Regulament de participare la concursul “TELUS International - Quiz @Angajatori de TOP toamna 2021”

Art.1.Partile organizatoare

Organizatorul concursului “TELUS International - Quiz @Angajatori de TOP toamna 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este CALLPOINT NEW EUROPE S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7327/2015, cod unic de inregistrare: 21147668, avand sediul social in: Bld. Vasile Milea, nr. 4G, Cladirea AFI Park 3, etajele 1-5, Bucuresti, Sector 6

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 4 Octombrie – 7 Noiembrie, prin intermediul Hipo.ro accesibil la standul virtual TELUS International din cadrul Angajatori de TOP toamna 2021.

Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”), participanta la evenimentul Angajatori de TOP toamna 2021.

Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., CALLPOINT NEW EUROPE S.R.L., respectiv Hipo Digital S.R.L. nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
  • În urma unei solicitari prin email la adresa suport@hipo.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
  • În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
  • In urma accesarii link-ului 
Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice aici.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa acceseze concursul prin intermediul platformei Hipo.ro, implicit standul virtual CALLPOINT NEW EUROPE S.R.L.;
2) Sa parcurga turul virtual din cadrul concursului pentru a gasi indiciile marcate de organizatori, semnalizate prin simboluri virtuale.
3) Sa se inscrie in concurs folosind link-ul de acces de la standul virtual CALLPOINT NEW EUROPE S.R.L., de pe Platforma Hipo.ro, sa finalizeze quiz-ul si sa completeze datele personale din formularul de la data de final a concursului;
4) In cadrul competitiei desfasurate sa foloseasca numele si prenumele reale, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;
5) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor

Toti participantii care au raspuns la peste 70% dintre intreabarile incluse in concurs, vor intra automat in tragerea la sorti pentru extragerea castigatorilor, realizata de Organizator.

Validarea castigatorilor se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.

Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premii
Castigatorii vor fi contactati prin e-mail in maxim 5 zile lucratoare, de la incheierea Angajatori de TOP toamna 2021. Premiile vor fi expediate prin curier la adresele indicate de catre castigatori, pe teritoriul Romaniei.

7.2 Acordarea premiilor
Castigatorii vor fi contactati prin e-mail dupa incheierea Angajatori de TOP toamna 2021. Premiile vor fi expediate prin curier la adresele indicate de catre castigatori, pe teritoriul Romaniei.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Conditii de validare a participarii
Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  • Participantii sa finalizeze quiz-ul, sa raspunda corect la peste 70% dintre indicii si sa isi lase datele personale valide dupa finalizarea concursului;
  • Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3


8.2. Conditii de validare a castigatorilor
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • Indeplinesc conditiile de participare de la 8.1
  • Pot fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.

In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.

Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
  • Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
  • Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;
  • Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a intrebarilor din concurs, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele;
Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Art. 14. Alte Clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
 

Va recomandam si:

Contributii salariale si cum difera salariile in functie de jobul tau

ULTIMELE JOBURI

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?