Regulament de participare la concursul aferent studiului despre “Imaginea de angajator a companiilor IT”


Art.1. Organizatorul


Organizatorul concursului “Imaginea de angajator a companiilor IT” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos, nr.6, et.2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI R 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).
 

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului


Concursul se va desfasura in perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022.


Art. 3. Drept de participare


Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul actual legal in Romania avand varsta peste 18 ani impliniti la data intrarii in concurs („Participantii”).

Angajatii companiei S.C. Catalyst Solutions S.R.L., precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.


Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului


Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:

• In urma unei solicitari scrise trimise pe email la adresa natalia.p @ catalystmail.ro;

• In urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti;

• In urma accesarii link-ului: https://www.hipo.ro/regulament_studiuIT

 

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina https://www.hipo.ro/regulament_studiuIT Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului


Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa completeze integral chestionarul ce poate fi accesat la acest link: https://www.surveyhero.com/s/uxbw4kj, inclusiv adresa de e-mail, pana la data de 22 octombrie 2022.

 

Art.6. Desemnarea castigatorilor


In cadrul Concursului se vor acorda 5 premii detaliate in Art.7.

Fiecarui participant care va completa integral chestionarul i se va atribui un numar de ordine. Castigatorul fiecarui premiu se va desemna prin tragere la sorti, prin extragerea aleatoare a unui numar cuprins intre 1 si numarul formularelor inregistrate, dupa completarea lor.Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premii

In cadrul Concursului vor fi acordate urmatoarele premii:

• 5 carduri cadou eMAG in valoare de 300 RON fiecare.


7.2 Acordarea premiilor

Castigatorii vor fi contactati pe e-mail in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigator de catre Organizatorul promotiei.

In vederea acordarii premiului, Castigatorii vor oferi Organizatorului o copie dupa C.I., vor semna un Proces Verbal si vor permite acestuia sa obtina o fotografie cu inmanarea premiului castigat.

Premiul nu se poate preschimba in bani sau alte obiecte si nu va fi inmanat altor pesoane in afara de castigator.Art. 8. Conditii de validare


8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

• Participantii sa completeze integral chestionarul, inclusiv campul in care le este solicitata adresa de e-mail.

• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3.


8.2. Conditie de validare a castigatorului

Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• Indeplinesc conditiile de participare de la art. 3 si art. 8.1.

• Castigatorii sa raspunda la mailul prin care au fost instiintati de castigarea premiulu in termen de 10 zile calendaristice de la data desemnarii lor.Art. 9. Intreruperea Concursului


Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.
 

Art. 10. Limitarea raspunderii


Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• Inscrierile care nu contin o completare integrala a chestionarului si nu contin o adresa de email valida a participantului.

• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8.


Art. 11. Politica de confidentialitate

 

Catalyst Solutions SRL respecta regulile cofidentialitate si de protejare a informatiilor private. Politica de confidentialitate poate fi consultata aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/confidentialitate


Art. 12. Forta majora


Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


Art. 13. Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.Art. 14. Alte Clauze


Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.


 

Va recomandam si:

Navigating the Future of Work: an interview with Marius Clapon, Head of IT Delivery @MassMutual Romania