Politica GDPR - Auchan Retail Romania

Termeni si Conditii – pentru candidatii care aplica la pozitiile deschise de Auchan

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Auchan Romania SA are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Auchan Romania prin intermediul departamentului Resurse Umane si departamentelor pentru care se realizeaza recrutarile,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

Scopul prelucrării datelor este: Recrutare in cadrul Auchan Romania SA

Acest formular reprezinta acordul dumneavoastra prin care Auchan Romania SA prelucreaza datele specificate de dumneavoastra exclusiv in scopul precizat mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania SA, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, si sunt comunicate exclusiv intern numai următorilor destinatari: responsabilii de Resurse Umane delegati cu procesul de recrutare si managerii departamentelor unde exista o nevoie de angajare.  Aceste date pot fi accesate si de providerii de servicii IT cu care Auchan a semnat clauze de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Str. Brasov nr. 25, sector 6, Bucuresti– in atentia departamentului Recrutare sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa recrutare@auchan.ro

Termenul se stocare al datelor este de 3 ani, dar in tot acest timp aveti posibilitatea de a  interveni catre Auchan Romania SA pentru a va exercita drepturile specificate mai sus.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.auchan.ro, secțiunea Protectia Datelor Personale utilizand modele de cereri din josul paginii.