TEHNICIAN TOPOGRAF

Angajator: Expert Serv
Domeniu:
 • Arhitectura - Design - Proiectare
 • Constructii
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Ploiesti
 • Actualizat la: 14.06.2021
  Scurta descriere a companiei

  Cerinte

  Reprezinta un avantaj utilizarea aparaturii 3D ,prelucrarea softului 3D(ideal aparatura FARO )
  Calificări necesare: Limbă străină – Engleza
  Carnet de conducere -cat .B

  Responsabilitati

  Verificarea aparaturii topografice privind starea fizica a acesteia, compatibilității cu accesoriile utilizate si a setărilor impuse pentru categoria de măsurători (domeniul de lucru, timpii de înregistrare si preciziile necesare-obținute )
  Efectuarea măsurătorilor in teren conform normativelor in vigoare si cerințelor beneficiarilor inclusiv determinarea conductelor subterane prin tranzotestare;
  Întocmirea carnetelor de teren conform ODG 700/2014 cu modificările ulterioare;
  Întocmirea schițelor privind descrierea topografica a punctelor de sprijin (borne topografice);
  Integrarea datelor provenite din măsurători diferite pentru aceeași lucrare;
  Preluare informații din baza de date ANCPI, planuri la diverse scări, planuri parcelare, ortofotoplanuri, P.U.G.-uri, alte acte, necesare întocmirii planurilor topografice pentru terenurile afectate de lucrări;
  Întocmirea planurilor topografice conform normelor de reprezentare, a Atlasului de semne convenționale si a standardelor in vigoare privind formatele si indicatorul;
  Întocmirea planurilor topografice de situație si a planurilor de încadrare in zona pentru obținerea Certificatului de Urbanism conform normelor de aplicare a Legii 50/1991 republicata;
  Întocmirea planurilor topografice necesare obținerii Autorizațiilor de construire vizate de către OCPI conform ODG 700/2014 cu modificările ulterioare;
  Întocmirea planurilor de formalități terenuri ținând cont de toate sursele de informații disponibile: planuri parcelare, planuri de încadrare in tarla acolo unde acestea exista, planuri silvice, P.U.G.-uri, in conformitate cu cerințele beneficiarilor;
  Întocmirea profilurilor transversale și longitudinale pentru conducte, linii electrice, cursuri de ape, drumuri, etc.;
  Ridicări topografice in vederea determinării cantităților de lucrări executate și calculul acestor cantități pe baza pofilelor transversale rezultate;
  Efectuarea de trasări și verificări in construcții;
  Extragerea datelor din planșele proiectului (plan situație, profil longitudinal, profile transversale), precum si verificarea acestor planșe d.p.d.v. topografic; Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-menționate;
  Întocmirea livrabilelor conform cu procedurile si cerințele beneficiarilor;
  Dezvoltare de programe existente si adaptare la piața românească;
  Deplasări in interes de serviciu pe tot teritoriul tarii;
  Raportarea in mod regulat, către șeful de departament, a situației proiectelor executate;
  Raportarea in mod regulat, către șeful de proiect a situației părții din proiect de care se ocupă;
  Comunicarea către șeful de proiect a cererilor de modificare a proiectului;
  Colaborarea cu ceilalți colegi din departamentul topografie pentru soluționarea observațiilor făcute de beneficiar;
  Asumarea și responsabilizarea privind executarea proiectelor prin semnătură;