Adjunct Manager Magazin Botosani (f/m)

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Kaufland Romania active.


Vezi toate job-urile Adjunct Manager Magazin Botosani (f/m) active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Altele active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Management Trainee active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Vanzari active pe Hipo.ro

Angajator: Kaufland Romania
Domeniu:
 • Altele
 • Management Trainee
 • Vanzari
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Botosani
 • Actualizat la: 23.08.2022

  La Kaufland urm?rim s? garant?m cea mai bun? experien?? la cump?r?turi pentru clien?ii no?tri. Ce ne face speciali? Performan?a, dinamismul ?i corectitudinea. Angaja?ii no?tri contribuie semnificativ la succesul nostru prin dedicarea ?i pasiunea lor. Al?tur?-te nou? ?i devino membru al echipei noastre.

  INFORMARE CANDIDA?I

  Aspecte generale
  Kaufland Romnia n?elege importan?a datelor tale cu caracter personal, motiv pentru care ne asum?m angajamentul de a respecta legalitatea prelucr?rii acestora.
  Prezenta informare descrie modul n care Kaufland Romnia gestioneaz? datele tale cu caracter personal, precum ?i drepturile tale prev?zute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal n contextul procesului de recrutare.
  Aceast? informare este aplicabil? tuturor candida?ilor care opteaz? pentru posturile disponibile n cadrul Kaufland Romnia, astfel cum sunt publicate.
  Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucr?rii
  n cazul n care aplici pentru un post te inform?m c? ?i vom prelucra datele cu caracter personal, respectiv nume, num?r de telefon ?i adresa de e-mail, datele cu caracter personal incluse n CV-ul ata?at, precum ?i orice alte date pe care ni le transmi?i ulterior, dac? este cazul, strict n scopul procesului de selec?ie a candida?ilor.
  Temeiul juridic al prelucr?rii
  Temeiul juridic n care ?i vom prelucra datele este consim??mntul tau expres, informat, liber consim?it pentru includerea n procesul de selec?ie de personal, n considerarea obiectului nostru de activitate ?i a specificului postului pentru care aplici.
  Transferul datelor cu caracter personal
  Datele tale cu caracter personal vor fi transmise de c?tre Kaufland Romnia c?tre urm?toarele entit??i din grup: Kaufland Germania.
  Accesul la datele cu caracter personal
  n ceea ce prive?te accesul la datele tale cu caracter personal transmise, te inform?m c? numai personalul din cadrul departamentului de Resurse Umane, respectiv managerul de angajare aferent postului disponibil din cadrul Kaufland Romnia au acces la datele cu caracter personal transmise.
  Termen de reten?ie
  n cadrul procesului de recrutare se va ntocmi o list? cu candida?ii selecta?i pentru discu?ia telefonic?.
  ?i vom p?stra datele personale att timp ct este necesar pentru definitivarea n cadrul organiza?iei noastre a postului pentru care ai aplicat, dar nu mai mult de 1 an de la data colect?rii datelor, dup? care datele tale personale, inclusiv datele incluse n CV vor fi ?terse/distruse din eviden?ele noastre.
  Datele cu caracter personal transmise de c?tre candida?ii care nu au fost selecta?i n vederea parcurgerii etapei discu?iei telefonice vor fi ?terse de ndat? din eviden?ele noastre, nefiind stocate pentru perioada men?ionat? mai sus.
  Drepturile tale n leg?tur? cu datele cu caracter personal furnizate
  De asemenea, te inform?m c? ai urm?toarele drepturi n leg?tur? cu datele tale cu caracter personale pe care ni le-ai furnizat, respectiv:
  dreptul de acces la datele tale cu caracter personal
  dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
  dreptul la ?tergerea datelor cu caracter personal
  dreptul la restric?ionarea prelucr?rii datelor cu caracter personal
  dreptul de a se opune prelucr?rii datelor cu caracter personal
  dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum ?i
  dreptul de a depune o plngere n fa?a autorit??ii de supraveghere (ANSPDCP).
  Mai multe informa?ii despre aceste drepturi, precum ?i cum le po?i exercita, po?i g?si n Politica noastr? privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil? pe website-ul nostru, prin accesarea urm?torului link:https://jobs.kaufland.com/Romania/content/Datenschutz_RO_Easyapply/?locale=ro_RO
  Pentru orice informa?ii cu privire la protec?ia datelor tale personale, ne po?i contacta la adresaprotectiadatelor@kaufland.ro, sau n scris la adresa Kaufland Romnia SCS, Barbu V?c?rescu 120-144, Bucure?ti, Romnia, nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/17052/2003, precum ?i telefonic la num?rul de telefon: 0372090000.
  Acord candidat
  n situa?ia n care e?ti de acord cu cele mai sus men?ionate, te rug?m s? APLICI la aceast? pozi?ie.
  n situa?ia n care nu e?ti de acord te rug?m s? NU APLICI la aceast? pozi?ie.
  n situa?ia n care dore?ti retragerea consim??mntului dat prin aplicarea la aceast? pozi?ie o po?i face n orice moment prin trimiterea unui e-mail de retragere consim??mnt la adresaprotectiadatelor@kaufland.ro.

  ID 290949

  Sarcinile tale

  • Gestionezi activitatile magazinului tn mod responsabil si orientat spre rezultate
  • Asiguri un flux optim de marfuri si disponibilitatea produselor la vanzare
  • Conduci si instruiesti angajatii din subordine si realizezi planificarea de personal
  • Asiguri realizarea cifrei de afaceri planificate
  • Monitorizezi si mentii costurile magazinului tn paramentrii stabiliti

  Beneficiile tale

  • Contract de munca pe durata nedeterminata cu un venit atractiv care include, pe langa partea salariala, bonuri de masa si posibile sporuri oferite tn functie de conditiile sau programul de lucru
  • 22 de zile lucratoare de concediu la semnarea contractului, zile care vor creste tn functie de vechimea in cadrul companiei
  • Plati aniversare, zile libere acordate cu ocazia diferitelor evenimente si cursuri gratuite pentru copiii angajatilor
  • Posibilitatea de a beneficia de asigurare de sanatate voluntara
  • Formare profesionala si cunoasterea structurilor si proceselor noastre, precum si oportunitati individuale de dezvoltare personala si profesionala

  Profilul tau

  • Experienta de coordonare si motivare a unei echipe
  • Experienta si cunostinte tn domeniul comertului/retail
  • Gandire orientata spre client si capacitate de organizare si prioritizare
  • Proactivitate si orientare spre rezolvarea problemelor
  • Foarte bune abilitati interpersonale

  Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre Kaufland Romania . Consultati Politica de procesare a datelor personale a Kaufland Romania >>