Campanie de informare sustinuta de

Intrebari frecvente

Informeaza-te, raspunde corect la cel putin cinci intrebari si poti intra in cursa pentru premiile oferite!

Care este perioada prevazuta de lege pentru a imi alege un fond de pensii administrat privat?

4 luni de la data la care este anuntata oficial declansarea perioadei de alegere a unui fond de pensii administrat privat.

Trebuie sa platesc in plus fata de ce platesc acum?

Nu, contributia la fondul de pensii administrat privat nu instituie obligatii financiare suplimentare pentru tine, ea este parte din contributia de asigurări sociale pentru pensia publica.

Contributia la fondul de pensii administrat privat este parte din contributia individuala datorata la sistemul public de pensii.

Cum se dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii)?

Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie sa adere la un fond de pensii.

Persoanele, altele decat cele prevazute la aliniatul de mai sus, in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii. O persoana nu poate fi participant, in acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de lege si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38 din Legea nr. 411/2004, republicata (respectiv, beneficiarii drepturilor participantului decedat). O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta (CNPAS).

Se poate semna actul individual de aderare prin reprezentant?

Ce acte sunt necesare unei persoane pentru a adera la BCR Administrare Fond de Pensii?
Este interzisa prin lege delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare. Persoana care doreste sa adere la un fond de pensii administrate privat (Pilon 2) trebuie sa aiba asupra sa actul de identitate (sau pasaportul) si o copie a acestuia.

Cine poate sa participe la un fond de pensii private?

In mod obligatoriu: angajatii cu varsta de pana in 35 de ani, care contribuie la sistemul public de pensii (Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare) trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat.

In mod optional: angajatii cu varste cuprinse intre 35 si 45 de ani, care contribuie la sistemul public de pensii, pot opta sa adere la un fond de pensii.

Pot sa particip la mai multe fonduri de pensii administrate privat?

Nu, o persoana nu poate fi participant, in acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii administrate privat.

In ce situatie se decide repartizarea aleatorie la un fond de pensii administrat privat si cum se efectueaza?

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta. Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii.

Cand si cum se plateste pensia privata?

Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere. De la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul poate obtine:
a) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;
b) o pensie privata, daca activul sau personal net este suficient.

Care sunt conditiile pentru transfer la un alt fond de pensii administrat privat? Care este procedura de transfer la un nou fond de pensii private?

Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreste sa se transfere, insotit de copia actului de identitate, cu semnatura olografa, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
b) a transmis o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transfera (cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii), intocmita conform Anexei nr. 1 la Norma CSSPP nr. 3/2008, insotita de copia actului individual de aderare prevazut la lit. a) si copia actului de identitate, cu semnatura olografa a titularului, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.
Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizeaza transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii incepe la aceeasi data. Participantii pot depune cereri de transfer catre un alt fond de pensii private pe tot parcursul anului. Aceste cereri vor fi procesate de catre CNPAS  (Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale) trimestrial, in cursul lunilor februarie, mai, august si noiembrie ale fiecarui an, incepand cu luna august 2008. Totusi, trebuie retinut faptul ca, in perioada cuprinsa intre doua procesari consecutive, participantul poate semna un singur act individual de aderare si, respectiv, transmite cererea de transfer aferenta acestuia catre administratorul fondului de la care doreste sa se transfere. In cazul in care documentele mentionate mai sus sunt completate corect si complet, CNPAS va proceda la validarea noului act de aderare, acesta fiind momentul la care se dobandeste calitatea de participant la fondul de pensii administrat privat catre care s-a solicitat transferul.

Ce suma se transfera la noul Administrator?

Se transfera activul personal net existent in contul participantului la data solicitarii transferului, diminuat cu penalitatea de transfer, daca este cazul.

Cand se platesc penalitati de transfer?

Daca transferul la un nou fond se realizeaza mai devreme de 2 ani de la data aderarii la fondul anterior, administratorul acestui fond poate percepe penalitati de transfer. Daca transferul la un nou fond se realizeaza dupa 2 ani de la data aderarii la fondul anterior, administratorul fondului de pensii care transfera activul personal al participantului nu va percepe penalitati de transfer. Valoarea penalitatilor este mentionata in prospectul schemei de pensii administrate privat.

Participantul se poate retrage din sistemul pensiilor administrate privat?

Nu, participantul nu poate opta pentru retragere din sistemul fondurilor de pensii administrate privat, ulterior validarii actului sau de aderare individuala la un fond de pensii administrat privat sau repartizarii aleatorii de catre CNPAS, pe toata perioada pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata. Fac exceptie de la aceasta obligatie perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public.

Ce se intampla daca nu mai platesc contributiile?

In perioada de neplata a contributiei, participantul isi pastreaza calitatea si drepturi depline la fondul de pensii administrat privat pentru care a optat prin semnarea unui act individual de aderare, ori la care a fost distribuit de CNPAS, prin repartizare aleatorie.

Cum se colecteaza si vireaza contributiile la fondurile de pensii?

Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. Virarea contributiilor la fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de colectare, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta. Nerespectarea de catre institutia de colectare sau de catre institutia de evidenta a termenului de 3 zile, atrage plata de catre aceasta a majorarilor de intarziere, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.

Cum sunt evidentiati banii acumulati din contributiile mele?

Fiecare participant are un cont individual in care se vireaza contributiile si transferurile sale de disponibilitati. Contributiile si transferul de lichiditati banesti la un fond de pensii se convertesc in unitati de fond in maximum 2 zile lucratoare de la data incasarii acestora in contul fondului de pensii deschis la Banca-Depozitar.

Ce este activul personal?

Este suma acumulata in contul individual al participantului, egala cu numarul de unitati de fond pe care acesta le detine la acel fond, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond.

Ce este valoarea unitatii de fond?

Este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.

Cum va fi tinuta evidenta sumelor platite de contribuabili pentru acest tip de pensie?

In cazul pensiilor administrate privat (pilonul II), la nivelul CNPAS exista un sistem informatic pentru monitorizarea platii contributiilor efectuate in acest sistem. Separat, fiecare Administrator de fonduri de pensii detine propriul sistem de gestiune a contributiilor efectuate in numele fiecarui participant la fondul respectiv.

Banii din contul individual de pensie sunt purtatori de dobanda, se adapteaza la evolutia inflatiei?

Nu, contributiile la fondul de pensii nu sunt purtatoare de dobanda si nu se ajusteaza la evolutia inflatiei. Insa, acestea sunt fructificate de catre Administrator prin aplicarea schemei de pensii si strategiilor investitionale proprii si, astfel, se obtin diverse randamente ale investitiei.

Ce optiuni are participantul daca fondul de pensii obligatorii nu ofera randamentul asteptat?

Daca fondul de pensii nu ofera randamentul asteptat, participantul poate dispune transferul activului sau catre un alt administrator de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei CSSPP nr. 3/2008. Se face mentiunea ca, in eventualitatea ca acest transfer are loc in mai putin de 2 ani de la aderare, se vor plati penalitati, conform prevederilor legale. Comisionul de transfer perceput este de maximum 5% din activul transferat. Totodata, in cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicand procedura privind administrarea speciala; intr-o astfel de situatie, participantul va fi transferat catre un alt fond de pensii prin efectul legii.

Ce se intampla daca participantul pleaca in alta tara?

Conform Legii 411/2004, “drepturile participantului pot fi transferate in alte tari in care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit“.  Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei, primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.

Care este stagiul de cotizare in sistemul pensiilor administrate privat?

Perioada de plata a contributiei la un fond de pensii administrat privat este similara cu perioada de plata a CAS in sistemul public de pensii (Pilon I), deci pana la varsta legala de pensionare.

Ce informatii vor oferi Administratorii pe perioada administrarii contributiilor?

Administratorul are obligatia de a informa corespunzator participantii la fond de pensii administrat privat, prin punerea la dispozitia acestora, cu titlu gratuit, a informatiilor in legatura cu care prevederile legale impun aceasta cerinta, respectiv:
informare anuala facuta la ultima adresa comunicata de participant cu privire la activul personal al acestuia (numarul de unitati de fond si valoarea acestora), precum si la situatia administratorului;
informare privind schimbarea regulilor schemei de pensii private in termen de 10 zile calendaristice de la avizarea schimbarii de catre CSSPP;
punerea la dispozitie, la cerere, a declaratiei privind politica de investitii, conturile si rapoartele anuale;
punerea la dispozitie, la cerere, de informatii detaliate si de substanta privind: riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, daca este cazul, portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la risc si costurile legate de investitii;
punerea la dispozitie, la cerere, a raportului anual depus la CSSPP;
furnizarea, in scris, de informatii referitoare la drepturile individuale de pensie privata si optiunile posibile in cazul in care un participant la o schema de pensii private din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;
punerea la dispozitie de orice alte informatii, pentru care legea sau normele CSSPP nu impun furnizarea acestora in mod gratuit (in astfel de siutatii, Administratorul va percepe participantilor tarife, in conformitate cu normele CSSPP. Tariful nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a acestor informatii).

Societatea de pensii (societatea-Administrator) este obligata sa mentina un risc scazut/mediu cu privire la investiile pe care le deruleaza in numele si pentru Fondul de pensii?

Societatile de pensii nu sunt obligate sa mentina un risc mediu sau scazut asupra fondurilor de pensii pe care le administreaza. Conform legislatiei in vigoare, fondurile de pensii private administrate privat (obligatorii) au limite procentuale impuse pentru fiecare instrument financiar, in functie de gradul de risc al instrumentului.  Instrumentele financiare pot avea grad de risc scazut, mediu sau ridicat. Printre cele cu grad de risc scazut numaram "titlurile de stat", "obligatiuni private (corporatiste)".  Nivelul de risc al fiecarui instrument poate varia si in functie de locatia geografica. De exemplu: un titlu de stat emis de un stat din Africa va fi mult mai riscant decat un titlu de stat emis de un stat din Uniunea Europeana.  Instrumentele financiare cu grad ridicat de risc pot fi "actiuni listate la bursa", "fonduri mutuale de investitii", "instrumente de piata monetara", "obligatiuni municipale" etc.. In functie de instrumentele alese de fiecare fond, acestea se pot clasifica in fonduri cu grad de risc scazut, mediu sau ridicat. Toate fondurile din Romania au optat pentru un grad de risc mediu, exceptia fiind fondul de pensii obligatorii administrat de grupul Generali, care are grad de risc ridicat. Grad de risc ridicat pentru un fond de pensii private obligatorii inseamna ca acesta are potential de aducere a unui profit mai ridicat pentru participanti. In general, participantii tineri opteaza pentru risc ridicat avand o deschidere mai mare spre risc in general. Riscul mai mare poate aduce profit mai mare, dar sansele de reusita sunt mai mici, proportionale cu riscul.  Gradul de risc mediu presupune un potential profit mai scazut decat in cazul gradului de risc ridicat, dar sansele de a ajunge la profitul potential sunt mai mari.

Cum se constituie fondul de pensii administrat privat si care este numarul minim de participanti?

Un fond de pensii trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti si se constituie prin contract de societate civila particulara. Numarul minim de participanti trebuie realizat in perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.

Cine suporta cheltuielile de administrare al fondului de pensii administrat privat?

Cheltuielile de administrare a activelor fondului de pensii sunt suportate de Administrator. Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a Administratorului se suporta de catre acesta. Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv.

Cum se desfasora activitatea de marketing in domeniul pensiilor administrate privat?

Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusa de o societate de pensii-Administrator. Obtinerea acordului de aderare se face de catre Administrator sau agenti de marketing persoane fizice sau juridice (brokeri, intermediari, consultanti de pensii private). Agentul de marketing isi desfasoara activitatea in temeiul contractului de mandat incheiat cu Administratorul. Agentul de marketing are urmatoarele atributii:
a) prezinta potentialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;
b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;
c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, in original, in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
Activitatea agentului de marketing se desfasoara pe baza de comision suportat de Administrator.

Care sunt interdictiile aplicate activitatii de marketing in domeniul pensiilor administrate privat?

Administratorului, agentilor de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:
a) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii si administratorul acestuia;
b) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii altfel decat in forma si modul prevazute in normele Comisiei;
c) sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana participant la acesta;
d) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti.

Ce rol joaca Depozitarul in domeniul pensiilor administrate privat si care sunt principalele obligatii ale acestuia?

Administratorul desemneaza un singur depozitar, caruia ii incredinteaza pastrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat in prealabil de CSSPP.Depozitarul poate pastra activele mai multor fonduri de pensii, cu conditia de a
evidentia operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de pensii separat de ale sale proprii si de cele ale celorlalte fonduri de pensii.Depozitarul nu poate detine actiuni ale administratorului sau ale oricarei entitati afiliate acestuia si nu poate avea nicio relatie de capital cu aceste entitati.

Pot fuziona fondurile de pensii/Administratorii si daca da, care este scopul unei astfel de masuri?

Da, conform Normei CSSPP nr. 14/2008, pot fuziona atat Fondurile de pensii administrate privat, cat si societatile-Administrator. Masura fuziunii poate fi decisa de reprezentatii Fondurilor de pensii din contractul de societate civila si, dupa caz, de actionariatul societatii-Administrator, in scopul de a se obtine o valoare superiora a calitatii activului fondului si, pe cale de consecinta, in scopul protejarii intereselor participantilor.

Care sunt principalele drepturi legale ale persoanei care a aderat sau a fost repartizata aleatoriu la un fond de pensii administrat privat

Principalele drepturi legale ale persoanei care a aderat sau a fost repartizata aleatoriu la un fond de pensii administrat privat sunt urmatoarele:

a) de a primi o pensie privata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public, de a alege furnizorul pensiei private si de a i se plati de catre administrator sumele cuvenite, conform legii si normelor (suma totala cuvenita pentru pensia privata neputand fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale);
b) de a obtine, in cazul pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii (definite potrivit Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare), o plata unica sau plati esalonate in rate, pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net - ca urmare a perioadei reduse de contributie - nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei, ori a unei pensii private, daca activul sau personal este suficient;
c) de a i se calcula activul personal si valoarea unitatii de fond, conform Legii si Normelor;
d) de a fi informat anual, in scris, in legatura cu activul personal, respectiv numarul de unitati de fond si valoarea acestora, precum si despre situatia administratorului, cat si dreptul de a i se transmite, la cerere, declaratia privind politica de investitii a Fondului, precum si conturile si rapoartele anuale;
e) de a i se transmite, in termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private;
f) de a i se transmite, la cerere, informatii detaliate si de substanta privind: riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, daca este cazul, portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la risc si costurile legate de investitii;
g) de a sesiza Comisia, Consiliul de Supraveghere Speciala sau orice alta autoritate competenta potrivit Legii si Normelor, despre orice incalcare a drepturilor sale derivand din calitatea de participant la fondul de pensii, indiferent din cauza cui s-a produs respectiva incalcare;
h) de a i se garanta pensia prin fondul de garantare a pensiilor;
i) de a i se colecta contributia individuala de asigurari sociale;
j) de a i se converti contributiile in unitati de fond;
k) in cazul decesului participantului inainte de deschiderea dreptului la pensia privata, beneficiarii acestuia au dreptul la deschiderea unui cont individual la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se vor transfera activele cuvenite fiecaruia, conform Legii si Normelor;
l) de a opta intre a plati in continuare contributiile la fond sau de a se transfera la un alt fond de pensii administrat privat;
m) in cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, se recunoaste dreptul la pensia castigata in calitatea de participant al Fondului de pensii, aceasta platindu-se in respectivul stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii, conform Legii si Normelor. Drepturile unui participant la fond pot fi transferate in alte tari in care acesta are resedinta in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit;
n) dreptul ca activele fondului de pensii sa nu fie constituite ca garantii sau utilizate pentru acordarea de credite;
o) de a ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii, in situatia in care inceteaza sa mai contribuie la acesta;
p) de a i se continua plata contributiilor la fondul de pensii, in cazul detasarii in alta tara;
q) de a nu mai contribui la Fondul de pensii, in situatia in care participantul detasat in alta tara continua plata contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;
r) de a i se vira contributiile la fondul de pensii de catre institutia de colectare, in termen de 3 zile de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta, conform Legii si Normelor;
s) de a i se vira in contul personal dobanzile si majorarile de intarziere rezultand din neachitarea la termen, de catre persoana raspunzatoare, a contributiilor la fondul de pensii, in termen de 2 zile de la data achitarii lor, conform Legii si Normelor;
t) de a i se vira in contul sau individual contributiile si transferurile de disponibilitati, precum si accesoriile aferente acestora, conform Legii si Normelor;
u) dreptul de proprietate asupra activului personal din contul sau;
v) dreptul ca activul sau personal sa nu poata face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii;
w) de a alege noul administrator al fondului de pensii, in cazurile expres prevazute la cap. XII din Lege („Administrarea speciala”);
x) de a fi despagubit pentru prejudiciile ce ii pot fi cauzate de acesta, conform celor prevazute in Lege;
y) dreptul si obligatia ca activul personal net sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unei pensii private, cu exceptia situatiilor in care Legea sau Normele ar putea prevede altfel;
z) de a beneficia, in conditiile legislatiei incidente in materie, de confidentialitatea datelor personale, cu exceptia situatiilor mentionate expres in contractul de administrare.

Ce se intampla, in cazul in care institutiile avand atributii de colectare si virare a contributiilor, ori angajatorul, nu-si indeplinesc obligatiile legale privind colectarea si/sau virarea CAS-ului?

Virarea contributiilor la fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de colectare (ANAF), in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta (CNPAS). Nerespectarea de catre institutia de colectare sau de catre institutia de evidenta a termenului prevazut mai sus atrage plata de catre aceasta a majorarilor de intarziere, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.

Daca administratorul nu a primit contributiile in termenul legal, acesta informeaza imediat, in scris, institutia de evidenta (CNPAS).

In cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii:
a) se platesc majorari de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare;

b) institutia de colectare procedeaza la aplicarea modalitatilor de executare silita si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale privind colectarea creantelor bugetare;

c) majorarile de intarziere aferente se vireaza in contul individual al participantului, in termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, si asupra lor nu se datoreaza comisionul prevazut la art. 86 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 411/2004 (republicata).

Conform art. 145 din Legea nr.411/2004 (republicata):
“ fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda”.

 
 

Surse:

http://www.pensiibcr.ro/afp/index.php?class=front&method=faq

http://www.finzoom.ro/content/default.aspx?name=PensionFundsMandatoryFAQ