Administrator de contract

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile UTI GRUP active.


Vezi toate job-urile Administrator de contract active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Achizitii - Logistica - Aprovizionare active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Contabilitate Finante active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Secretariat - Administrativ active pe Hipo.ro

Angajator: UTI GRUP
Domeniu:
 • Achizitii - Logistica - Aprovizionare
 • Contabilitate Finante
 • Secretariat - Administrativ
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Pitesti
 • Actualizat la: 20.03.2018
  Scurta descriere a companiei

  UTI GRUP este un grup de firme cu 28 de ani de experienţă pe piața din România şi competenţe în multiple domenii: soluţii de securitate și pentru apărare, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, instalaţii şi construcţii, soluţii de securitate pentru obiective private, soluții inteligente de transport și taxare, mentenanţă şi administrare.

  Cerinte

  1. Studii: medii sau superioare tehnice/economice
  2. Experiența profesională: minim 2 ani experiență într-o poziție similară
  3. Trăsături de personalitate: autonomie și inițiativă, conștiinciozitate, amabilitate, flexibilitate, dinamism;
  4. Competențe și abilități:
  - Generale: abilitate de învățare rapidă; abilități de comunicare; capacitate de planificare și organizare; abilități de negociere; atenție la detalii; preocupare pentru calitate; flexibilitate, capacitate de adaptare rapida; capacitate decizională, permis conducere categoria B
  - Specifice: cunoștinte operare calculator (MS Word, Excel, Outlook, Internet, sisteme .), limba engleză (scris și/sau oral) – nu este necesar; cunoștinte medii de management al proiectelor (urmărire costuri, gestionare bugete, derulare contractuală etc.); cunoștinte în domeniul logistic constituie avantaj; cunoştinte de contabilitate primară.
  5. Cunoștințe financiare, abilități de comunicare și negociere, capacitate de organizare și planificare, focalizare pe rezultate.

  Responsabilitati

  Scopul postului: asigură administrarea contractului/contractelor alocate

  Responsabilități și atribuții:

  1. Realizează înregistrările în Oracle ale tuturor documentelor aferente contractului, precum și a datelor solicitate de către managerul de proiect;
  2. Emite pentru fiecare contract necesarul de materiale, echipamente etc., conform graficului prezentat în Business Plan, la solicitarea Managerului operațional;
  3. Raportează managerului operațional stadiul aprovizionării echipamentelor și materialelor pentru contractele aflate în derulare;
  4. Întocmește situația consumului de materiale în sistemul informatic;
  5. Întocmește și transmite către Direcția Economică documentele necesare obținerii Scrisorilor de Garanție Bancară sau pentru deschiderea acreditivelor bancare pe contractele aflate în derulare;
  6. Pregătește împreună cu responsabilul logistic echipamentele și materialele pentru livrarea la beneficiar;
  7. Urmărește derularea în bune condiții, a contractelor comerciale avute în gestiune;
  8. Răspunde de lansarea comenzilor de execuție, proiectare, service în garanție;
  9. Urmărește efectuarea la timp a plăților furnizorilor și executanților;
  10.Gestionează toate documentele aferente contractului (contracte, acte adiționale, corespondența, etc.) și asigură arhivarea lor la finalizarea proiectului;
  11.Urmărește efectuarea serviciilor de mentenanță conform cerințelor contractuale (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor);
  12.Întocmește situații financiare (venituri/cheltuieli) și situațiile de lucrări (devize) pentru intervenții service în cadrul contractelor de întreținere și/sau intervenții;
  13.Elaborează și emite facturile către clienți, conform modelelor din anexele contractelor comerciale, încheiate cu aceștia;
  14.Adaugă facturile de furnizori pe propunerile de plăți, conform procedurilor, notelor interne și modalităților de lucru agreate la nivel de companie;
  15.Semnalează Managerului operațional nerespectarea, de către beneficiar, a oricăror clauze contractuale;
  16.Semnalează șefului ierarhic superior, erorile remarcate în cadrul documentelor aferente contractului în administrare, înainte de introducerea acestora în sistemul informatic;
  17.Raportează săptămânal către managerul operațional sau de fiecare dată când acesta o solicită, stadiul lucrărilor de intervenții preventive și corective, stadiul facturilor emise către beneficiar, cât și cu privire la orice alte chestiuni în legatură cu contractele avute în gestiune.