Politica GDPR - PENNY.

Declarație privind protecția datelor

 

REWE Romania acordă o importanță deosebită atât vieții private cât și protecției datelor cu caracter personal prin respectarea legilor privind protecția datelor. Datele personale trimise la noi vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legile privind protecția datelor și în conformitate cu această Declarație de confidențialitate a datelor și numai în scopul procesului de recrutare.

Dacă aveți întrebări sau sugestii privind protecția datelor și / sau procesul nostru de recrutare, vă rugăm să ne contactați: protectiadatelor@penny.ro

 

  • 1 Controlorul

 

Controlorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și a altor prevederi legale naționale referitoare la protecția datelor din statele membre este:

REWE ROMANIA SRL

Adresa : Str Busteni, Nr 7,Loc Stefanestii de Jos, Jud Ilfov

Tel 0372128845/0372128951

E-mail: contact@penny.ro

Site-ul: www.penny.ro

 

 

§ 2 Ofițerul pentru protecția datelor

 

Ofițerul responsabil cu protecția datelor este:

Dr. Karsten Kinast, LL.M., avocat (Germania)

E-mail: protectiadatelor@penny.ro

 

§ 3 Ce sunt datele cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ informații cum ar fi numele, vârsta, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, adresa IP sau comportamentul utilizatorului. Informații prin care nu putem (sau numai cu eforturi disproporționate) să stabilim o conexiune cu persoana dvs., de ex. prin anonimizarea informațiilor, nu sunt date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, colectarea, recuperarea, utilizarea, stocarea sau transmiterea) necesită întotdeauna fie un temei legal fie consimțământul dumneavoastră.

 

§ 4 Aspecte generale de procesare a datelor cu caracter personal

 

a) Domeniul de aplicare și scopul procesării

 

Introducând datele dvs. personale, ne dați permisiunea de a vă procesa datele, în vederea realizării unui proces de recrutare eficient și corect. Trebuie să știți că vă puteți revoca permisiunea în orice moment, însă noi nu vom mai putea lua în considerare aplicația dvs.

Dacă ați aplicat pentru un post, datele dvs. vor fi puse la dispoziția departamentului de resurse umane. În cazul în care ați trimis o cerere generală, datele dvs. vor fi puse la dispoziția departamentului competent, ale cărui posturi vacante actuale corespund profilului dvs. de calificare.

Dacă aplicația dvs. nu se califică pentru postul la care ați aplicat, este posibil să încercăm să vă potrivim profilul cu alte poziții relevante din cadrul Societății. Datele dvs. nu vor fi transferate către companii din afara Grupului Rewe.

 

b) Temeiul legal

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Prelucrarea datelor menționate este necesară pentru furnizarea serviciilor noastre și astfel servește la protejarea intereselor legitime ale companiei noastre.

Conform art. 6 alin. 1 lit. un GDPR un acord dat de persoana vizată constituie, de asemenea, un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal . Vă rugăm să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Dacă ne-ați dat următorul consimțământ, vom folosi datele dvs. și pentru a vă oferi un alt loc de muncă, în situația în care profilul dvs. nu se potrivește postului pentru care ati aplicat:

□ Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul potrivirii profilului meu cu alte poziții relevante din cadrul grupului REWE.

Datele dvs. personale vor fi stocate timp de 6 luni. După această perioadă de timp, datele dvs. personale vor fi șterse dacă nu există altă cerință legală de păstrare a datelor dvs. personale. În acest caz, datele dvs. personale vor fi blocate. Vă puteți retrage consimțământul oricând la adresa protectiadatelor@penny.ro

 

c) Ștergerea datelor și durata stocării

 

Vom șterge datele personale nu mai târziu de 6 luni de la ultima dată de la care ați intrat în contact cu noi. Cu toate acestea, vă rezervați dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. personale în orice moment înainte de sfârșitul perioadei de 6 luni.

 

§ 5 Transferul datelor către terțe părți

 

În unele țări, Grupul REWE poate utiliza sprijinul furnizorilor terți în gestionarea datelor:

In Romania : HR Sincron SRL, Str Vaselor, Nr 60, Sector 2, Bucuresti, office@sincron.net, tel 0372921197

În acest caz, Rewe Romania se va asigura că datele vor fi utilizate numai în scopul procesului de recrutare și în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Rewe Romania va lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele personale și pentru a preveni accesul neautorizat asupra acestor date.

§ 6 Drepturile dvs.

Dacă datele dvs. personale sunt procesate, beneficiați de următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

• În conformitate cu art. 15 GDPR puteți solicita informații despre datele dvs. personale procesate de noi.

Astfel, puteți obține informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal colectate, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele, perioada de stocare planificată, existența unor drepturi de modificare, ștergere, restricție a procesării sau de obiecție, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, originea datelor dvs., dacă nu sunt colectate de la noi, despre transferul către țări terțe sau organizații internaționale și despre existența unor decizii automate, inclusiv profilarea și, unde este cazul, informații relevante despre logica implicată.

• În conformitate cu art. 16 GDPR puteți solicita imediat corectararea datelor incorecte sau completarea datelor personale stocate.

 

• În conformitate cu art. 17 GDPR, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale stocate de noi, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și de informare, să îndeplinească o obligație legală, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

• În conformitate cu art. 18 GDPR, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă contestați corectitudinea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă nu mai avem nevoie de date și dacă refuzăm ștergerea acestora dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

• În conformitate cu art. 20 GDPR, puteți solicita ca datele personale pe care ni le-ați furnizat să le fie primite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

 

• În conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În consecință, nu mai avem dreptul să continuăm prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ pentru viitor.

 

• În conformitate cu art. 77 GDPR, aveți dreptul de a vă plânge la o autoritate de supraveghere.

§ 7 Dreptul la opoziție

 

Când prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe interese legitime în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f GDPR, aveți - așa cum sa menționat deja mai sus - dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în conformitate cu art. 21 GDPR, cu condiția să existe motive care rezultă din situația dvs. particulară.

 

§ 8 Măsuri de confidențialitate și protecție a datelor

 

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea și să tratăm confidențial datele dvs. personale. Pentru a preveni manipularea, pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor stocate la noi, luăm măsuri tehnice și organizatorice ample, care sunt verificate în mod regulat și adaptate progresului tehnologic.

Cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, din cauza structurii internetului, este posibil ca regulile de protecție a datelor și măsurile de securitate menționate mai sus să nu fie respectate de alte persoane sau instituții pentru care nu suntem responsabili.

În particular, datele necriptate - de ex. dacă acest lucru se face prin e-mail - pot fi citite de terți. Nu avem nici o influență tehnică asupra acestui lucru. Este responsabilitatea utilizatorului să protejeze datele furnizate de el împotriva utilizării abuzive prin criptare sau în orice alt mod.

  • Confirm că am citit declarația de confidențialitate de mai sus.

 

  • De asemenea, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul potrivirii profilului meu la alte funcții relevante din cadrul grupului REWE.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment la adresa de email: protectiadatelor@penny.ro.