Responsabil securitate si sanatate in munca

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile HeidelbergCement România active.


Vezi toate job-urile Responsabil securitate si sanatate in munca active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Constructii active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Inginerie active pe Hipo.ro

Angajator: HeidelbergCement România
Domeniu:
 • Constructii
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Fieni
 • Actualizat la: 15.01.2018
  Scurta descriere a companiei

  HeidelbergCement România SA este unul dintre cei mai importanți producători de ciment, betoane și agregate de pe piața locală, membru al grupului german HeidelbergCement.

  HeidelbergCement România SA deține trei fabrici de ciment, situate la Tașca, Fieni și Chișcădaga, 21 stații de betoane, 7 cariere și 5 balastiere de agregate.

  Cerinte

  Cerințele postului

   - Studii: absolvent de institut de învățământ superior, profil tehnic;
   - Experiență: minim 2 ani în domeniu (constituie un avantaj);
   - Cunoștințe:
  • cunoștințe tehnice specifice domeniului industrial;
  • cunoștințe în domeniile SSM și SU - constituie un avantaj;
  • cunoștințe de operare calculator (MS Office);
  • limba engleză (nivel mediu).
  - Abilități/competente
   • abilități de planificare și organizare eficientă a activității;
   • abilități de învățare și ușurință în adaptarea la situații noi;
   • implicare activă în rezolvarea problemelor;
   • capacitate de a lua decizii rapide în situații de criză;
  • capacitate de analiză și spirit de observare dezvoltat;
  • abilități de instruire și formare;
   • abilități de comunicare (scris/oral) și de lucru în echipă;
   • perseverență și seriozitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
   • permis de conducere cat. B.

  Responsabilitati

  Descrierea postului / Principalele responsabilități:
   - participă la identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producție și mediu de muncă), pe locuri de muncă/ posturi de lucru;
   - elaborează/actualizează planul de prevenire și protecție și monitorizează modul de realizare a măsurilor cuprinse în plan;
   - elaborează/actualizează instrucțiunile proprii pentru completarea și/ sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă;
   - elaborează tematici pentru toate fazele de instruire în domeniile securității si sănătății în muncă (SSM) și situațiilor de urgență (SU);
   - efectuează instruirea introductiv-generală în domeniul SSM și SU pentru lucrători și verifică însușirea de către aceștia a informațiilor primite;
   - ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat și specific din unitate;
   - stabilește zonele care necesită semnalizare de SSM și SU, tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;
   - ţine evidenţa meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
   - ţine evidenţa controalelor de medicina muncii efectuate de lucrători;
   - efectuează controale interne periodice la locurile de muncă și pregătește rapoarte scrise pentru informarea conducerii asupra deficienţelor constatate;
   - urmărește realizarea măsurilor dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate în urma controalelor de SSM și SU;
   - întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție la nivel de unitate;
   - participă la cercetarea evenimentelor și elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în conformitate cu prevederile legale;
   - întocmeşte protocoalele SSM și SU care sunt încheiate cu firmele contractoare de prestări servicii;
   - asigură instruirea lucrătorilor firmelor contractoare de prestări servicii, la intrarea acestora pe amplasamentele societății.

  Alte informatii


  În cazul în care considerați că îndepliniți cerințele de mai sus și sunteți interesat/ă de acest post, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs., până la data de 31 Ianuarie 2018.

  Doar candidaţii care corespund profilului comunicat vor fi contactaţi.