Societatea Stiintifica CYGNUS - centru UNESCO

Orase: BUCURESTI,
Industrie: ONGSocietatea Ştiinţifică CYGNUS este o organizaţie non-guvernamentală ce are drept scop promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale româneşti.

Obiectivele organizaţiei sunt:
 • popularizarea ştiintei în rândul maselor prin metode de educaţie nonformala;
 • pregătirea şi sprijinirea tinerilor pentru cercetarea ştiintifică;
 • promovarea valorilor locale;
 • promovarea turistică a zonei.
Pentru atingerea acestor obiective, organizaţia desfăşoară următoarele activităţi:
 • organizarea de întruniri ştiinţifice, colocvii, simpozioane, seminarii pe teme ştiinţifice de actualitate;
 • realizarea unor produse multimedia (CD-ROM, pagini WEB etc.), pliante, broşuri care să ajute atât la popularizarea ştiinţei, cât şi la punerea în valoare a potenţialului turistic românesc;
 • sprijinirea cercetătorilor autohtoni în a-şi face cunoscute rezultatele muncii lor, prin editarea de cărţi în ţară şi în străinătate;
 • stimularea invenţiilor şi inovaţiilor, prin organizarea de concursuri de inventică urmate de promovarea rezultatelor deosebite la nivelul companiilor interesate;
 • înfiinţarea unui cerc al copiilor supradotaţi, sprijinirea, stimularea şi promovarea lor;
 • tipărirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante în concordanţă cu legislaţia drepturilor de autor;
 • editură de cărţi şi produse multimedia;
 • promovarea valorilor UNESCO şi organizarea de activităţi complexe prin realizarea de proiecte în cadrul programelor UNESCO, de solidaritate şi întrajutorare, de organizare a unor biblioteci, de sprijinire a integrării tinerilor în societate;
 • integrarea în procese de educaţie permanentă din domenii ştiinţifice şi tehnice.

Scurt istoric
 • 5 mai 1999 — prima Adunare Generală a Fundaţiei Ştiinţifice Cygnus; s-a votat statutul organizaţiei şi s-a ales primul Consiliu de administraţie
 • 16 aug. 1999 — a fost ales Preşedinte de Onoare al organizaţiei domnul cercet. dr. Florin Munteanu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • 30 noiembrie 1999 — Cygnus obţine avizul de funcţionare din partea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare
 • 18 ianuarie 2000 – se obţine sentinţa de înfiinţare a Fundaţiei Ştiinţifice Cygnus la Tribunalul Suceava
 • 31 ianuarie 2000 – Fundaţia Ştiinţifică este înregistrată în registrul special al instanţei privind persoanele juridice
 • 10 mai 2001 – organizaţia obţine dreptul de editură
 • 2 octombrie 2001 – CYGNUS primeşte avizul din partea Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO de a deveni centru UNESCO
 • 7 februarie 2002 – organizaţia işi schimbă denumirea în “Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO”
 • începând cu anul 2009 CYGNUS deţine un loc în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO

Nu exista anunturi in sectiunea accesata!