Politica GDPR - Raiffeisen Bank

Draga candidat,

Ne dorim sa te informam ca in vederea preluarii si gestionarii candidaturii tale, Raiffeisen Bank SA prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inainte de incheierea contractului de munca/ de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea Raiffeisen Bank  SA in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.


Care sunt datele cu caracter personal
Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, numar de identifcare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice,detalii despre educație, numărul de buletin sau pașaport, CNP, etc.


Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal
Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 
De ce prelucreaza Raiffeisen Bank date cu caracter personal
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Bank SA prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Pentru a aplica la un rol deschis in cadrul Raiffeisen Bank nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal ce au o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. Asadar, te rugam sa nu ne transmiteti mesaje continand astfel de date si sa nu anexati copii ale actelor de identitate prin documentele incarcate pe aceasta pagina.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Bank SA pastreaza datele cu caracter personal colectate de la Persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile).


Catre cine poate dezvalui Raiffeisen Bank datele cu caracter personal si in ce  tari le poate transfera
Raiffeisen Bank SA poate sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: reprezentantii Raiffeisen Bank SA, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu Raiffeisen Bank SA, entitatile din Grupul Raiffeisen, partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank SA si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Bank SA in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal,autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar. Raiffeisen Bank poate sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii.

 
Care sunt drepturile persoanelor vizate:
DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre Raiffeisen Bank

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date (precum Raiffeisen Bank si Biroul de Credit) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a
obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
 
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

Raiffeisen Bank SA respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin adresarea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina  https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: hr.gdpr@raiffeisen.ro.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, te rugam sa te adresezi printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre hr.gdpr@raiffeisen.ro.
Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea.

De asemenea, ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank SA, la urmatoarea adresa de e-mail: hr.gdpr@raiffeisen.ro.

Iti multumim pentru interes!