Politica GDPR - INTERBRANDS ORBICO

NOTĂ DE INFORMARE ȘI DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CANDIDAȚILOR ÎN SCOP DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

 

INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/9571/1993, cod unic de înregistrare RO3786280 (denumită în continuare „IBR” sau „noi”), este operatorul datelor tale cu caracter personal pe care le prelucrăm în procesul de recrutare și selecție atunci când decizi să depui candidatura în vederea angajării pe un post pe care îl facem disponibil.

 

Dacă decizi să aplici pe postul care face obiectul recrutării noastre, ne vei transmite prin CV/ scrisoarea de intenție o serie de date personale, pe care le vom prelucra în condițiile mai jos descrise.

 

Înainte de a ne acorda consimțământul tău, prin semnarea prezentei Declarații de consimțământ, cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție la care dorești să participi în vederea angajării te rugăm să citești cu atenție Nota de informare de mai jos la prezenta Declarație de consimțământ.

 

„Consimțământul” tău înseamnă acordul liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, prin care accepți, prin semnarea acestei declarații ca datele tale să fie prelucrate în scopul pentru care îți cerem acest consimțământ (respectiv, pentru scopul analizei candidaturii tale în procesul de recrutare și selecție organizat de noi). Dacă nu ești convins că dorești să ne încredințezi datele tale, nu ne acorda consimțământul, adică nu semna prezenta declarație de consimțământ sau nu ne transmite CV-ul sau formularul de candidatură.

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal

 

Te rugăm să citești cu atenție informațiile de mai jos privind colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către Interbrands în procesul de recrutare și selecție inițiat în vederea angajării, astfel încât la momentul depunerii CV-ului tău / transmiterii unei scrisori de intenție/participarea la una din etapele de selectie pentru postul lansat de noi să ai toate informațiile necesare.

 

Dacă dorești să îți explicăm și alte detalii cu privire la modul în care prelucrăm datele tale (candidat) în procesul de recrutare și selecție lansat de Interbrands, te rugăm să ne contactezi oricând la DPO adresa de e-mail: dpo@interbrands.ro.

 

Interbrands a numit un responsabil cu protecția datelor pe care îl poți contacta folosind următoarele date de contact:

 

Responsabil cu Protecția Datelor:

Adresa: Șoseaua Viilor nr. 14, Sector 5, București, România,

Email: dpo@interbrands.ro

 

 • Ce tipuri de date prelucrăm în procesul de recrutare?
 • În ce scop și temei juridic prelucrăm datele tale cu caracter personal?
  • Scop și mijloace de prelucrare:
 • Drepturile și opțiunile tale
 • Cu cine împărtășim datele tale?
 • Cât timp păstrăm datele tale?
 • Ce măsuri de siguranță a datelor tale asigurăm

 

Colectăm de la tine sau din alte surse (de ex. din platforme recrutare / socializare unde îți încarci CV-ul cu opțiunea „CV public”) și prelucrăm doar datele care ne sunt necesare pentru scopul recrutării candidatului care se potrivește cu cerințele noastre:

 

 • Date de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail. Aceste date ne sunt necesare pentru contactarea ta în vederea participării la procesul de recrutare și selecție pe care l-am lansat, sau pentru recrutări viitoare (dacă ne dai acordul pentru acest scop).
 • Informații și date din CV și scrisoarea de intenții: nume, prenume, adresă, e-mail, număr telefon, vârstă, data nașterii (opțional), sex, fotografie (opțional), stare civilă (opțional), naționalitate (opțional), experiență profesională, studii și/sau calificări profesionale.
 • Alte informații suplimentare, colectate pe perioada recrutării: date privind așteptările tale salariale, rezultatul testului de evaluare (raportat la competențele pe care le-am impus în anunțul de angajare), postul pe care aplici, concluziile rezultate în urma interviului purtat cu tine, precum și aprecierile și notițele pe care le facem în etapa analizei candidaturii tale.
 • contactarea ta (în calitate de candidat), pe durata etapelor de recrutare și selecție,
 • efectuarea diverselor procese și parcurgerea etapelor necesare în procesul de recrutare și selecție cu scopul luării unei decizii finale de angajare;
 • efectuarea testelor de evaluare a capacităților, experienței și abilităților tale față de cerințele pe care le-am impus pentru postul pe care facem recrutarea;
 • stocarea datelor date în aplicația noastră de administrare a datelor candidaților, separat și clasificat pe diverse proiecte pe care le derulăm (doar dacă avem consimțământul exprimat al candidaților pentru alte recrutări viitoare).
 • atunci când colectăm unele date despre tine din site-urile/ platformele firmelor de recrutare sau platformele de socializare, date care ne sunt necesare evaluării candidaturii tale față de cerințele postului la care ai aplicat (cerințe descrise în anunțul nostru de recrutare)), sau
 • atunci când facem noi angajări pe posturi similare dorim să avem o evidență cu privire la rezultatul evaluării anterioare a unui candidat - fără a exclude posibilitatea ta (candidat) să poți aplica din nou și să soliciți, în procesul acestei noi selecții, o discuție în cadrul unui interviu cu persoanele responsabile ale operatorului.
 • Agenții/ firme de recrutare. Pentru a efectua numite activități necesare în procesul de recrutare apelăm la serviciile unor agenții/ firme de recrutare, ocazie cu care transmitem către aceștia doar datele necesare activităților întreprinse de acestea.
 • Autorități și instituții publice. În cazuri excepționale, vom putea transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când acest lucru este impus de prevederile legale aplicabile.
 • mijloace specifice de securitate IT, acces limitat al personalului IBR pe categorii de competențe/sarcini de serviciu și drept de acces:
 • măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la datele tale (doar departamentul Resurse Umane);
 • paza și securitatea spațiilor în care / serverelor pe care sunt păstrate datele și documentele fizice în care se asigură stocarea datelor tale, prin măsuri fizice de securitate specifice, securitatea documentației electronice și fizice aferente recrutării, utilizarea de protocoale securizate, revizuirea periodică a proceselor și procedurilor operaționale de colectare, prelucrare și păstrare a datelor etc.
 • Vom prelucra datele tale cu caracter personal strict pentru scopul recrutării și selecției candidatului cel mai potrivit postului pentru care facem recrutarea în vederea angajării. În acest scop, vom efectua diverse activități de prelucrare precum:
 • Îți putem păstra datele de contact și CV-ul în baza noastră de date, precum și rezultatele evaluării tale, atunci când ești de acord să le reținem pentru angajări viitoare pe care IBR le va organiza și care corespund experienței tale profesionale, studiilor și calificărilor tale.
 • Pentru procedurile ulterioare de recrutare și selecție organizate de IBR pentru alte posturi la care aplici din nou, vom păstra și utiliza rezultatul (indicativul) din evaluarea noastră anterioară (din ultimele maximum 36 luni) - dacă anterior ți-ai dat acordul pentru păstrarea documentației de candidatură (datele din CV/ scrisoarea de intenție și rezultatele evaluării).
  • Temei juridic. Temeiul juridic al prelucrării datelor tale personale în procesul de recrutare și selecție este:

Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale individuale automatizate, și nu sunt încadrate în categorii de profiluri de candidați. Astfel, evaluarea candidaturii depuse de tine va fi evaluată direct de colegii noștri din departamentul de Resurse Umane, într-o interacțiune directă și nemijlocită de orice aplicații IT.

 

 • consimțământul clar, informat și fără echivoc pe care îl exprimi prin semnarea Declarației de consimțământ de mai jos pentru prelucrarea datelor tale legat de procesul de recrutare la care participi sau cele viitoare, sau;
 • interesul legitim al operatorului - uneori ne putem baza prelucrarea pe interesul nostru legitim, de ex:
 • prevederile legale aplicabile – atunci când suntem obligați de prevederile legale aplicabile să colectăm și prelucrăm anumite date (de ex. datele din cazierul tău judiciar pentru posturile cu funcții de gestiune).

 

Tu deții controlul asupra datelor tale și ai oricând următoarele drepturi:

 

 • dreptul de acces la datele tale;
 • dreptul de a te opune prelucrării în anumite scopuri bazate pe interesul nostru legitim;
 • dreptul de a-ți retrage consimțământul;
 • dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale;
 • dreptul la rectificarea datelor incorecte, inexacte sau incomplete pe care le prelucrăm despre tine.
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tale;
 • dreptul la portabilitatea datelor tale;
 • dreptul de face plângere la autoritatea din România responsabilă cu supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal - ANSPDCP.

 

Poți exercita oricare dintre aceste drepturi prin a ne transmite solicitarea ta la adresa de e-mail dedicată:

 

Pentru a da curs în mod eficient și cu prompt solicitărilor tale, te rugăm să completezi subiectul emailului/solicitării cât mai sugestiv (de ex. drept de accesrectificare dateretragere consimțământ), menționând calitatea de candidat pentru a identifica rapid modul de lucru ulterior.

 

 

Te asigurăm că ne-am ales atent și cu exigență acești furnizori și, în același timp, ne asigurăm continuu prin obligațiile specifice asumate de acești furnizori prin contractele de prelucrare a datelor, prin monitorizarea politicilor de prelucrare a datelor publicate de aceștia, că îndeplinesc standardele noastre înalte de protecție a datelor cu caracter personal și în a implementa măsuri de securitate IT adecvate pentru asigurarea protecției acestora.

 

Grupul de societăți din care facem parte si/ sau partenerii comerciali in beneficiul cărora s-a desfăsurat procesul de recrutare.

 

De regulă, vom prelucra și păstra datele pe care ni le oferi în procesul de recrutare și selecție: (a) până la încheierea procesului de recrutare, sau (b) dacă îți exprimi consimțământul în mod liber, specific, informat, și lipsit de ambiguitate (respectiv, prin bifarea opțiunii de mai jos din prezenta Declarație de consimțământ) pentru păstrarea datelor tale în scopul unor recrutări viitoare, vom păstra datele tale până când îți vei retrage consimțământul, dar nu mai mult de 12 (doisprezece) luni de la data acestei Declarații de consimțământ. Atunci când ne indici un termen mai lung, vom păstra datele tale personale în baza noastră de date pentru perioada menționată de tine.

 

IBR asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor tale în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat și a utilizării neautorizate a datelor, prin măsuri precum:

 

Îți poți retrage oricând acest consimțământ printr-o solicitare scrisă transmisă la adresa de e-mail dedicată: dpo@interbrands.ro