Regulament concurs Ghidul Angajatorilor

                          

 

                                                             

Regulament de participare la concursul
“Voucher de 1.000 lei la eMAG cu Ghidul Angajatorilor”

Art.1.Organizatorul
Organizatorul concursului “Voucher de 1.000 lei la eMAG cu Ghidul Angajatorilor” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr.6, et.2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI R 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).


Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului
Concursul se va desfasura in perioada mai 2019 - iulie 2019 


Art. 3. Drept de participare
Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul actual legal in Romania („Participantii”).
Angajatii companiei S.C. Catalyst Solutions S.R.L., precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.


Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari telefonice la linia telefonică +40 751 222 115 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului www.hipo.ro/regulament_concurs_ghid


Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.hipo.ro/regulament_concurs_ghid.


Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului
Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1)    Sa completeze formularul pentru a primi gratuit un exemplar din Ghidul Angajatorilor – Editia Internship&Trainee 2019
  Formularul va contine urmatoarele campuri:
• Nume (obligatoriu)
• Prenume (obligatoriu)
• E-mail (obligatoriu)
• Telefon (obligatoriu) – mobil sau fix
• Universitate (obligatoriu)
• Facultate (obligatoriu)
• Anul nasterii (obligatoriu)
• Domeniul in care ai dori sa iti construiesti o cariera (obligatoriu)
• Limbi straine (obligatoriu)
• Care sunt activitatile extracurriculare pe care le-ai efectuat in timpul studiilor? (obligatoriu)

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs.

2)    Sa inmaneze formularul completat integral reprezentantului companiei S.C. Catalyst Solutions S.R.L. si sa primeasca un exemplar din Ghidul Angajatorilor – Editia Internship&Trainee 2019

Art.6 Desemnarea castigatorilor
In cadrul Concursului se va acorda un singur premiu.
Fiecarui participant care va completa integral formularul i se va atribui un numar de ordine. Castigatorul se va desemna prin tragere la sorti, prin extragerea aleatoare a unui numar cuprins intre 1 si numarul formularelor inregistrate, dupa completarea lor.


Art.7. Premiile si acordarea acestora
7.1 Premii
In cadrul Concursului va fi acordat un singur premiu: un voucher in valoare de 1.000 valabil in cadrul eMAG.
7.2 Acordarea premiilor
Castigatorul va fi contactat telefonic in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii lui ca si castigator de catre Organizatorul promotiei.
In vederea acordarii premiului, Castigatorul va oferi Organizatorului o copie dupa C.I. si va permite acestuia sa obtina o fotografie cu inmanarea premiului castigat.
Premiul nu se poate preschimba in bani sau alte obiecte, nu este transmisibil si nu va fi inmanat altor pesoane in afara de castigator.


Art. 8. Conditii de validare
8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa completeze campurile obligatorii cu date valide, corespunzatoare cerintelor din prezentul regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3
8.2. Conditie de validare a castigatorului
Castigatorul concursului va fi validat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplineste conditiile de participare de la art. 3 si art. 8.1
• Castigatorul sa poata fi contactat telefonic pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii sale ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa email, telefon fix sau mobil, adresa din actul de identitate si localitatea din actul de identitate).


Art. 9. Intreruperea Concursului
Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.


Art. 10. Limitarea raspunderii
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8.


Art. 11. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.


Art. 12. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


Art. 13. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.


Art. 14. Alte Clauze
Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau platii.

Va recomandam si:

Cele mai noi programe de internship, trainee si joburi entry-level din luna mai

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?

ULTIMELE JOBURI