Politica GDPR - Konem Invest

Konem Invest is the recruitment partner for different projects. Konem Invest, as well as its clients, support equal-opportunity and give fair chances to all candidates for the role of interest. Under no circumstances, will Konem Invest, as well as the client, permit any act of discrimination and lack of dignity in a relationship with candidates. Konem Invest will assure a proper recruitment process based on professional competencies and roles and responsibilities of the open job.

Please take kindly notice that only selected candidates will be contacted for further selection stages in any recruitment process.

GDPR – notice for recruitment: For recruitment purposes, we may collect personal information that you choose to submit to us through the actual website and any other channel of communication.

 • CV/resumes/ letters of any kind (intent, recommendation, etc.) that you provide
 • Information that you provide regarding your contact details
 • Information that you provide regarding your education, experience, skills, and recommendations;
 • Resumes and letters of intent or any other documents (diplomas, etc.) that you are choosing freely to upload to your application
 • Information that you provide in any tools involved in the recruitment purpose (questionnaires, feedback, or hire process)

For recruitment purposes, we will use the information that you provide in this way:

 • We will analyze content in order to decide if your candidature can be a good fit for our vacancy
 • We will use the information to contact you and agree on recruitment steps and
 • We will use the information you are providing for recruitment purposes only

We will process your data in accordance with GDPR legislation

If you have any questions about the processing of your personal data, please contact Konem Invest at email address: office@koneminvest.com

Please take into consideration that by applying to any of our vacancies, you agree with collecting and processing the personal data that you will freely provide. If you do not agree with the GDPR information mentioned above, we kindly ask you not to apply for this open job.

We would like to thank you in advance for understanding this matter!

Konem Invest este partenerul de recrutare pentru diferite proiecte. Konem Invest, precum și clienții săi, susțin șanse egale și oferă șanse corecte tuturor candidaților pentru rolul de interes. Sub nicio formă, Konem Invest, precum și clientul, nu vor permite niciun act de discriminare și lipsă de demnitate într-o relație cu candidații. Konem Invest va asigura un proces de recrutare adecvat, bazat pe competențele profesionale și pe rolurile și responsabilitățile postului deschis.

Vă rugăm să rețineți că numai candidații selectați vor fi contactați pentru etapele ulterioare de selecție în orice proces de recrutare.

GDPR – notificare pentru recrutare: în scopuri de recrutare, este posibil să colectăm informații personale pe care alegeți să ni le trimiteți prin intermediul site-ului web propriu-zis și prin orice alt canal de comunicare.
 

 • CV/scrisori de orice fel (intenție, recomandare etc.) pe care le furnizați
 • Informații pe care le furnizați cu privire la datele dvs. de contact
 • Informații pe care le furnizați cu privire la educația, experiența, abilitățile și recomandările dvs.;
 • CV-uri și scrisori de intenție sau orice alte documente (diplome etc.) pe care alegeți liber să le încărcați în aplicația dvs.
 • Informații pe care le furnizați în orice instrumente implicate în scopul recrutării (chestionare, feedback sau procesul de angajare)

În scopuri de recrutare, vom folosi informațiile pe care le furnizați în acest fel:
 

 • Vom analiza conținutul pentru a decide dacă candidatura dumneavoastră poate fi potrivită pentru postul nostru vacant
 • Vom folosi informațiile pentru a vă contacta și a conveni asupra pașilor de recrutare și
 • Vom folosi informațiile pe care le furnizați numai în scopuri de recrutare
 • Vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu legislația GDPR


Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Konem Invest la adresa de e-mail: office@koneminvest.com

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, prin aplicarea la oricare dintre posturile noastre vacante, sunteți de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le veți furniza în mod liber. Dacă nu sunteți de acord cu informațiile GDPR menționate mai sus, vă rugăm să nu aplicați pentru acest job deschis.

Dorim să vă mulțumim anticipat pentru înțelegerea acestei chestiuni!