Politica GDPR - INTERBRANDS ORBICO

NOT─é DE INFORMARE ╚śI DECLARA╚ÜIE DE CONSIM╚Ü─éMÂNT ÎN VEDEREA PRELUCR─éRII DATELOR CANDIDA╚ÜILOR ÎN SCOP DE RECRUTARE ╚śI SELEC╚ÜIE PERSONAL

 

INTERBRANDS ORBICO S.R.L, înregistrat─â la Oficiul Registrului Comer╚Ťului sub num─ârul J40/9571/1993, cod unic de înregistrare RO3786280 (denumit─â în continuare „IBR” sau „noi”), este operatorul datelor tale cu caracter personal pe care le prelucr─âm în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie atunci când decizi s─â depui candidatura în vederea angaj─ârii pe un post pe care îl facem disponibil.

Dac─â decizi s─â aplici pe postul care face obiectul recrut─ârii noastre, ne vei transmite prin CV/ scrisoarea de inten╚Ťie o serie de date personale, pe care le vom prelucra în condi╚Ťiile mai jos descrise.

Înainte de a ne acorda consim╚Ť─âmântul t─âu, prin semnarea prezentei Declara╚Ťii de consim╚Ť─âmânt, cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie la care dore╚Öti s─â participi în vederea angaj─ârii te rug─âm s─â cite╚Öti cu aten╚Ťie Nota de informare de mai jos la prezenta Declara╚Ťie de consim╚Ť─âmânt.

„Consim╚Ť─âmântul” t─âu înseamn─â acordul liber, specific, informat ╚Öi lipsit de ambiguitate, prin care accep╚Ťi, prin semnarea acestei declara╚Ťii ca datele tale s─â fie prelucrate în scopul pentru care î╚Ťi cerem acest consim╚Ť─âmânt (respectiv, pentru scopul analizei candidaturii tale în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie organizat de noi). Dac─â nu e╚Öti convins c─â dore╚Öti s─â ne încredin╚Ťezi datele tale, nu ne acorda consim╚Ť─âmântul, adic─â nu semna prezenta declara╚Ťie de consim╚Ť─âmânt sau nu ne transmite CV-ul sau formularul de candidatur─â.

Nota de informare privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Te rug─âm s─â cite╚Öti cu aten╚Ťie informa╚Ťiile de mai jos privind colectarea ╚Öi prelucrarea datelor tale cu caracter personal de c─âtre Interbrands în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie ini╚Ťiat în vederea angaj─ârii, astfel încât la momentul depunerii CV-ului t─âu / transmiterii unei scrisori de inten╚Ťie/participarea la una din etapele de selectie pentru postul lansat de noi s─â ai toate informa╚Ťiile necesare.

Dac─â dore╚Öti s─â î╚Ťi explic─âm ╚Öi alte detalii cu privire la modul în care prelucr─âm datele tale (candidat) în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie lansat de Interbrands, te rug─âm s─â ne contactezi oricând la DPO adresa de e-mail: privacy.interbrands-orbico.ro@orbico.com .

Interbrands a numit un responsabil cu protec╚Ťia datelor pe care îl po╚Ťi contacta folosind urm─âtoarele date de contact:

Responsabil cu Protec╚Ťia Datelor:

Adresa: ╚śoseaua Viilor nr. 14, Sector 5, Bucure╚Öti, România,

Email: privacy.interbrands-orbico.ro@orbico.com 

 • Ce tipuri de date prelucr─âm în procesul de recrutare?
 • În ce scop ╚Öi temei juridic prelucr─âm datele tale cu caracter personal?
  • Scop ╚Öi mijloace de prelucrare:
 • Drepturile ╚Öi op╚Ťiunile tale
 • Cu cine împ─ârt─â╚Öim datele tale?
 • Cât timp p─âstr─âm datele tale?
 • Ce m─âsuri de siguran╚Ť─â a datelor tale asigur─âm

Colect─âm de la tine sau din alte surse (de ex. din platforme recrutare / socializare unde î╚Ťi încarci CV-ul cu op╚Ťiunea „CV public”) ╚Öi prelucr─âm doar datele care ne sunt necesare pentru scopul recrut─ârii candidatului care se potrive╚Öte cu cerin╚Ťele noastre:

 • Date de contact: nume, prenume, num─âr de telefon ╚Öi adresa de e-mail. Aceste date ne sunt necesare pentru contactarea ta în vederea particip─ârii la procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie pe care l-am lansat, sau pentru recrut─âri viitoare (dac─â ne dai acordul pentru acest scop).
 • Informa╚Ťii ╚Öi date din CV ╚Öi scrisoarea de inten╚Ťii: nume, prenume, adres─â, e-mail, num─âr telefon, vârst─â, data na╚Öterii (op╚Ťional), sex, fotografie (op╚Ťional), stare civil─â (op╚Ťional), na╚Ťionalitate (op╚Ťional), experien╚Ť─â profesional─â, studii ╚Öi/sau calific─âri profesionale.
 • Alte informa╚Ťii suplimentare, colectate pe perioada recrut─ârii: date privind a╚Ötept─ârile tale salariale, rezultatul testului de evaluare (raportat la competen╚Ťele pe care le-am impus în anun╚Ťul de angajare), postul pe care aplici, concluziile rezultate în urma interviului purtat cu tine, precum ╚Öi aprecierile ╚Öi noti╚Ťele pe care le facem în etapa analizei candidaturii tale.
 • contactarea ta (în calitate de candidat), pe durata etapelor de recrutare ╚Öi selec╚Ťie,
 • efectuarea diverselor procese ╚Öi parcurgerea etapelor necesare în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie cu scopul lu─ârii unei decizii finale de angajare;
 • efectuarea testelor de evaluare a capacit─â╚Ťilor, experien╚Ťei ╚Öi abilit─â╚Ťilor tale fa╚Ť─â de cerin╚Ťele pe care le-am impus pentru postul pe care facem recrutarea;
 • stocarea datelor date în aplica╚Ťia noastr─â de administrare a datelor candida╚Ťilor, separat ╚Öi clasificat pe diverse proiecte pe care le derul─âm (doar dac─â avem consim╚Ť─âmântul exprimat al candida╚Ťilor pentru alte recrut─âri viitoare).
 • atunci când colect─âm unele date despre tine din site-urile/ platformele firmelor de recrutare sau platformele de socializare, date care ne sunt necesare evalu─ârii candidaturii tale fa╚Ť─â de cerin╚Ťele postului la care ai aplicat (cerin╚Ťe descrise în anun╚Ťul nostru de recrutare)), sau
 • atunci când facem noi angaj─âri pe posturi similare dorim s─â avem o eviden╚Ť─â cu privire la rezultatul evalu─ârii anterioare a unui candidat - f─âr─â a exclude posibilitatea ta (candidat) s─â po╚Ťi aplica din nou ╚Öi s─â solici╚Ťi, în procesul acestei noi selec╚Ťii, o discu╚Ťie în cadrul unui interviu cu persoanele responsabile ale operatorului.
 • Agen╚Ťii/ firme de recrutare. Pentru a efectua numite activit─â╚Ťi necesare în procesul de recrutare apel─âm la serviciile unor agen╚Ťii/ firme de recrutare, ocazie cu care transmitem c─âtre ace╚Ötia doar datele necesare activit─â╚Ťilor întreprinse de acestea.
 • Autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice. În cazuri excep╚Ťionale, vom putea transmite unele din datele tale personale autorit─â╚Ťilor sau institu╚Ťiilor publice competente, atunci când acest lucru este impus de prevederile legale aplicabile.
 • mijloace specifice de securitate IT, acces limitat al personalului IBR pe categorii de competen╚Ťe/sarcini de serviciu ╚Öi drept de acces:
 • m─âsuri administrative ╚Öi organizatorice adecvate pentru a asigura p─âstrarea confiden╚Ťialit─â╚Ťii de c─âtre persoanele care au acces la datele tale (doar departamentul Resurse Umane);
 • paza ╚Öi securitatea spa╚Ťiilor în care / serverelor pe care sunt p─âstrate datele ╚Öi documentele fizice în care se asigur─â stocarea datelor tale, prin m─âsuri fizice de securitate specifice, securitatea documenta╚Ťiei electronice ╚Öi fizice aferente recrut─ârii, utilizarea de protocoale securizate, revizuirea periodic─â a proceselor ╚Öi procedurilor opera╚Ťionale de colectare, prelucrare ╚Öi p─âstrare a datelor etc.
 • Vom prelucra datele tale cu caracter personal strict pentru scopul recrut─ârii ╚Öi selec╚Ťiei candidatului cel mai potrivit postului pentru care facem recrutarea în vederea angaj─ârii. În acest scop, vom efectua diverse activit─â╚Ťi de prelucrare precum:
 • Î╚Ťi putem p─âstra datele de contact ╚Öi CV-ul în baza noastr─â de date, precum ╚Öi rezultatele evalu─ârii tale, atunci când e╚Öti de acord s─â le re╚Ťinem pentru angaj─âri viitoare pe care IBR le va organiza ╚Öi care corespund experien╚Ťei tale profesionale, studiilor ╚Öi calific─ârilor tale.
 • Pentru procedurile ulterioare de recrutare ╚Öi selec╚Ťie organizate de IBR pentru alte posturi la care aplici din nou, vom p─âstra ╚Öi utiliza rezultatul (indicativul) din evaluarea noastr─â anterioar─â (din ultimele maximum 36 luni) - dac─â anterior ╚Ťi-ai dat acordul pentru p─âstrarea documenta╚Ťiei de candidatur─â (datele din CV/ scrisoarea de inten╚Ťie ╚Öi rezultatele evalu─ârii).
  • Temei juridic. Temeiul juridic al prelucr─ârii datelor tale personale în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie este:

Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale individuale automatizate, ╚Öi nu sunt încadrate în categorii de profiluri de candida╚Ťi. Astfel, evaluarea candidaturii depuse de tine va fi evaluat─â direct de colegii no╚Ötri din departamentul de Resurse Umane, într-o interac╚Ťiune direct─â ╚Öi nemijlocit─â de orice aplica╚Ťii IT.

 • consim╚Ť─âmântul clar, informat ╚Öi f─âr─â echivoc pe care îl exprimi prin semnarea Declara╚Ťiei de consim╚Ť─âmânt de mai jos pentru prelucrarea datelor tale legat de procesul de recrutare la care participi sau cele viitoare, sau;
 • interesul legitim al operatorului - uneori ne putem baza prelucrarea pe interesul nostru legitim, de ex:
 • prevederile legale aplicabile – atunci când suntem obliga╚Ťi de prevederile legale aplicabile s─â colect─âm ╚Öi prelucr─âm anumite date (de ex. datele din cazierul t─âu judiciar pentru posturile cu func╚Ťii de gestiune).

Tu de╚Ťii controlul asupra datelor tale ╚Öi ai oricând urm─âtoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele tale;
 • dreptul de a te opune prelucr─ârii în anumite scopuri bazate pe interesul nostru legitim;
 • dreptul de a-╚Ťi retrage consim╚Ť─âmântul;
 • dreptul de a ne solicita ╚Ötergerea datelor tale;
 • dreptul la rectificarea datelor incorecte, inexacte sau incomplete pe care le prelucr─âm despre tine.
 • dreptul de a restric╚Ťiona prelucrarea datelor tale;
 • dreptul la portabilitatea datelor tale;
 • dreptul de face plângere la autoritatea din România responsabil─â cu supravegherea prelucr─ârii datelor cu caracter personal - ANSPDCP.

Po╚Ťi exercita oricare dintre aceste drepturi prin a ne transmite solicitarea ta la adresa de e-mail dedicat─â:

Pentru a da curs în mod eficient ╚Öi cu prompt solicit─ârilor tale, te rug─âm s─â completezi subiectul emailului/solicit─ârii cât mai sugestiv (de ex. drept de accesrectificare dateretragere consim╚Ť─âmânt), men╚Ťionând calitatea de candidat pentru a identifica rapid modul de lucru ulterior.

Te asigur─âm c─â ne-am ales atent ╚Öi cu exigen╚Ť─â ace╚Öti furnizori ╚Öi, în acela╚Öi timp, ne asigur─âm continuu prin obliga╚Ťiile specifice asumate de ace╚Öti furnizori prin contractele de prelucrare a datelor, prin monitorizarea politicilor de prelucrare a datelor publicate de ace╚Ötia, c─â îndeplinesc standardele noastre înalte de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal ╚Öi în a implementa m─âsuri de securitate IT adecvate pentru asigurarea protec╚Ťiei acestora.

Grupul de societ─â╚Ťi din care facem parte si/ sau partenerii comerciali in beneficiul c─ârora s-a desf─âsurat procesul de recrutare.

De regul─â, vom prelucra ╚Öi p─âstra datele pe care ni le oferi în procesul de recrutare ╚Öi selec╚Ťie: (a) pân─â la încheierea procesului de recrutare, sau (b) dac─â î╚Ťi exprimi consim╚Ť─âmântul în mod liber, specific, informat, ╚Öi lipsit de ambiguitate (respectiv, prin bifarea op╚Ťiunii de mai jos din prezenta Declara╚Ťie de consim╚Ť─âmânt) pentru p─âstrarea datelor tale în scopul unor recrut─âri viitoare, vom p─âstra datele tale pân─â când î╚Ťi vei retrage consim╚Ť─âmântul, dar nu mai mult de 12 (doisprezece) luni de la data acestei Declara╚Ťii de consim╚Ť─âmânt. Atunci când ne indici un termen mai lung, vom p─âstra datele tale personale în baza noastr─â de date pentru perioada men╚Ťionat─â de tine.

IBR asigur─â m─âsurile tehnice ╚Öi organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea ╚Öi p─âstrarea datelor tale în siguran╚Ť─â, inclusiv împotriva accesului neautorizat ╚Öi a utiliz─ârii neautorizate a datelor, prin m─âsuri precum:

Declara╚Ťie de consim╚Ť─âmânt

Prin completarea Declara╚Ťiei de consim╚Ť─âmânt de mai jos (╚Öi prin bifarea op╚Ťiunilor tale), î╚Ťi exprimi consim╚Ť─âmântul în mod liber, specific, informat, ╚Öi lipsit de ambiguitate ca datele tale personale s─â fie prelucrate în scopurile ╚Öi în condi╚Ťiile men╚Ťionate mai sus în Nota de informare.

Î╚Ťi po╚Ťi retrage oricând acest consim╚Ť─âmânt printr-o solicitare scris─â transmis─â la adresa de e-mail dedicat─â: privacy.interbrands-orbico.ro@orbico.com .