Politica GDPR - Angajatori de TOP

Notă de informare
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate in urma participarii la evenimentul
Angajatori de TOP 2019: Timisoara (15 - 16 martie), Bucuresti (5 - 6 aprilie)


      1.Operatorul de date cu caracter personal

Această Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de informare”) privește participanții la evenimentul Angajatori de TOP 2019 („Evenimentul” sau Angajatori de TOP”) și prelucrarea datelor cu caracter personal desfășurată de Catalyst Solutions SRL, societate cu sediul în București, Sector 1, str. Pitar Moș nr. 6, etaj 2, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/4003/2005, având Cod Unic de Înregistrare 17304500 („Catalyst”), în contextul participării tale la eveniment.

     
2.  Descrierea Evenimentului
Angajatori de TOP este cel mai important târg de carieră dedicat profesioniștilor și studenților aflați în căutarea unui job. Începând cu anul 2006, târgul este unul de referință pentru piața de resurse umane, concentrând un procent semnificativ din oferta locurilor de muncă prin participarea celor mai importante companii din Romania. Fiecare ediție îți oferă acces la peste 70 de companii și 3000 de joburi în Timișoara, cât și peste 130 de companii și 6000 de joburi în Bucureşti.

În legătură cu acest eveniment, realizăm și transmitem emailuri, alerte, notificări și newslettere, și alte materiale informative cu privire la activitatea noastră.

       3.
Datele cu caracter personal prelucrate
Înscrierea la Eveniment se face prin platforma https://www.hipo.ro/ sau printr-un formular de inregistrare (google form) la zona de înregistrare din cadrul evenimentului. Datele introduse în cont sau în formularul de înregistrare, vor fi prelucrate în scopul înscrierii tale la Eveniment, și anume:

  1. Nume, prenume;
  2. Adresă de e-mail, număr de telefon;
  3. Oraș;
  4. Data nașterii;
  5. Nivelul actual de experiență;
  6. Preferințe cu privire la domeniul și locul de muncă;
  7. CV.

În cadrul Evenimentului, te poți înscrie prin platforma https://www.hipo.ro/ și pentru a participa la ateliere susținute de companiile care își prezintă oferta în cadrul târgului. În acest caz, datele cu caracter personal colectate pentru înscriere vor fi transferate către compania care organizează atelierul.

În cadrul Angajatori de TOP vom face fotografii pentru a documenta Evenimentul și pentru a le utiliza ulterior în promovarea acestuia.

Te informăm că nu există nicio consecință negativă pentru tine, în măsura în care decizi să nu ne furnizezi aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, în lipsa unora dintre aceste date, nu vom putea realiza înscrierea ta la Eveniment și acest fapt conduce la neparticiparea ta in cadrul targului de joburi Angajatori de TOP.

      4. Cum colectam datele cu caracter personal

Colectăm acele date cu caracter personal pe care ni le transmiți direct atunci când te înscrii la Eveniment sau la atelierele din cadrul Evenimentului, precum și imaginea ta prin materialele foto-video pe care le vom realiza în ziua Evenimentului.

Colectăm date cu caracter personal și prin intermediul cookie-urilor prezente pe site-ul nostru https://www.hipo.ro/. Pentru mai multe detalii în acest sens, te invităm să consulți Politica de cookie-uri.

      5. Scopurile prelucrării și temeiul legal

Prelucrăm datele tale cu caracter personal astfel cum este descris în această Notă de informare. Te vom informa înainte să folosim datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care ni le-ai furnizat.

Următoarele date cu caracter personal sunt necesare pentru înscrierea ta la eveniment: nume, prenume, date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon), orașul din care provii sau în care studiezi, data nașterii, preferințele cu privire la domeniul și locul de muncă. Aceste informații sunt necesare în temeiul executării contractului pe care îl închei cu Catalyst și pentru a te ajuta în căutarea unui job și facilitarea legăturii cu potențialii angajatori care te interesează.

Atunci când permiți reprezentantului anumitei companii prezente la Eveniment să îți scaneze CV-ul în format Barcode, datele tale cu caracter personal vor ajunge la compania dorită, pe baza consimțământului tău, cu scopul stabilirii unei relații cu angajatorul respectiv.

Te informăm că aceste date cu caracter personal folosite pentru înscrierea la eveniment vor fi utilizate ulterior, prin transformarea în date anonime, în scop de statistică, în baza interesului nostru legitim de a putea evalua impactul Evenimentului și pentru îmbunătățirea calității acestuia.

Îți vom transmite pe e-mail informații de interes pentru tine referitoare la joburi, la contul tău pe platforma https://www.hipo.ro/, știri, oportunități și articole de carieră pe domeniile preferate, în temeiul interesului nostru legitim de a ține legătura cu tine ca urmare a faptului că am încheiat un contract prin care tu participi la Eveniment și de a ne asigura că primești toate informațiile de care ai nevoie. În cazul în care nu ești interesat de aceste informații, poți să îți exprimi opțiunea atât la momentul creării contului, dar și oricând ulterior, prin dezabonarea de la comunicări folosind butonul dedicat din fiecare comunicare în parte.

Vom folosi informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor în scop de marketing, în conformitate cu Politica de cookie-uri, pe care te invităm să o consulți.

De asemenea, ne dorim să facem cunoscut acest eveniment și să vă putem arăta la ce să vă așteptați atunci când vă înscrieți la Angajatori de TOP. Din aceste motive, în scop de marketing, în temeiul interesului nostru legitim, vom realiza fotografii și filmări în cadrul Evenimentului, care vor putea fi ulterior distribuite în mediul online, inclusiv pe rețelele sociale, dar și în presa scrisă, sau folosite pentru afișe, bannere și alte astfel de materiale promoționale. Nu vom utiliza materialele foto-video obținute în alt scop decât acela de a promova Angajatori de TOP.

      6. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat în formularul de înregistrare, de creare a contului sau în cont, necesare în legătură cu participarea ta la Eveniment, vor fi stocate de Catalyst pentru o perioadă de maxim 3 ani.

Fotografiile și materialele video realizate în cadrul Angajatori de TOP vor fi utilizate în scop de marketing pentru o perioadă de maxim 3 ani și apoi vor fi păstrate în arhiva noastră pentru o perioadă de maxim 5 ani.

Dacă primești comunicări comerciale în temeiul interesului nostru legitim, vom stoca datele tale cu caracter personal în scopul furnizării acestor comunicări pentru o durată de maxim 3 ani de la momentul înregistrării la Eveniment. După această perioadă îți putem solicita consimțământul pentru a îți transmite în continuare astfel de mesaje. Dacă în orice moment decizi că nu mai dorești să beneficiezi de comunicări comerciale din partea noastră, îți vom respecta decizia și nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în acest scop.

Vom șterge datele cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau atunci când ți-ai retras consimțământul, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor cu caracter personal în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să o continuăm. De asemenea, vom reține datele cu caracter personal pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

      7. Persoane terțe

În vederea desfășurării activităților de marketing mai sus menționate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în numele nostru de către agenții de marketing, precum și alte societăți similare, care acționează în calitate de persoane împuternicite față de Catalyst. Cu aceste societăți încheiem acorduri privind prelucrarea datelor care asigură prelucrarea datelor tale în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Nu transferăm datele tale cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Catalyst, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare. În orice caz, veți fi informat cu privire la orice alt transfer al datelor tale cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

          8. Securitatea datelor cu caracter personal

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal sunt foarte importante, Catalyst va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale („ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Vei fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale.

      9. Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Dacă ți-ai declarat consimțământul cu privire la activitățile de prelucrare, poți retrage acest consimțământ în orice moment, iar efectele se vor produce din acel moment înainte. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, în cazurile în care îți retragi consimțământul nu vom mai permite prelucrarea datelor tale cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele tale cu caracter personal în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea se bazează pe alte temeiuri sau obligații legale, retragerea consimțământului nu produce nici un efect, iar noi vom proceda la prelucrarea respectivă și te vom informa în acest sens.

Ai următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Ai dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Catalyst le prelucrează.
b. Dreptul la rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal. Ai dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când îți retragi consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ai consimțit.
c. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În situațiile prevăzute de lege, poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.
d. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Poți solicita transmiterea, fie personal, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ sau pe executarea unui contract pe care l-ai încheiat cu noi.
  1. Dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Poți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pe baza intereselor legitime, în cazul în care drepturile persoanei vizate prevalează asupra intereselor Catalyst.

În plus, ai dreptul absolut de a te opune în ceea ce privește prelucrările realizate de Catalyst în scop de marketing direct.

Dacă ai orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare, precum și să îți exerciți oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți contacta la sediul nostru sau folosind adresa de e-mail suport@hipo.ro.

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care consideri că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit/ă de răspunsurile noastre, poți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, te poți adresa și în mod direct în fața instanțelor de judecată competente.

      10. Modificări ale Notei de informare
Dacă ne decidem să modificăm prezenta Notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Îți mulțumim că ne-ai încredințat datele tale cu caracter personal și că ne-ai acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Te rugăm să nu eziți să ne contactezi, dacă ai orice alte nelămuriri cu privire la datele cu caracter personal și modul în care le prelucrăm.