Administrator de contract - Bucuresti

Acest job nu mai este activ!


Vezi toate job-urile Administrator de contract - Bucuresti active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Contabilitate Finante active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Inginerie active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Secretariat - Administrativ active pe Hipo.ro

Angajator: confidential
Domeniu:
 • Contabilitate Finante
 • Inginerie
 • Secretariat - Administrativ
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 18.06.2018
  Cerinte

  1. Studii: medii sau superioare tehnice/economice
  2. Experiența profesională: minim 2 ani experiență într-o poziție similară
  3. Trăsături de personalitate: autonomie și inițiativă, conștiinciozitate, amabilitate, flexibilitate, dinamism;
  4. Competențe și abilități:
  - Generale: abilitate de învățare rapidă; abilități de comunicare; capacitate de planificare și organizare; abilități de negociere; atenție la detalii; preocupare pentru calitate; flexibilitate, capacitate de adaptare rapida; capacitate decizională, permis conducere categoria B
  - Specifice: cunoștinte operare calculator (MS Word, Excel, Outlook, Internet, sisteme .), limba engleză (scris și/sau oral) – nu este necesar; cunoștinte medii de management al proiectelor (urmărire costuri, gestionare bugete, derulare contractuală etc.); cunoștinte în domeniul logistic constituie avantaj; cunoştinte de contabilitate primară.
  5. Cunoștințe financiare, abilități de comunicare și negociere, capacitate de organizare și planificare, focalizare pe rezultate.

  Responsabilitati

  Scopul postului: asigură administrarea contractului/contractelor alocate

  Responsabilități și atribuții:

  1. Realizează înregistrările în Oracle ale tuturor documentelor aferente contractului, precum și a datelor solicitate de către managerul de proiect;
  2. Emite pentru fiecare contract necesarul de materiale, echipamente etc., conform graficului prezentat în Business Plan, la solicitarea Managerului operațional;
  3. Raportează managerului operațional stadiul aprovizionării echipamentelor și materialelor pentru contractele aflate în derulare;
  4. Întocmește situația consumului de materiale în sistemul informatic;
  5. Întocmește și transmite către Direcția Economică documentele necesare obținerii Scrisorilor de Garanție Bancară sau pentru deschiderea acreditivelor bancare pe contractele aflate în derulare;
  6. Pregătește împreună cu responsabilul logistic echipamentele și materialele pentru livrarea la beneficiar;
  7. Urmărește derularea în bune condiții, a contractelor comerciale avute în gestiune;
  8. Răspunde de lansarea comenzilor de execuție, proiectare, service în garanție;
  9. Urmărește efectuarea la timp a plăților furnizorilor și executanților;
  10. Gestionează toate documentele aferente contractului (contracte, acte adiționale, corespondența, etc.) și asigură arhivarea lor la finalizarea proiectului;
  11. Urmărește efectuarea serviciilor de mentenanță conform cerințelor contractuale (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor);
  12. Întocmește situații financiare (venituri/cheltuieli) și situațiile de lucrări (devize) pentru intervenții service în cadrul contractelor de întreținere și/sau intervenții;
  13. Elaborează și emite facturile către clienți, conform modelelor din anexele contractelor comerciale, încheiate cu aceștia;
  14. Adaugă facturile de furnizori pe propunerile de plăți, conform procedurilor, notelor interne și modalităților de lucru agreate la nivel de companie;
  15. Semnalează Managerului operațional nerespectarea, de către beneficiar, a oricăror clauze contractuale;
  16. Semnalează șefului ierarhic superior, erorile remarcate în cadrul documentelor aferente contractului în administrare, înainte de introducerea acestora în sistemul informatic;
  17. Raportează săptămânal către managerul operațional sau de fiecare dată când acesta o solicită, stadiul lucrărilor de intervenții preventive și corective, stadiul facturilor emise către beneficiar, cât și cu privire la orice alte chestiuni în legatură cu contractele avute în gestiune.