Politica GDPR - EuroGsm

Stimată doamnă/Stimate domn candidat,

Euro Gsm Impex SRL este o societate cu raspundere limitata, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd.Muncii nr.18, jud. Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J12/3506/2006, avand CUI RO14266933.

Euro Gsm Impex prelucrează datele cu caracter personal ale potenţilor angajaţi (candidaţi) primite direct de la aceştia sau indirect, prin intermediul companiilor de profil şi/sau platformelor de recrutare/selecţie (de ex.BestJobs, eJobs etc, dupa caz).

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: recrutarea şi selecţia personalului, în speţa angajarea dumneavoastră, comunicarea cu dvs.

Temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul dvs. exprimat prin aplicarea (trimiterea voluntara a CV-ului) la locul de munca, respectiv cererea dvs. de a efectua interviul inainte de incheierea unui contract individual de munca.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt cele pe care ni le furnizati prin CV-ul dvs., cum ar fi: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, starea civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. (Practic conţinutul CV-ului dvs.).

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare recrutării/selecţiei dumneavoastră în cele mai bune condiţii. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii unei relaţii contractuale de muncă în cazul în care veţi fi selectat şi acceptat pentru postul la care aţi aplicat.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanţii Euro Gsm Impex desemnati pentru realizarea recrutarii, potentialul superior al dvs. (daca este cazul), parteneri contractuali de servicii de recrutare/selecţie (daca ati transmis CV-ul prin intermediul acestora).

Confidenţialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către Euro Gsm Impex şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă. Euro Gsm Impex nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata  (inclusiv creare de profiluri).

În vederea realizării scopului menţionat, Euro Gsm Impex va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor de recrutare pentru locul de munca la care ati aplicat, până în momentul în care dvs. veţi retrage consimtamantul si/sau solicitati stergerea datelor.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea, la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat si dreptul de a depune o plângere în fata autorităţii de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. Totodată dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată Euro Gsm Impex.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul Euro Gsm Impex cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: protectiadatelor@eurogsm.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Cluj-Napoca, Bd.Muncii nr.18, jud.Cluj.

Euro Gsm Impex poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
 

Prin aplicarea la anunțurile companiei acceptați în mod expres, neechivoc şi liber ca sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs. personale de către Euro Gsm Impex SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Bd.Muncii nr.18, în vederea recrutării/selecţiei/angajării, în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

De asemenea, admiteți că ați fost informat/ă asupra drepturilor Dvs. prevăzute de legislaţia specifică pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.