Politica GDPR - Continental

Prin prezenta îmi acord consimțământul față de procesarea datelor mele cu caracter personal furnizate de mine în scopul ocupării locului de muncă vacant pentru care am aplicat și declar că am citit și am acceptat Regulile pentru protecția datelor.

 

 

AVIZ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Continental AG procesează datele dumneavoastră în contextul procesului de depunere a candidaturii în conformitate cu regulamentele legale aplicabile.

 1. Generalități
  Datele personale introduse de dumneavoastră sunt colectate, prelucrate și utilizate de Continental AG în scopul utilizării procesului de depunere a candidaturii. În măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului, datele pot fi transmise companiilor afiliate cu  Continental AG conform secțiunilor 15 și următ. ale Legii germane privind societățile pe acțiuni, așa cum este stipulat în Reguli corporatiste obligatorii ale companiei Continental.
  Dacă este permis și/sau prevăzut legal, datele pot fi evaluate în scopuri de raportare (de exemplu, în scopuri statistice).
  Datele dumneavoastră vor fi colectate, prelucrate și utilizate numai în conformitate cu regulamentele aplicabile de protecție a datelor (de exemplu, numai cu consimțământul dumneavoastră).
  Pentru a asigura prevederea referitoare la asistența tehnică, transmitem datele furnizorilor noștri de servicii: IBM Corporation (
  1 New Orchard Road Armonk, New York 10504-1722 United States), Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG (Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen), Broadbean Technology Ltd (40 Marsh Wall London E14 9 TP United Kingdom), Global Strategic Solutions & Services, Inc (1505 Jollibee Center Condominium, San Miguel Ave., San Antonio Village, Pasig City, Philippines) and Contur GmbH (Großer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover). IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH și Global Strategic Solutions & Services, Inc colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru din moment ce acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului (pe baza Acordului referitor la prelucrarea datelor sau, dacă furnizorul de servicii își are reședința în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard UE).

 

În conformitate cu prevederile statutare, toate datele dumneavoastră sunt tratate strict confidențial.

 

 

 1. Colectarea și prelucrarea datelor

Continental AG stochează date cu caracter personal referitoare la utilizatorii serviciilor sale doar dacă aceasta a primit consimțământul persoanelor respective în acest scop. Singurele date care sunt stocate se referă la data și momentul vizitei, paginile vizitate, utilizarea cursorului pe site-ul web, funcțiile utilizate de pe pagină și site-ul web de pe care utilizatorul a accesat site-urile web Continental. Adresa IP este transmisă în mod anonim și este utilizată doar pentru a aloca o localizare geografică la nivel de oraș. Continental AG utilizează aceste informații pentru a determina activitatea de pe site-ul web, pentru a genera statistici și pentru a îmbunătăți serviciile și informațiile oferite prin intermediul site-urilor web.


Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt utilizate numai pentru a procesa solicitările în contextul consimțământului acordat sau în conformitate cu reglementările respective de protecție a datelor. În baza cerințelor juridice, Continental a implementat reguli globale, uniforme și interne de protecție a datelor (Reguli corporatiste obligatorii) care reglementează protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Continental AG stochează datele introduse în site-urile web/instrumente/servicii și/sau datele furnizate pentru proces, precum numele, compania, e-mailul, adresa și telefonul în scopul comunicării personale cu dumneavoastră. Datele sunt stocate și/sau utilizate numai în scopul prelucrării solicitării/interesului/participării dumneavoastră în cadrul competiției. Datele dvs. sunt șterse după încheierea prelucrării procesului de depunere a candidaturii, cu condiția ca această ștergere să nu intre în conflict cu oricare obligații legale de păstrare a registrelor.

 

 

 1. Drepturile persoanei referitoare la prelucrarea datelor

 

 

  1.  Vă rugăm să aveți în vedere că, ca persoană care furnizează date cu caracter personal, conform Regulamentului General de Protecție a Datelor UE (RGPD UE), aveți următoarele drepturi în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 

Dreptul la informare conform articolului 13 și articolului 14 RGPD UE

Dreptul la acces conform articolului 15 RGPD UE
Dreptul la rectificare conform articolului 16 RGPD UE
Dreptul la ștergere conform articolului 17 RGPD UE
Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18 RGPD UE
Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 RGPD UE

 

Dacă aveți întrebări despre aceasta, contactați supervizorul nostru responsabil cu protecția datelor prin e-mail la: dataprotection@conti.de

 

  1. În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) al RGPD UE, aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul referitor la colectarea, prelucrarea/stocarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.  Consimțământul trebuie să fie retras adresându-vă în scris companiei Continental AG la adresa: Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hanovra, sau contactându-ne prin formularul nostru de contact.

 

Conform articolului 21 alineatul (1) al RGPD UE, sunteți liber să obiectați oricând la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) (f) al RGPD UE.

 

  1. Puteți contacta oricând în scris responsabilii noștri cu protecția datelor (inclusiv prin e-mail) dacă aveți întrebări sau reclamații. E-mail: dataprotection@conti.de. Puteți contacta, de asemenea, autoritățile corespunzătoare de protecție a datelor, dacă sunt disponibile.

 

 

 

 1. Protecția datelor stocate

 

Compania noastră și IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH și Global Strategic Solutions & Services, Inc utilizează măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele personale furnizate de dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării acestora de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite și adaptate în mod continuu, în conformitate cu cea mai nouă tehnologie. Datele furnizate în mod necriptat ar putea fi vizualizate de terțe părți. Din acest motiv, am dori să precizăm că, referitor la transmiterea datelor prin internet (de exemplu, prin e-mail), transferul sigur nu poate fi garantat. Prin urmare, datele sensibile ar trebui să nu fie transmise deloc sau numai prin intermediul unei conexiuni sigure (SSL). Dacă accesați pagini și fișiere și sunteți apoi rugat să introduceți date cu caracter personal, rețineți faptul că este posibil ca transmiterea unor astfel de date prin internet să nu fie securizată și există riscul ca acestea să fie vizualizate și manipulate de persoane neautorizate.

 

--------------------------------- Sfârșitul secțiunii generale a Avizului privind protecția datelor ------------------