Politica GDPR - Novomatic

Referitor la: Procesarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor în procesul de recrutare în acord cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

Subscrisa,

ADMIRAL LEISURE S.R.L. -cu sediul în Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 275-277, et.1, cam. 5-7, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr J23/4225/2017, CIF RO 38078686, reprezentată prin Administratorii săi (”Societatea/Operatorul”)

 

NOTĂ DE INFORMARE

 

conform articolului 6, 12 si 13 din GDPR[1] cu privire la legalitatea prelucrării și drepturile persoanei vizate

datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi procesate de INTERTOP LEISURE S.R.L pentru scopul mai jos menţionat:

Date de identificare, respectiv: nume, prenume;

Date personale de contact cum ar fi: adresa de corespondenta; domiciliul /resedinta; numarul de telefon; adresa de e-mail;

Orice date cu caracter personal conţinute în cv-ul trimis Operatorului , precum: vârsta, data naşterii, studii, titlul/calificativul obţinut, istoric profesional (angajatori/parteneri, funcţiile deţinute, perioadele,sarcini/misiuni îndeplinite), hobbyuri(daca sunt menţionate), recomandări şi datele de contact ale persoanelor ce au furnizat recomandări (dacă sunt menţionate) etc;

Date privind corespondenţa purtată cu tine în cadrul procesului de recrutare şi selecţie;

 

Scopul prelucrării ADMIRAL LEISURE S.R.L. va procesesa datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul: recrutării, selecţiei candidaturii, contactării în eventualitatea angajării în cadrul societăţii ADMIRAL LEISURE S.R.L. / altei societăţi din grupul Novomatic România;

Temei juridic - Temeiul juridic al procesării datelor cu caracter personal este reprezentat de:

  1. Articolul 6, alin. 1, lit. f din GDPR, interesul legitim al operatorului în contextul recrutării personalului necesar desfăşurării activităţii sale.
  2. Articolul 6 alin. 1, litera b din GDPR, prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Următoarele persoane vor avea acces la datele tale cu caracter personal: angajaţii departamentului de resurse umane, angajaţii departamentului IT, responsabilul cu protecţia datelor, administratorii societăţii, şefii departamentelor ce sunt implicaţi în procesul de recrutare.

 

Transferul datelor cu caracter personal – În scop de recrutare, în cazul în care apar posturi libere în cadrul unei societăţi din grupul Novomatic România pentru care îndepliniţi condițiile de eligibilitate, ADMIRAL LEISURE S.R.L. va transfera datele tale cu caracter personal către acea companie din grupul Novomatic România, în conformitate cu legea din România în ceea ce privește datele cu caracter personal.

 

Nr. Crt.

Companii din grupul NOVOMATIC România

 

1.

Intertop Leisure SRL

Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 275-277, et.1, cam. 8-9, jud. Ilfov, J23/1607/2018, RO 13598101

2.

Alea Leisure SRL

Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 275 – 277, et. 1, cam. 22, Jud. Ilfov, J23/3092/2010, RO 20985143

3.

Bet Master SRL

Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 275 – 277, et. 1, cam. 11, Jud. Ilfov, J23/2792/2014, RO 33623617

4.

Novo Investment RO SRL

Otopeni, Calea Bucureştilor, nr. 275 – 277, parter, camera 3 - 6, Jud. Ilfov, J23/2157/2010, RO 17863839

5.

Novo VLTech Solutions SRL

Otopeni, Calea Bucureștilor 275-277, parter, cam. 12-13, jud. Ilfov, J23/2547/2013, 32160549

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal – În cazul în care eşti selecționat pentru o poziţie în cadrul ADMIRAL LEISURE sau în cadrul uneia dintre companiile grupului Novomatic, datele tale vor fi incluse în dosarul de personal. În situația în care nu eşti selectat, datele Dvs. vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la momentul transmiterii acestora către operator. Ulterior, datele tale vor fi șterse.

 

Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal - Beneficiezi de următoarele drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal procesate de ADMIRAL LEISURE S.R.L

 

  • dreptul de a solicita de la Societate accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a rectifica datele cu caracter personal;
  • dreptul de a șterge datele cu caracter personal;
  • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

 

În cazul în care doreşti să îţi exerciţi unul dintre aceste drepturi te rugăm să urmezi procedura de mai jos: depunerea unei cereri la sediul Societatii sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail GDPR@admiralromania.ro

 

Plângere

Puteti depune plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competente în cazul în care drepturile vă sunt încălcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

Pentru orice informații suplimentare referitoarea la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să înaintați o cerere către responsabilul pentru Protecția Datelor al Societatii la următoarea adresa de e-mail GDPR@admiralromania.ro.

 

Conducerea societăţii

August 2019

 

[1] Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)