Senior Accountant

Angajator: HRS Romania
Domeniu:
 • Contabilitate Finante
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • Timisoara
 • Actualizat la: 06.07.2022
  Scurta descriere a companiei

  Moving forward is impossible without the initial drive to do things differently. Our business is all about the people we come across, whether it's in our everyday interactions or in our vision for the brand.

  Cerinte

  Cerinte:
  • Studii superioare in domeniul Stiintelor Economice;
  • Experienta de minim 5 ani in domeniul economic.
  • Abilitati de comunicare fluent in limba engleza
  • Deprinderi foarte bune de operare PC si MS: Office, Outlook, Excel

  Abilitati interpersonale:
  • Rigurozitate
  • Perseverenta
  • Capacitate de asumare a responsabilitatii
  • Capacitate de analiza si sinteza
  • Abilitati de corelare a datelor
  • Capacitatea de integrare a informatiilor in structuri complexe
  • Abilitati de identificare a neconcordantelor /elementelor critice si a cauzelor acestora
  • Cunosinte temeinice in domeniul economic

  Responsabilitati

  Contabilitate furnizori:
  • Contarea, inregistrarea si impartirea pe centre de cost a facturilor furnizori interni si externi de bunuri si servicii
  • Verificarea documentelor justificative pentru toate facturile de furnizori(contracte, devize de lucrari, situatii anexe) in conformitate cu legea si procedurile interne
  • Urmarirea scadentei facturilor si inaintarea lor catre plata
  • Intocmirea situatiei provizioanelor pentru facturi nesosite si inregistrarea lor in contabilitate
  • Reconciliere si confirmari de sold cu furnizorii in conditiile prevazute de legislatia romana si prevederile de grup


  Contabilitatea mijloacelor fixe, obiecte de inventar:

  • Identificarea si incadrarea in clasa si grupa corecta conform catalogului a mijlocului fix
  • Crearea corecta in programul de contabilitate a codului de mijloc fix, perioada de amortizare si centru de cost (pe fiecare proiect in parte)
  • Verificarea rulajelor conturilor de amortizare cu situatia mijloacelor fixe din registrul de mijloace fixe
  • Verificarea rulajului contului de cheltuieli de obiecte de inventar cu cea a obiectelor de inventar date in folosinta


  Contabilitatea deconturilor de cheltuieli diverse si de deplasare:

  • Verifica intocmirea corecta a decontului de cheltuieli ,documentele anexe,
  • Verifica in cazul decontarii combustibilului existenta contractului de comodat, a foii de parcurs
  • Intocmeste contractele de comodat atunci cand este cazul
  • Efectueaza plati de avans, respectiv regulizare deconturi la sfarsit de luna


  Verificare jurnale TVA si intocmire declaratii fiscale:

  • Verifica jurnalele TVA de cumparari si vanzari
  • Intocmeste declaratii fiscale lunar, si le inainteaza spre depunere si verificare managerului financiar
  • Pregatirea si obtinerea de rapoarte financiare si contabile, periodice si legale, (balanta de verificare lunara, bilant, cont de profit si pierdere
  • Urmareste pe site-ul Ministerului de Finante orice modificare care ar putea surveni in structura, termenele de depunere a declaratiilor fiscale

  Inventar:

  • Intocmeste procese verbale de receptie, procese verbale de predare-primire,procese verbale de casare (dupa inventarul fizic) si le remite spre semnare predatorului/primitorului
  • Actualizeaza periodic situatia excel a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe fiecare locatie in parte
  • Actualizeaza periodic lista cardurilor de combustibil ,lista contractelor de comodat

  Alte informatii

  Doar candidatii eligibili vor fi contactati in decurs de maxim 3 saptamani.