Inginer rezident - Buzau

Angajator: Eptisa Romania
Domeniu:
 • Arhitectura - Design - Proiectare
 • Constructii
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • Buzau
 • Job la nivel national
  Actualizat la: 25.02.2024
  Remote work: On-site
  Scurta descriere a companiei

  Eptisa România este astăzi una dintre cele mai cunoscute companii de inginerie şi consultanţă de pe piaţa româneasca de profil care, de la momentul înfiinţării sale, a implementat cu succes peste 120 proiecte cumulând o valoare a investiţiilor ce depăşeşte astăzi 5,5 miliarde de Euro.

  Cerinte

  Experiență minimă: 5 ani
  Studii minime: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
  Cerinţe:
  Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
  Minim 5 ani experienţă profesională generală;
  Participarea ȋn calitate de Inginer Rezident ȋn cel puţin 1 (un) contract de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor.

  Responsabilitati

  Administrează şi derulează activităţile specifice descrise de clauzele contractelor de lucrări ȋn limitele delegării de autoritate emise de Liderul de echipă. Delegarea autorităţii nu exclude necesitatea obţinerii aprobării Beneficiarului atunci când este expres cerută de contract;
  Asigură managementul serviciilor de supervizare;
  Participă la ȋntâlnirile cu Antreprenorul/ii şi cu Beneficiarul;
  Asigură aplicarea procedurilor din Manualul de proceduri de supervizare la nivelul echipei de supervizare desemnate;
  Va ȋndeplini, ȋmpreună cu echipa de supervizare, sarcinile care se referă la măsurarea lucrărilor şi certificarea la plată către Antreprenor;
  Ȋntocmirea rapoartelor solicitate prin contractul de servicii;
  Va analiza, ȋnştiinţa Antreprenorul despre eventuale neconformităţi şi va aproba programul de execuţie; va monitoriza şi va raporta progresul efectiv, ȋn comparaţie cu prevederile programului aprobat;
  Emiterea de instrucţiuni către Antreprenor pentru prezentarea de propuneri pentru accelerarea ritmului de execuţie a lucrărilor ȋn situaţiile când acesta este prea lent sau sub nivelul planificat;
  Verificarea procedurilor de execuţie ale Antreprenorului;
  Va primi de la Antreprenor informări privind terminarea lucrărilor şi disponibilitatea de recepţie;
  Participarea la testarea lucrărilor;
  Participarea la ȋntocmirea Cărtii Tehnice a Construcţiei;
  Participarea la verificarea documentaţiei „as-built” pregatită de către Antreprenor;
  Certifică plătile către Antreprenor ȋn baza situaţiilor de lucrări şi a documentelor suport transmise de acesta, ȋn conformitate cu prevederile contractului de lucrări;
  Organizarea inspectarii lucrărilor ȋn timpul perioadei de garanţie;
  Participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală.