Inginer de sistem IT

Angajator: GETICA 95 COM
Domeniu:
 • Customer support - Client service
 • IT Hardware
 • IT Software
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 05.03.2021
  Scurta descriere a companiei

  In piata de energie electrica, GETICA 95 COM activeaza inca din anul 2010 cand a si obtinut licenta de furnizare, iar pe piata gazelor naturale este prezenta din 2012, fiind licentiata si in acest domeniu.

  In momentul actual GETICA 95 COM este pe locul 1 intre furnizorii de energie electrica pe piata concurentiala din Romania.

  Cerinte

  Titularul postului are un rol în activitatea de execuţie a operaţiunilor ce derivă din:
  - capacitatea de adaptare și implementare;
  - autoperfecționare și valorificare a experienţei dobândite;
  - capacitate de analiză și sinteză şi de găsire a unor soluţii;
  - capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, clienţilor;
  - spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
  - abilități în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
  - asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul biroului;
  - respectarea procedurilor de lucru şi de sistem.

  Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului:
  - monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email, DNS, router, switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale firmei;
  - identifică şi remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea;
  - participă la elaborarea politicilor IT ale firmei, elaborează de proceduri IT, acordă consultanţă în domeniu;
  - acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul firmei;
  - colaborează cu personalul din cadrul firmei;
  - răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul biroului şi respectă procedurile de lucru;
  - execută alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept;
  - execută sarcini suplimentare legate de activitatea sa, doar dacă acestea sunt stabilite de persoane autorizate, pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
  - păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor.
  - avizează toate achizițiile de echipamente şi programe realizate în cadrul firmei
  - proiectare rețea de calculatoare
  a) proiectarea și administrarea infrastructurii de rețea;
  b) proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei, precum și instruirea și asistarea utilizatorilor.
  - asigurarea funcționarii rețelei
  a). asigurarea funcționarii rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor, interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globala Internet.
  - asigurarea legalității programelor instalate.
  a). Verifica periodic toate calculatoarele companiei şi face o listă a programelor instalate.
  b). Întocmește o fişă pentru fiecare echipament (server, calculator etc), cu programele instalate, semnată de utilizatorul calculatorului.
  - în cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate (telefon, fax, centrala telefonica), se ocupa de rezolvarea problemelor luând legătura și cooperând cu firmele prestatoare de servicii;
  - Ia legătura cu firma furnizoare de Internet pentru a asigura buna desfășurare a activității în firma;
  - asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic, recomandând soluții adecvate activității firmei;
  - întreține rețeaua, sistemul de Internet, dezvoltă infrastructura rețelei;
  - controlează/supraveghează traficul de date;
  - protejează informația în rețea, precum și securitatea traficului pe internet;
  - creează strategie de backup-up a tuturor datelor / informațiilor din calculatoare și/sau de pe servere;
  - verifică periodic existența la fiecare post a soft-urilor aprobate de conducere, precum și accesul la Internet.

  Responsabilitati

  a) Privind relațiile interpersonale / comunicarea: răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activității biroului;
  b) Faţă de echipamentele din dotare: este responsabil pentru întreţinerea în bune condiţii a echipamentului (fix şi mobil) dat în folosinţă de către firma şi îl predă complet la solicitarea şefului direct sau la încetarea contractului individual de muncă;
  c) În raport cu obiectivele postului:
  - răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul biroului, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
  - răspunde de respectarea legalității;
  - răspunde de respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor;
  - răspunde de exactitatea datelor furnizate;
  - răspunde pentru corectitudinea documentelor întocmite şi a celor aprobate.
  - răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul biroului pe care îl coordonează.
  d) Privind securitatea și sănătatea în muncă:
  - să folosească materialele și echipamentele de protecţia muncii din dotare în timpul activităţilor întreprinse;
  - să respecte regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară activitatea;
  - să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.
  - să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
  - să aducă la cunoştinţa de îndată conducerii firmei despre accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
  - să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
  - să refuze executarea unor lucrări dacă acestea ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
  - să facă anual controlul medical.
  e) Privind regulamentele / procedurile de lucru: respectarea reglementărilor legale în vigoare pe linie de IT, normativelor interne.

  Alte informatii

  Program de lucru de luni până vineri, 08:30-17:30, o oră pauză de masă.