Regulament de Participare la Concursul GAMIFICATION @DEVCON LIVE 2021

Art.1.Partile organizatoare


Organizatorul concursului “Gamification @DevCon Live 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este MassMutual Global Business Services S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sos. Orhideelor, Nr.15a, Et.15, Sector 6, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6524/2020, CUI RO42645126.
 

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 3-4 noiembrie 2021, in cadrul evenimentului DevCon Live 2021, prin intermediul platformei https://myconnector.ro/virtual/devcon-live-2021/875.
 

Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”).

Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., MassMutual Global Business Services S.R.L., respectiv Hipo Digital S.R.L. nu au dreptul de a participa la Concurs.
 

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari prin email la adresa contact@devtalks.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.
 

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa acceseze platforma https://myconnector.ro/virtual/devcon-live-2021/875 in perioada 3-4 noiembrie 2021 si sa fie inregistrat ca participant al evenimentului.
2) Sa exploreze cat mai multe zone ale evenimentului, puse la dispozitie de Organizator si de partenerii Organizatorului si sa interactioneze activ cu fiecare dintre ele.
3) Sa acumuleze un numar cat mai mare de puncte in urma interactiunii. Fiecarei zone de interactiune ii este asociat un anumit punctaj, in functie de complexitate sau numar de actiuni necesare.
4) Sa foloseasca numele si prenumele reale in profilul de participant, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;
5) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului.
 

Art.6 Desemnarea castigatorilor

Toti participantii inscrisi in platforma concursului: https://myconnector.ro/virtual/devcon-live-2021/875 si care respecta conditiile de validare, vor intra automat in tombola. Anuntarea castigatorului se va face dupa incheierea evenimentului, in maxim 3 zile lucratoare.

Validarea castigatorului se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.
 

Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1Premii
In cadrul Concursului se va acorda 1 premiu constand in Laptop 2 in 1 Lenovo IdeaPad Duet 3. Premiul nu este transferabil sau inlocuibil. Nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia.

7.2Acordarea premiului.
Castigatorul va fi contactat prin e-mail dupa incheierea evenimentului DevCon Live 2021, intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare. Premiul va fi expediat prin curier la adresa indicata de catre castigator, pe teritoriul Romaniei.
 

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Conditii de validare a participarii

Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa fie inregistrati in platforma concursului si sa apara in sistemul de gamification: https://myconnector.ro/virtual/devcon-live-2021/875;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3

8.2. Conditii de validare a castigatorilor

Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplinesc conditiile de participare de la 8.1
• Pot fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de maxim 5 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).
 

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.

In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.
 

Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;
• Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a intrebarilor din concurs, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele.
 

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.
 

Art. 12. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Va recomandam si:

Navigating the Future of Work: an interview with Marius Clapon, Head of IT Delivery @MassMutual Romania

ULTIMELE JOBURI