Regulament concurs Harman

Regulament de participare la concursul
“HARMAN Contest”

Art.1.Partile organizatoare


Organizatorul concursului “HARMAN Contest” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

 

Partenerul Organizatorului este HARMAN International Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, cladirea MetrOffice, intrarea A, et. 4, Sector 2, cu nr. la Registrul Comertului J40/1132/2015, CUI RO34048992.


Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului


Concursul se va desfasura in data de 15 Aprilie 2020, la ora 16.00, live prin intermediul platformei kahoot.it si difuzat in direct prin intermediul platformelor easywebinar.com, respectiv facebook.com.

 

Art. 3. Drept de participare


Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”).
Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., HARMAN International Romania SRL, respectiv Hipo Digital S.R.L. nu au dreptul de a participa la Concurs.


Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului


Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari telefonice la linia telefonică +40 751 222 115 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului 
hipo.ro/concursHarman.


Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina hipo.ro/concursHarman.


Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului


Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa se inscrie in concurs folosind codul unic generat prin Kahoot.it si pus la dispozitie de organizatori in momentul demararii concursului;

2) sa se logheze in platforma Kahoot.it la momentul lansarii concursului;

3) in cadrul competitiei desfasurate prin intermediul easywebinar si Kahoot sa foloseasca numele si prenumele reale, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;

4) sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor

 

Participantii vor primi, in momentul demararii concursului, un cod de logare in platforma kahoot.it, prin care vor avea acces la un chestionar cu 15 intrebari, la care vor trebui sa raspunda intr-un interval de timp limitat. Acestia vor fi punctati in functie de corectitudinea raspunsului si viteza de raspuns.. Castigatorii vor fi clasati la final, in functie de numarul de puncte acumulate, pe locurile 1, 2 si 3. Numele castigatorilor va fi vizibil in timp real tuturor participantilor la concurs. Validarea castigatorilor se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.


Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premii
In cadrul Concursului se vor acorda 3 premii:

Locul 1. Boxa Harman Kardon Aura Studio 2 ;

Locul 2. Casti JBL Helmets Under Armor® TRUE WIRELESS FLASH;

Locul 3. Casti JBL Reflect Mini 2 (BT) Headphones.

7.2 Acordarea premiilor
Castigatorii vor fi contactati prin e-mail dupa incheierea perioadei de stare de urgenta / pandemie. Premiile vor fi ridicate personal de la sediul Partenerului concursului, HARMAN International Romania, din Bucuresti Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, cladirea MetrOffice, intrarea A, et. 4, Sector 2 , la o data agreata impreuna cu Partenerul concursului


Art. 8. Conditii de validare


8.1. Conditii de validare a participarii

Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa completeze campurile obligatorii cu date valide, corespunzatoare cerintelor din prezentul regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3
8.2. Conditii de validare a castigatorului
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplinesc conditiile de participare de la 8.1
• Castigatorii sa poata fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).


Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului


Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.

In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.


Art. 10. Limitarea raspunderii


Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;

• Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a intrebarilor din concurs, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele;


Art. 11. Prelucrarea datelor personale


Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.


Art. 12. Forta majora


Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.


Art. 13. Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.


Art. 14. Alte Clauze


Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Va recomandam si:

Best Employer Fest - editia a III-a

ULTIMELE JOBURI

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?