Flex România – descriere în limba română

Cine suntem noi?

Flex creează produse extraordinare pentru clienţi, care aduc valoare şi îmbunătăţesc vieţile oamenilor. Cu o istorie de manufacturiere şi realizare de produse de peste 50 de ani, în centrul activităţilor şi operaţiunilor noastre se află comunitatea Flex de ~160.000 de membri în 30 de ţări.

În Timişoara, ne-am deschis porţile de peste 20 ani, iar comunitatea Flex Timişoara e formată din peste 4.000 de angajaţi care lucrează în 6 clădiri pe o suprafaţă de 13.000 metri pătraţi. Produsele noastre sunt construite pe 25 de linii SMT şi 1 linie proto. Pentru a crea tehnologia de mâine, folosim soluţii inovatoare create de ingineri cu experienţă în automatizare şi design de asamblare în industria de electronice, eficientizând procesele şi minimizând riscurile.

Scopul nostru este să fim partenerul de încredere în industria de electronice, datorită experienţei acumulate şi produselor pe care le-am creat pentru parteneri globali din automotive, medicină, infrastructură şi comunicare. Ne mândrim cu echipele de profesionişti care contribuie la succesul companiei, prin îmbunătăţirile constante aduse proceselor de producţie şi lanţurilor de aprovizionare.

Angajamentul Flex este de a face întotdeauna lucrurile corect şi sustenabil. Operăm cu integritate pentru a fi lideri în industrie, aplicând şi menţinând standardele de etică în toate procesele Flex. Respectul, corectitudinea, integritatea şi cinstea sunt valorile Flex pe care le aplicăm în toate interacţiunile companiei cu parteneri, clienţi, furnizori, acţionari şi, mai ales, în relaţiile cu angajaţii şi colegii noştri.

 

De ce Flex Timişoara?

Povestea Flex începe în comunitatea angajaţilor Flex. Colegii noştri sunt încurajaţi şi susţinuţi în a găsi soluţii inovatoare, dezvoltându-şi carierele şi contribuind la creşterea companiei.

Cultura Flex s-a format în jurul valorilor comune şi se regăsesc atât în munca de zi cu zi cât şi în activităţile în comunitatea în care activăm. Colaborăm, ţintim să facem întotdeauna ceea ce trebuie şi ne sprijinim reciproc pentru a crea produse care ne îmbunătăţesc vieţile.

Priorităţile noastre sunt siguranţa, dezvoltarea profesională şi incluziunea angajaţilor. Credem în crearea unui mediu de lucru pozitiv, încurajând învăţarea continuă şi dezvoltarea profesională.

În 2021 Flex a intrat în topul Fortune World al celor mai admirate companii din lume şi face parte din familia companiilor Global 500. Pentru a creşte echipele care crează produse extraordinare, ne extindem comunitatea de angajaţi.

Flex Timişoara înseamnă:

  • Oamenii din Flex: echipele noastre de profesionişti aduc contribuţii pozitive atât clienţilor şi partenerilor, cât şi comunităţii în care trăiesc. Ne mândrim cu colegii noştri şi le recunoaştem munca şi străduinţa zilnică.
  • Idei creative: sărbătorim toate modurile creative prin care colegii noştri au avut un impact pozitiv în dezvoltarea lor şi a companiei, aplicând idei care au încântat clienţii şi partenerii.
  • Echitate, incluziune şi diversitate: programele locale şi corporate derulate constant au scopul de a creşte o comunitate echilibrată, pentru a asigura şanse egale tuturor oamenilor care îşi doresc o carieră în industria de producţie a electronicelor.

Află mai multe despre Flex Timişoara accesând pagina de Cariere şi pagina de Facebook.

 

Flex Romania – English Description

About Flex

Flex builds great products for customers that create value and improve people’s lives. Building on our 50+ year history of manufacturing, the ~160,000-member Flex community across 30 countries is at the heart of everything we do.

In Timişoara, we are operating as a valuable manufacturing partner for over 20 years, and the Flex Timişoara community consists of over 4,000 employees working in 6 buildings on an area of ​​13,000 square meters. Our products are built on 25 SMT lines and 1 proto line. To create the technology of tomorrow, we use innovative solutions built by highly experienced engineers in automation and assembly design in the manufacturing industry, streamlining processes and minimizing risks.

Our goal is to be the reliable and trusted partner in the electronics manufacturing industry, thanks to the experience and knowledge we have amassed, and the products we have built for our international partners in automotive, medicine, infrastructure, and communication. We are proud of our teams of professionals who contribute to the success of the company, through the constant improvements brought to the production processes and supply chain.

Flex's commitment is to always do the right thing, in the right and sustainable way. We operate with integrity to be industry leaders, applying and maintaining ethical standards in all Flex processes. Respect, fairness, integrity, and honesty are the Flex values ​​we apply in all company interactions with partners, customers, suppliers, shareholders and, most importantly, in our relationships with our employees and colleagues.

Why Flex Timişoara?

The story of Flex begins in the Flex employee community. Our colleagues are encouraged and supported in finding innovative solutions, developing their careers, and contributing to the growth of the company.

Flex culture was formed around shared values ​​which can be found both in our daily work and in the sustainable and responsible activities we do for the local community. We work together, we always do the right thing, and we support each other to create products that improve our lives.

Our priorities are safety, professional development, and employee development and inclusion. We believe in creating the right work environment, encouraging constant learning and career advancement.

In 2021 Flex became one of the most admired Fortune World companies in the world and is part of the Global 500 family of companies. To grow our teams that create great products, we are expanding our community. We are looking for people who want to join the trusted partner of the manufacturing industry. Join our community of problem-solvers, innovators, professionals, and leaders who do the right thing to create products that change our lives.

We welcome people of all backgrounds; in Flex you can find your place and develop your career. In Flex Timişoara you can make a difference, invest in your career growth and support your community through local activities.

Flex Timişoara means:

  • Our people: Our teams of professionals make positive contributions to both clients and partners and the community in which we live. We are proud of our colleagues and acknowledge their hard work and successes.
  • Creative ideas: we celebrate all the creative ways in which our colleagues have had a positive impact both on their and the company's growth, applying ideas that have delighted customers and partners.
  • Diversity, equity, and inclusion: Our local and corporate programs aim to grow a balanced community to ensure equal opportunities for all those who want a career in the electronics industry.

Find out more about Flex Timişoara from the Careers page and the Facebook page.

 

Timisoara
Tehnica

Joburi Flex Romania:

Locuri de munca Flex Romania