Politica GDPR - Allianz Services

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Allianz Technology SE Munchen, Sucursala Bucuresti (în continuare «Operator»), cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Floreasca Park, Cladirea A, etaj 5 si 6, Sector 2, înregistrata la Registrul Comerţului sub numarul J40/7518/2013, CUI  31824525, cont IBAN RO57BACX0000000937892000, deschis la Unicredit Bank, reprezentata legal prin Alina Ionescu in calitate de Imputernicit Sucursala,  in vederea recrutarii, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Operator in activitatea de recrutare angajati:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, email, CNP ). Datele sunt necesare in vederea identificarii candidatului.

Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari, ocupatie, functie, istoric profesional). Datele sunt necesare in vederea evaluarii candidatului.

Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul Operatorului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii securitatii si protectiei in locatiile Operatorului.

 

Scopul in care  datele personale sunt utilizate  

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • recrutare
 • verificare integritate, conflict de interese;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video);

 

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 • o obligatie legala a Operatorului;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate.

 

Transferul datelor personale in afara tarii

Operatorul nu transfera datele dumneavoastra colectate in scop de recrutare in afara Romaniei.

 

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus, sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Operatorul prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

 1. Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

 1. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

 1. Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 

 

 1. Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

 

 1. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.            

 

 1. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

 

 1. Dreptul de a va adresa justitiei

 

 

 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Operator a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa de email  sau numarul de telefon (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam) si scopul cererii.

 

Ne puteti contacta:

 • prin email - la adresa: compliance-ro@allianz.com
 • telefonic - la numarul: 0743.277.344

 

 

Acord candidat
 

 • În situația în care ești de acord cu cele mai sus menționate te rugăm să APLICI la această poziție
 • În situația în care nu ești de acord te rugăm să NU APLICI la această poziție.

În situația în care dorești retragerea consimțământului dat prin aplicarea la această poziție o poți face în orice moment prin trimiterea unui e-mail de retragere consimțământ la adresa compliance-ro@allianz.com