Politica GDPR - VARROC LIGHTING SYSTEMS ELECTRONICS ROMANIA

Politică de confidențialitate a potențialilor angajați

 

Având în vedere inițiativa dumneavoastră privind încheierea unui contract individual de muncă, precum și furnizarea anumitor date cu caracter personal în vederea perfectării contractului mai sus menționat, prin depunerea unui CV, a completării unui formular de angajare sau cu ocazia efectuării controlului medical în vedere angajării, vă aducem la cunoștință politica de confidențialitate a VARROC-ELBA ELECTRONICS S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. Paul Morand nr. 135, clădire administrativă, et. 1, înregistrată la ORC sub nr. J35/200/2019, având CUI RO 40419203.   

Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cursul procedurii de recrutare în vederea demarării unui raport de muncă, mai precis pentru încheierea contractului individual de muncă aferent postului pentru care ați aplicat.

Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. (1) lit. b, c din Regulamentul (UE) 2016/676

”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului”

Datele care urmează să fie prelucrate

Urmează să prelucrăm datele personale furnizate de dumneavoastră în conținutul CV-ului (după caz, sau al formularului de angajare) precum și datele personale prelucrate pentru efectuarea demersurilor legale în vederea selecționării pentru angajare.

 

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră nu sunt  utilizate decizii automatizate așa cum sunt ele definite în art.22 din Regulamentul nr. 679/2016.

Cum  și cui distribuim informațiile dvs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal NU vor fi transmise către alte persoane fizice sau juridice.

Datele dumneavoastră nu sunt transferate către țări terțe așa cum sunt ele definite de către Regulamentul nr. 679/2016

Perioada de stocare

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de un an de zile, calculat de la încheierea unui contract individual de muncă pentru postul pentru care ați aplicat (indiferent dacă acest contract este încheiat cu dumneavoastră sau cu o altă persoană). În această perioadă este posibil să vă contactăm pentru oferirea unor alte posturi din cadrul organizației noastre în măsura în care considerăm calitățile dvs. potrivite pentru aceste poziții.

 

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul vă recunoaște următoarele drepturi:

  1. Să solicitați accesul la informațiile dvs. personale (cunoscută sub denumirea „solicitare de acces persoană vizată”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deține operatorul despre dvs. și să verificați dacă procesează datele în mod legal.
  2. Să solicitați corectarea informațiilor personale pe care le deține operatorul în legătură cu dvs. Acest lucru vă permite să corectați orice informații incomplete sau inexacte pe care le deține despre dvs.
  3. Să solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să solicitați operatorului să șteargă sau să elimine informațiile personale acolo unde nu există motive întemeiate pentru a continua să le prelucreze. De asemenea, aveți dreptul să solicitați să ștergerea sau să eliminarea informațiile dvs. personale în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos).
  4. Să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale în cazul în care operatorul se bazează pe un interes legitim (sau pe cel ale unei terțe părți) și există un aspect despre situația dvs. specifică care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării în cazul în care sunt prelucrate datele dvs. personale în scopuri de marketing direct.
  5. Să vă opuneți cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, adică să nu faceți obiectul niciunei decizii automate prin utilizarea informațiilor dvs. personale sau a analizei profilului dvs.
  6. Să solicitați restricții în ceea ce privește prelucrarea informațiilor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți suspendarea prelucrării informațiilor personale despre dvs., de exemplu, dacă doriți să se stabilească acuratețea sau motivul prelucrării acestora.
  7. Să solicitați transferul informațiilor dvs. personale într-o formă electronică și structurată către dvs. sau către o altă parte (cunoscută în mod obișnuit ca drept la „portabilitatea datelor”). Acest lucru vă permite să preluați datele dvs. de la noi într-un format utilizabil electronic și să vă puteți transfera datele către o altă parte într-un format utilizabil electronic.
  8. Să vă retrageți consimțământul. În circumstanțele limitate în care ați dat acordul dvs. pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dvs. personale într-un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Odată ce primim notificarea de retragere a consimțământului, nu o să mai procesăm datele dvs. în scopul sau scopurile pentru care v-ați dat consimțământul inițial, cu excepția cazului în care are avem altă bază legitimă de prelucrare.
  9. Dreptul de a depune plângere – puteți apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care considerați că vă sunt încălcate drepturile.

Informații de contact

Vă rugăm să exercitați drepturile sau să ne adresați întrebările dumneavoastră cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal la următoarea adresă:  cnovac@varroc-elba.com.