Coordonator SSM

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Apa Nova Bucuresti active.


Vezi toate job-urile Coordonator SSM active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Inginerie active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Productie active pe Hipo.ro

Angajator: Apa Nova Bucuresti
Domeniu:
 • Inginerie
 • Productie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: > 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 15.04.2018
  Scurta descriere a companiei

  Apa Nova Bucureşti (societate ce face parte din Grupul Veolia) are principal obiect de activitate gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, fiind concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, pe o perioadă de 25 de ani, începând cu anul 2000.

  Cerinte

   Studii: Superioare
   Cursuri de specialitate SSM (80 ore si 240 ore)
   Curs coordonator în materie de securitate şi sănătate
   Experienta: >5 ani
   Cunoştinte avansate de operare MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
   Permis de conducere: Categ. B

  Responsabilitati

   Controleaza santierele interne si santierele externe pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;
   Indeplineste atributiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului si/sau pe durata realizării lucrării lucrărilor, prevazute de HG 300/2006, pentru proiectele elaborate de ANB si santierele externe la care ANB este Beneficiar sau Investitor;
   Coordoneaza si verifica modul de realizare a instruirii personalului pe linie de securitatea muncii prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic);
   Coordoneaza derularea procesului de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare;
   Coordoneaza elaboreaza “Planul de prevenire si protectie” si asigura actualizarea acestuia;
   Coordoneaza activitatea de controale programate si inspectii de securitate inopinate la locurile de munca din companie in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
   Coordoneaza activitatea de verificare a mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice, inainte de punerea lor in functiune
   Coordoneaza activitatea RSVTI privind supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor ce intră sub incidenta ISCIR, precum si instruirea și autorizarea personalului care desfășoară activități ce necesită autorizare
   Coordoneaza procesul de evaluare a nivelului noxelor profesionale existente la locurile de munca si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora daca este cazul;
   Propune masuri de formare a personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii, in functie de necesitatile companiei;
   Coordoneaza activitatea de cercetare a accidentelor de munca si asigura comunicarea, cercetarea, inregistrarea, evidenta accidentelor de munca
   Colaboreaza cu serviciul de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale, efectueaza impreuna controale pentru identificarea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masuri de securitate corespunzatoare;
   Colaboreaza cu serviciul de medicina muncii in fundamentarea programului de masuri de protectie a muncii;
   Elaboreaza de planificari de activitate si urmareste implementarea acestora.
   Coordoneaza elaborarea planului anual de masuri si cheltuieli pe linie de securitatea muncii al societatii si-l inainteaza pentru aprobare C.S.S.M.;
   Coordoneaza monitorizarea si de realizarea la termen a masurilor din “Planul anual de masuri si cheltuieli de securitatea muncii” si raporteaza stadiul de realizare;
   Este familiar cu metodologia managementului de proiect