Responsabil CQ - CONSTRUCTII CIVILE

Angajator: Conarg AG
Domeniu:
 • Constructii
 • Tip job: full-time
  Nivel job: > 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 26.03.2019
  Scurta descriere a companiei

  Echipa noastra dinamica creeaza in mod constant valoare pentru clientii nostri, pentru grup si pentru societate. Experienta bogata pe care o avem in inginerie si proiecte, animata de angajamentul nostru constant pentru inovare, ne permite sa oferim solutii remarcabile, la cheie si sa ne diferentiem. Excelam prin asigurarea satisfactiei clientului la fiecare pas al dezvoltarii proiectului, prin stimularea cresterii durabile a companiei. 

  Cerinte

  Absolvent studii superioare- Inginer constructii civile industriale si agricole;
  Cunoasterea limbii engleze scris si vorbit nivel mediu
  Sa aiba experienta profesionala specifica minim 5 ani in pozitia de Responsabil control calitate si /sau Responsabil cu asigurarea calitatii si / sau Inginer calitate in cadrul proiectelor de constructii civile.
  Disponibilitate relocare pe santiere
  Lucru in echipa, spirit creativ, adaptabilitate, dinamism si sociabilitate
  Capacitatea de asumare a responsabilitatii si de a lua decizii
  Persoana activa,foarte bine organizata;
  Spirit de initiativa si atitudine proactive;
  Orientata catre obtinerea de rezultate si incadrarea in termene;
  Spirit antreprenorial;
  Seriozitate,responsabilitate,dinamism.

  Responsabilitati

  Raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii de control tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari la nivelul proiectului, in conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de management al calitatii.
  Urmareste si asigura realizarea activitatilor de inspectii si verificare a calitatii, la produsele aprovizionate pe santier, inainte de punerea in opera, precum si la lucrarile realizate, pe tot parcursul desfasurarii proiectului, in conformitate cu procedurile aferente in vederea confirmarii calitatii si acceptarii de catre clienti a lucrarilor executate.
  In perioada de pregatire a proiectului verifica existenta si valabilitatea autorizatiei de construire, acordurilor si avizelor primite de la beneficiar, concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului, verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize.
  Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale.
  Asigura interfata cu laboratoarele de specialitate, pentru efectuarea de determinari (incercari, analize) pentru controlul lucrarilor/ produselor procurate de la furnizori/ subcontractanti.
  Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in vederea analizarii activitatii de CTC desfasurate, precum si a evolutiei calitatii executiei lucrarilor.
  Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii.
  Verifica calitatea lucrarilor, si intocmirea inregistrarilor calitatii pe faze de executie a lucrarilor (PV predare-primire front lucru, PV receptie calitativa pentru lucrari ce devin ascunse, PV prelevare probe, buletine de analiza, etc.) realizate de subcontractori.
  Elaborare de metode de control si teste
  Elaborare de documente si protocoale necesare Cartii Constructiei;
  Mentinerea legaturii cu Inspectia in Constructii
  Furnizare de informatii pentru intocmirea raspunsului catre client;
  Participa, la solicitarea supervizorului, in proiecte sau activitati intra si interdepartamentale, cu caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei.