Diriginte de santier

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Apa Nova Bucuresti active.


Vezi toate job-urile Diriginte de santier active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Inginerie active pe Hipo.ro

Angajator: Apa Nova Bucuresti
Domeniu:
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 23.05.2021
  Scurta descriere a companiei

  Apa Nova Bucureşti (societate ce face parte din Grupul Veolia) are principal obiect de activitate gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, fiind concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, pe o perioadă de 25 de ani, începând cu anul 2000.

  Cerinte

  Minimum 3 ani experiență profesională in domeniul autorizat
  Permis de conducere categoria B
  Utilizare PC: nivel avansat - Windows, mobile apps, suita Office
  Nivel ridicat de comunicare;
  Punctual, riguros, cu spirit de echipă, disponibil la efort, project and task based;
  Lucrări hidrotehnice -Domeniul: 5.2 Categoria de importanta B
  Construcții edilitare si de gospodărie comunala -Domeniul 6 sau Lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apa si canalizare -Domeniul 6.1,Drumuri, poduri , tunele, piste de aviație, transport pe cablu- Domeniul 3.1

  Responsabilitati

  În faza de pregătire a executării lucrării :


  Verifică existenta autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
  Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
  Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
  Verifică existenta expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
  Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
  Verifică existenta proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
  Participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției şi la stabilirea bornelor de reper;
  Verifică existenta "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
  Verifică existenta anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;


  În faza de execuție a lucrărilor:
  Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
  Verifică existenta documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
  Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
  Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neargumentate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
  Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
  Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
  Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
  Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
  Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
  Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
  Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
  Preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
  Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.


  În faza de recepție a lucrărilor:
  Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;
  Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
  Preda către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.
  Participă la recepția lucrărilor și semnează actele de recepție;
  Răspunde tehnic pentru documentele semnate conform atribuiților ce îi revin;
  Urmărește soluționarea eventualelor obiecții cuprinse in anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și recomandărilor comisiei de recepție, în perioada legal stabilită.

  Confidențialitatea aplicației tale și protecția datelor personale sunt importante atât pentru tine cât și pentru Apa Nova Bucuresti. Înainte de a aplica pentru un post în Apa Nova, consultă Nota de informare privind prelucrarea datelor candidatilor, disponibila pe site-ul Apa Nova Bucuresti, sectiunea Cariere.

  Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre Apa Nova Bucuresti. Consultati Politica de procesare a datelor personale a Apa Nova Bucuresti >>