Administrator de contract

Acest job nu mai este activ!


Vezi toate job-urile Administrator de contract active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Vanzari active pe Hipo.ro

Angajator: confidential
Domeniu:
 • Vanzari
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Brasov
 • Actualizat la: 04.12.2021
  Cerinte

  Candidatul ideal:

  - Studii: superioare – absolvent/a de ASE (constituie avantaj)
  - Cunoaşterea modului de operare într-un program ERP şi operare PC - MS Office;
  - Cunoştinţe de contabilitate primarã şi de management de proiect;
  - Abilitãţi numerice, de organizare, planificare, atenţie la detalii;
  - Limba englezã - nivel mediu.

  Responsabilitati

  - Realizeazã înregistrãrile în sistemul ERP a tuturor documentelor aferente
  contractului, precum şi a datelor solicitate de cãtre managerul de proiect;
  - Emite pentru fiecare contract necesarul de materiale, echipamente etc., conform
  graficului prezentat în Business Plan, la solicitarea Managerului operaţional;
  - Întocmeşte situaţia consumului de materiale şi raporteazã managerului operaţional
  stadiul aprovizionãrii echipamentelor şi materialelor pentru contractele aflate în
  derulare;
  - Întocmeşte şi transmite cãtre Direcţia Economicã documentele necesare obţinerii
  Scrisorilor de Garanţie Bancarã sau pentru deschiderea acreditivelor bancare pe
  contractele aflate în derulare;
  - Rãspunde de lansarea comenzilor de execuţie, proiectare, service în garanţie;
  - Urmãreşte indicatorii financiari realizaţi şi îi comparã cu cei din Business Plan;
  - Urmãreşte din punct de vedere cantitativ situaţia echipamentelor livrate în cadrul
  contractelor;
  - Urmãreşte efectuarea serviciilor de mentenanţã conform cerinţelor contractuale
  (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor);
  - Urmãreşte şi gestioneazã cheltuielile cu deplasarea la client, piese de schimb, alte
  cheltuieli;
  - Asigurã încadrarea lucrãrilor şi a cheltuielilor în bugetele alocate pe contracte;
  - Planificã/optimizeazã împreunã cu Managerul operaţional resursele în cadrul
  derulãrii contractelor;
  - Întocmeşte situaţii financiare (venituri/cheltuieli) şi situaţiile de lucrãri (devize)
  pentru intervenţii service în cadrul contractelor de întreţinere şi/sau intervenţii;
  - Elaboreazã şi emite facturile cãtre clienţi, conform modelelor din anexele
  contractelor comerciale, încheiate cu aceştia;
  - Adaugã facturile de furnizori pe propunerile de plãţi, conform procedurilor, notelor
  interne şi modalitãţilor de lucru agreate la nivel de companie;
  - Urmãreşte împreunã cu Managerul operaţional executarea comenzilor şi a
  lucrãrilor suplimentare, primite de la beneficiari;
  - Verificã corectitudinea inscrisurilor din fişele de intervenţie sau în alte documente
  aferente contractului în administrare, înainte de introducerea acestora în sistemul
  informatic de gestiune al companiei;
  - Introduce în sistemul informatic de gestiune al companiei, documentele aferente
  contractului, dupã verificarea prealabilã a acestora (deconturi, facturi, cereri co
  etc.);
  - Întocmeşte cererile de avans în sistemul informatic pentru deplasãrile şi achiziţiile
  cu cash aferente contractelor aflate în derulare, conform procedurilor şi normelor
  de lucru interne.