Noutati @ Angajatori de TOP

Regulament de participare Giveaway Workshopuri Angajatori de TOP 2023


 

I.SCOPUL REGULAMENTULUI 

Prezentul REGULAMENT DE PARTICIPARE stabileste termenii si conditiile de desfasurare ale giveaway-ului initiat de Organizator in cadrul evenimentului Angajatori de TOP Bucuresti si Timisoara 2023 (denumita in continuare „GIVEAWAY”) 
 

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresa si neconditionata a termenilor si conditiilor de mai jos. 
 

Acest REGULAMENT DE PARTICIPARE se adreseaza si este valabil pentru fiecare persoana care se inregistreaza conform acestui REGULAMENT DE PARTICIPARE si dobandeste calitatea de Participant. 

 

II. ORGANIZATORUL 

Organizatorul GIVEAWAY este societatea CATALYST SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, strada Pitar Mos, Nr 6, Etaj 2, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4003/2005 avand Cod Unic de Identificare 17304500. 
 

III. PREMIUL  

Premiul GIVEAWAY consta in 2 PREMII: 1 Incarcator Wireless, Statie Incarcare 3 In 1, Qi Fast Charger, 15W, Negru; 1 Robot interactiv S.T.E.M. - Tobbie. Premiul este netransmisibil, neinlocuibil si nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia. 

 

IV. PERIOADA DE DESFASURARE 

GIVEAWAY se desfasoara in perioada 27 octombrie 2023-28 octombrie 2023 pentru Bucuresti si 13 octombrie 2023-14 octombrie 2023 pentru Timisoara. 

 

V. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Angajatii Catalyst Solutions SRL si rudele acestora nu au dreptul de participare la  GIVEAWAY. 
 

Participarea la GIVEAWAY este gratuita. 
 

Inregistrarea la GIVEAWAY se poate face doar prin participarea fizica la unul dintre workshopurile sau la conferintele tech din cadrul evenimentului Angajatori de TOP Bucuresti sau Timisoara. 
 

Fiecare participant se poate inscrie prin completarea formularului de feedback pentru sesiunea la care a participat o singura data. In cazul in care un participant completeaza chestionarul pentru acelasi workshop/conferinta de mai multe ori, aceasta va duce la anularea participarii persoanei la GIVEAWAY. 

 

Pentru identificarea corecta a castigatorului, fiecare participant trebuie sa foloseasca la completarea chestionarului un numar de telefon valid, a carui detinator este. 
 

Utilizarea unui numar de telefon care nu este real sau nu apartine persoanei inregistrate duce la anularea participarii persoanei la GIVEAWAY. 

 

VI. CONDITIILE DE PARTICIPARE 

-Participarea fizica la unul dintre workshopurile sau la conferintele din cadrul evenimentului Angajatori de TOP Bucuresti sau Timisoara 2023. 

 

-Completarea chestionarului de feedback primit la finalul sesiunii de workshop sau a conferintei. 

 

-Acceptarea regulilor stipulate in acest REGULAMENT DE PARTICIPARE. 
 

In cazul castigarii GIVEAWAY-ului participantii accepta prezentarea publica cu numele acestora pe site-ul http://www.hipo.ro cu datele reale si fara a cere nici o alta recompensare pentru aceasta prezentare.  

 

VI. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI 

Castigatorul GIVEAWAY este ales in mod aleatoriu dintre persoanele care indeplinesc conditiile expuse in prezentul REGULAMENT DE PARTICIPARE prin intermediul unui program software. Organizatorul a luat toate masurile tehnice necesare pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. 
 

Stabilirea castigatorilor se va face in zilele de 27, 28 octombrie in cadrul evenimentului Angajatori de TOP Bucuresti si in zilele de 13.14 octombrie in cadrul evenimentului Angajatori de TOP Timisoara, la finalul evenimentului. 
 

VII. NOTIFICAREA, VALIDAREA SI VERIFICAREA CASTIGATORULUI 

Castigatorul va fi validat in urma verificarii indeplinirii conditiilor de participare stipulate in acest REGULAMENT DE PARTICIPARE. 

 

Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul il va putea ridica in seara cand este anuntat in cadrul evenimentului Angajatori de TOP 2023 Bucuresti si Timisoara. Daca premiul nu va fi ridicat de catre castigator in seara respectiva, castigatorii editiei din Bucuresti vor putea intra in posesia premiului, prezentandu-se la la sediul Catalyst Solutions, in baza buletinului de identitate, in ziua agreata de comun acord cu organizatorii concursului. In cazul neprezentarii, va fi contactat urmatorul candidat extras in ziua imediat urmatoare zilei in care expira termenul de ridicare a premiului. Castigatorilor editiei Angajatori de TOP Timisoara 2023 li se va putea livra prin curier premiul in Timisoara si in vecinatati, costurile de transport fiind suportate de catre Organizator. 

 

Daca castigatorul extras nu indeplineste conditiile din prezentul REGULAMENT DE PARTICIPARE sau refuza premiul, se va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator. 

Castigatorii trebuie sa completeze un Formular de Acceptare a prezentarii publice cu nume, varsta, adresa (localitate) si o poza. 

 

Castigatorii vor putea beneficia de premiu doar la prezentarea adresei de email utilizata pentru completarea feedback-ului. 

 

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia.  

 

Imposibilitatea de contactare a castigatorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia in termen de 14 zile, de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului, dupa caz, atrage pierderea premiului. 

 

VIII. SUSPENDAREA SI INCETAREA GIVEAWAY 

GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune incetarea acestuia atunci cand intervine un caz de forta majora care face imposibila desfasurarea GIVEAWAY-ului sau cand continuarea acestuia ar atrage incalcarea unor prevederi legale.  

 

Organizatorul va anunta participantii cu privire la suspendarea sau incetarea GIVEAWAY-ului prin publicarea unui anunt pe cel putin una din urmatoarele platforme: Facebook, Instagram, Linkedin sau pe website-ul propriu. 

 

IX. LITIGII 

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la GIVEAWAY se vor solutiona in mod amiabil. 

  

In situatia in care neintelegerile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instantei de la sediul Organizatorului. 

 

X. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

Organizatorul respecta regulile de confidentialitate si de protejare a informatiilor private. Politica de confidentialitate poate fi consultata aici: http://www.hipo.ro/locuri- demunca/confidentialitate 

 

General: 

-

Participarea la GIVEAWAY este libera de orice plata sau taxa, nu se cere cumpararea unor produse sau servicii si nu este conditionata de utilizarea serviciului www.hipo.ro. 
 

-

Datorita caracterului liber de participare fara obligatii financiare, toti participantii inteleg si sunt de acord ca Organizatorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube sau pierderi directe, indirecte sau accidentale legate de GIVEAWAY si nu i se vor cere nici un fel de despagubiri materiale sau morale. 

 

-

Organizatorul acestei promotii are dreptul de a descalifica participantii ce nu indeplinesc sau incalca regulile acestei promotii fara nici o avertizare prealabila si fara oferirea nici unui fel de compensatii. 

 

-

Organizatorul are dreptul de a aduce amendamente si completari la acest REGULAMENT DE PARTICIPARE, acestea intrand in vigoare de la data postarii lor. 

 

-

Este responsabilitatea participantilor de a se informa despre eventualele modificari ale REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE. 

 

-

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru orice impedimente de participare la concurs sau la validarea castigatorului datorate erorilor participantului sau a erorilor si defectiunilor mijloacelor folosite pentru inregistrare, validare si comunicare de catre participant. 

 

-

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau suspenda acest GIVEAWAY in cazul aparitiei unor cauze care nu tin de controlul acestuia. 

  

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE constituie intreaga intelegere dintre dumneavoastra ca Participant si S.C. Catalyst Solutions S.R.L. ca Organizator, si reglementeaza acest concurs. Faptul ca un Participant nu a luat cunostinta de REGULAMENTUL DE PARTICIPARE in mod intentionat, din dezinteres sau din necunostinta, cade in raspunderea acestuia, organizatorul postand in pagina de inregistrare o legatura directa (link), explicita si cu corp de litera vizibil catre acest REGULAMENT DE PARTICIPARE, conform uzantelor de pe WorldWideWeb. 

 

-

Pentru intrebari si clarificari cu privire la GIVEAWAY ne puteti scrie la adresa de email: suport la hipo.ro.  

LinkedIn