Perceptia ta asupra unui brand de angajator din industria IT&C (gaming)

Art.1.Organizatorul

Organizatorul concursului “Studiul Perceptia ta asupra unui brand de angajator din industria IT&C (gaming)” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr.6, et.2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI R 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

 

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului
Concursul se va desfasura in perioada Iulie 2020 – Octombrie 2020.


Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu experienta sau studii in domeniul IT si cu domiciliul actual legal in Romania avand varsta peste 18 ani impliniti la data intrarii in concurs („Participantii”).
Angajatii companiei S.C. Catalyst Solutions S.R.L., precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.


Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• In urma unei solicitari telefonice la linia telefonică +40743473792 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
• In urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului: www.hipo.ro/studiugaming

 

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina link-ului: www.hipo.ro/studiugaming


Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa completeze integral chestionarul ce poate fi accesat la acest link: https://www.surveyhero.com/s/41275fb, inclusiv adresa de e-mail, pana la data de 27.08.2020.


Art.6 Desemnarea castigatorilor

In cadrul Concursului se vor acorda 2 premii detaliate in Art.7.
Fiecarui participant care va completa integral chestionarul i se va atribui un numar de ordine. Castigatorul premiului se va desemna prin tragere la sorti, prin extragerea aleatoare a unui numar cuprins intre 1 si numarul formularelor inregistrate dupa completarea lor.
 

Art.7. Premiul si acordarea acestuia
7.1 Premiu
In cadrul Concursului vor fi acordate 1 consola de jocuri Sony Playstation 4 SLIM 1TB si 1 Controller Sony Dualshock 4 v2 unui participant desemnat prin tragere la sorti. 

7.2 Acordarea premiului
Castigatorul va fi contactat pe e-mail in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii lui ca si castigator de catre Organizatorul promotiei.
In vederea acordarii premiului, Castigatorul va oferi Organizatorului o copie dupa C.I. si va permite acestuia sa obtina o fotografie cu inmanarea premiului castigat.
Premiul nu se poate preschimba in bani sau alte obiecte si nu va fi inmanat altor pesoane in afara de castigator.


Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa completeze integral chestionarul, inclusiv campul in care le este solicitata adresa de e-mail.
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3.
8.2. Conditie de validare a castigatorului
Castigatorul concursului va fi validat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplineste conditiile de participare de la art. 3 si art. 8.1
• Castigatorii sa raspunda la mailul prin care au fost instiintati de castigarea premiulu in termen de 10 zile calendaristice de la data desemnarii lui.


Art. 9. Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.


Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu contin o completare integrala a chestionarului si nu contin o adresa de email valida a participantului.

• Inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8.


Art. 11. Politica de confidentialitate 

Catalyst Solutions SRL respecta regulile cofidentialitate si de protejare a informatiilor private.
Politica de confidentialitate poate fi consultata aici:https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/confidentialitate

Art. 12. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


Art. 13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.


Art. 14. Alte Clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca castigatorul nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
 

Va recomandam si:

Siemens Energy competence hub in Bucharest awaits great talents to play their role in the energy transition process

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?

ULTIMELE JOBURI