Asociatia Liga Studentilor din Centrul Universitar Ploiesti

Orase: Ploiesti
Industrie: ONG Educational Energie & Petrol

Facebook https://www.facebook.com/LigaStudentilorPloiesti/


 

Asociaţia Liga Studenţilor din Centrul Universitar Ploieşti, cea mai mare organizaţie studenţească din Universitatea Petrol-gaze din Ploiești, susţine şi reprezintă interesele şi drepturile studenţilor, în raport cu mediul academic, dar şi în raport cu structurile sindicale naţionale, mediul privat şi autorităţile locale, sub aspect educaţional, social, economic şi cultural.

Liga Studenţilor din Centrul Universitar Ploieşti  este o organizaţie apolitică, non-guvernamentală care urmăreşte, totodată, şi reprezentarea eficientă şi corectă a studenţilor în Consiliul Facultăţilor şi în Senatul Universităţii, în conformitate cu Carta Universitară, cu prevederile Legii Educației Naționale şi Procesul de la Bologna, încurajând, astfel, implicarea în procesul decizional, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

De asemenea, facilitează pregătirea şi implicarea studenţilor în programe de tineret cu specific, educaţional, cultural, social sportiv şi de divertisment, care, graţie componenţei sale non-formale, completează o serie de cunoştinţe şi încurajează descoperirea, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipe, dezvoltarea personală şi a competenţelor de lider.

În acelaşi timp, participă la dezvoltarea legăturilor cu organizaţiile de tineret din ţară şi din străinătate, pe baza principiului solidarităţii, fără niciun fel de interes politic, ideologic sau religios, care au ca scop apărarea intereselor tinerilor.

            Asociația acordă o importanță deosebită față de educație, având în cadrul organizației și un departament cu rolul de a dezvolta și de a stimula învățarea pe tot parcursul vieții.   Departamentele Ligii Studenţilor Din Centrul Universitar Ploieşti sunt următoare :

1.Departamentul Educaţional;

2.Departamentul de Proiecte;

3.Departamentul de Carieră&Dezvoltare.

            La nivel naţional, asociaţia este membră a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), federaţie ce reuneşte peste 90 de asociaţii studenţeşti şi de tineret din 18 centre universitare.

De-a lungul experienței, asociaţia a dezvoltat o serie de proiecte cu impact, devenite evenimente de referință în rândul studenților, lista crescând anual: Campania de Donare de Sânge, Campionatul de Fotbal, Campionatul de Baschet, Campionatul de tenis de masă, Balul Bobocilor UPG, Seara de film, Zilele Carierei,  Marţea Studenţească,  Seara Multiculturală, Balul Primăverii, Săptămâna Voluntarului, Primii paşi în carieră, Traininguri de dezvoltare personală și profesională, teambuilding-uri și alte activități sociale, cultural sau educative.

În prezent consiliul director este format din 5 membrii, conduşi sub atenta îndrumare a preşedintelui Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești, Ailene Vasile, membru CEx al Societății Antreprenoriale Studențești, Președinte al Comisiei pentru inițiative studențești din cadrul Senatului Universității, membru al consiliului Facultății de Științe Economice din cadrul U.P.G., student evaluator A.R.A.C.I.S și membru BizzClub Ploiești.

În cadrul asociaţiei sunt înscrişi membrii care reprezintă studenţii din toate cele 5 facultăţi din cadrul universitaţii: Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimiei, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe .

Nu exista anunturi in sectiunea accesata!