Politica GDPR - Randstad Digital Romania

În Randstad Digital Romania, ne dorim să fim în contact cu cei mai talentați oameni tehnici din industrie. 

 

Pentru a putea să te informăm cu privire la rolurile disponibile atât acum cât și pe viitor te rugăm să ne dai acceptul tău pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Astfel, vom putea să te ținem la curent cu cele mai noi oportunități de colaborare cu noi, cele mai interesante proiecte, job-uri promovate de echipa HR, technical tips și evenimente organizate.   

 

Reguli Aplicabile 

În contextul activităților de recrutare și selecție de personal pe care le desfășurăm, vă facem cunoscut faptul că de la momentul primului nostru contact, indiferent că acesta este telefonic, prin email, Skype, Whatsapp, prin intermediul website-ului ori al unei platforme specializate de recrutare/HR, al transmiterii CV-ului dumneavoastră ori a unei scrisori de intenție către compania Randstad Digital România prin orice modalitate de comunicare a acestor documente, compania va prelucra informații cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană, precum și date cu caracter personal care nu sunt susceptibile de a duce la identificarea unei persoane. 

Astfel de informații pot consta în: informații privitoare la numele și prenumele Dvs., adresa de domiciliu și adresa de corespondență, adresa de e-mail, număr de telefon, ID Skype, data nașterii, vârsta, studii absolvite, alte calificări, competențe, poza, experiența anterioară de muncă, experiența de voluntariat, interese personale, preferințe profesionale, date privind deținerea permisului de conducere, alte date pe care le-ați transmis către noi prin CV ori scrisoare de intenție, precum și datele pe care le-ați făcut publice pe platforme precum Facebook și LinkedIn. 

De asemenea, datele transmise de dumneavoastră către noi pot fi împărtășite cu clienți sau potențiali clienți ai companiei noastre în situația în care recrutarea este pentru un proiect specific ce presupune colaborarea cu aceștia. 

Nu în ultimul rând, este posibil să cerem referințe de la foști angajatori, demers pe care uzual îl desfășurăm în etapele finale ale procesului de recrutare și selecție de personal.  

Vă aducem la cunoștință că datele astfel obținute, în baza consimțământului dumneavoastră, le vom stoca în condiții de siguranță pentru o perioadă de maxim 3 ani, solicitându-vă periodic reactualizarea acestora. De asemenea, puteți solicita reactualizarea datelor Dvs. oricând considerați necesar. Totodată, vă puteți retrage oricând doriți consimțământul cu privire la prelucrarea acestor date de către noi, prin simpla transmitere a unei solicitări în acest sens, prin e-mail la adresa dpo.ro@randstaddigital.com sau la sediul firmei, la adresa str. Doamna Stanca, nr. 11, com. Șelimbăr, Jud. Sibiu. 

 

Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi paginile noastre oficiale: www.randstaddigital.ro; http://www.randstaddigital.com.
 

----------------------------------------------------------------------


Here, at Randstad Digital Romania, we want to be in touch with the most talented technical people in the industry.

 

To be able to inform you about the roles available both now and in the future, please give us your consent for the processing of your personal data. Thus, we will be able to keep you updated with the latest opportunities for collaboration with us, the most interesting projects, jobs promoted by the HR team, technical tips and organized events.

 

Applicable rules

In the context of the activities of recruitment and selection of personnel that we carry out, we inform you that, from the moment of our first contact, whether it is by phone, email, Skype, WhatsApp, through the website or a specialized recruitment/HR platform, the transmission of your CV or a letter of intent to Randstad Digital Romania by any means of communication of these documents, the company will process personal information that is likely to identify a specific person, as well as personal data that are not likely to lead to the identification of a person.

Such information may consist of: information regarding your first and last name, home address and correspondence address, e-mail address, telephone number, Skype ID, date of birth, age, education, other qualifications, skills, photo, previous work experience, volunteering experience, personal interests, professional preferences, driving license data, other data that you have sent to us by CV or letter of intent, as well as the data you have made public on platforms like Facebook and LinkedIn.

Also, the data transmitted by you to us can be shared with clients or potential clients of our company in case the recruitment is for a specific project that involves collaboration with them.

Last but not least, it is possible to request references from former employers, which we usually carry out in the final stages of the recruitment and selection process.

Please note that the data obtained, based on your consent, will be stored securely for a maximum period of 3 years, and we will ask you to update it regularly. You may also request to update your data whenever you consider it necessary.

At the same time, you can withdraw your consent regarding the processing of this data by us at any time, by simply sending a request in this regard. Thus, you can either send an e-mail to the address dpo.ro@randstaddigital.com or send your request to the company headquarters, to the address Șelimbăr, 11 Doamna Stanca St., Sibiu County.

 

For more details please visit our official website: www.randstaddigital.ro; http://www.randstaddigital.com