orice moment prin trimiterea unui e-mail de retragere consimțământ la adresa protectiadatelor@kaufland.ro.