Inginer Productie

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Step Up active.


Vezi toate job-urile Inginer Productie active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Inginerie active pe Hipo.ro

Angajator: Step Up
Domeniu:
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Timisoara
 • Actualizat la: 09.10.2017
  Scurta descriere a companiei

  Cauti un loc de munca? Sau poate un job ideal? Vrei sa avansezi in cariera?
  Ori esti la inceputul cariereri tale? Step Up este aici sa te ajute prin recrutare si selectie de personal profesionista si multe joburi interesante!
  Firma Step Up Professional HR Services din Timisoara ofera cu entuziasm si dedicare servicii in domeniul resurselor umane adaptate nevoilor dvs!

  Cerinte

  • Studii superioare pe specializarea tehnica, mecanica sau electromecanica;
  • Cunostinte Operare PC (Word, Excel, Power point, Outlook);
  • Cunostinte limbi straine: cunostinte de limba engleza la nivel conversational;
  • Cunoasterea fluxului tehnologic, a proceselor de fabricatie;
  • Abilitati de prezentare, comunicare si planificare;
  • Experienta in conducerea echipelor;
  • Abilitatea de a facilita rezolvarea problemelor in cadrul echipelor;
  • Minim 2 ani experienta.

  Responsabilitati

  • Organizeaza procesul de productie in vederea realizarii acestuia din punct de vedere cantitativ si calitativ, in functie de planificarea zilnica stabilita si repartizeaza personalul pe utilaje, in concordanta cu calificarea si cu normele de munca;
  • Asigura conditii specifice pentru procesele de imbunatatire continua;
  • Supravegheaza buna functionare a echipamentelor si utilajelor de productie;
  • Urmareste si controleaza procesul de productie pe faze de productie, conform planificarii;
  • Controleaza calitatea produselor finite si modul de paletizare, iar in functie de deficientele constatate, ia masuri pentru remedierea lor si sustine intelegerea si adaptarea cerintelor clientilor la utilajele specifice precum si aplicarea si imbunatatirea standardelor de calitate si a calitatii produselor;
  • Defineste procesul de asamblare si realizeaza instructiuni de lucru;
  • Optimizeaza procesul de productie (timp, calitate, costuri);
  • Analizeaza si propune indicatorii de performanta pentru activitati pt a fi adoptate ca tinte;
  • Mentine si dezvolta capacitatile de productie;
  • Concepe fluxul de fabricatie si toate elementele necesare ce participa la procesul de productie (validare produs/proces);
  • Instruieste operatorii la introducerea in fabricatie a unui produs nou;
  • Urmareste, inregistreaza si analizeaza indicatorii de productie (viteza pe utilaje, eficienta, calitate, costuri) stabiliti impreuna cu service center manager si ia masuri pentru atingerea obiectivelor stabilite si imbunatatirea eficientei pe utilaje;
  • Urmareste evolutia stocului de materie prima si componente si ia masuri pentru mentinerea in conditii optime a acestor stocuri;
  • Monitorizeaza deseul produs la utilaje, propune masuri de reducere si actioneaza pentru implementarea acestora;
  • Urmareste folosirea rationala si cat mai economica a materiilor prime si a materialelor necesare productiei;
  • Sprijina si asigura respectarea planului de mentenanta stabilit;
  • Urmareste si confirma executarea reparatiilor planificate, anunta defectele aparute in timpul utilizarii masinii si initiaza efectuarea reparatiilor accidentale;
  • Conlucreaza cu departamentele conexe pentru planificarea optima a productiei, a personalului necesar si asigurarea cu materialele necesare activitatii de productie;
  • Este implicat in rezolvarea reclamatiilor interne pentru fiecare produs ce nu respecta indicatorii de calitate;
  • Contribuie la realizarea de proceduri care asigura buna functionare a activitatii de productie;
  • Participa la sedintele de productie si pe baza informatiilor stabileste organizarea productiei, gestionarea urgentelor, alocarea resurselor;
  • Participa la imbunatatirea proceselor din sistemul de management integrat;
  • Organizeaza, participa si dispune masuri la sedintele de performanta la utilaje si urmareste completarea indicatorilor de performanta;
  • Verifica materialele necesare productiei si participa la testarea acestora intocmind rapoarte de conformitate pentru matrialele noi inainte de acceptarea introducerii pe flux;
  • Identifica produsele neconforme din procesul de fabricatie, precum si a materiilor prime si materialelor neconforme din procesul de productie, asigura etichetarea si depozitarea separata a acestora si intocmeste documentatia referitoare (fisa de reclamatie ,probe esantioane…);
  • Coordoneaza, planifica, organizeaza activitatea echipei de productie si stabileste obiectivele oamenilor din subordine;
  • Participa(organizeaza si planifica) la selectia, recrutarea, instruirea, induction si perfectionarea intregului personal din subordine, in stransa legatura cu service center manager si departamentul de resurse umane;
  • Stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine;
  • Evalueaza si supravegheaza activitatea personalului din subordine si stabileste masuri pentru motivare, sanctionare, promovare;
  • Asigura o comunicare eficienta promoveaza respectul reciproc, asigura un climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru, in interiorul compartimentului pe care il coordoneaza, precum si in relatia cu celelalte depatamente;
  • Respecta procedurile interne legate de utilizarea echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotare, precum si de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine;
  • Raspunde de normele privind securitatea si sanatatea in munca si PSI la personalul din subordine si aplica si respecta la nivel personal aceste norme;
  • Urmareste respectarea normelor de ordine internă şi disciplină si se supune prevederilor contractului colectiv de munca si al regulamentului intern;
  • Raspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură stabilite de angajator în Planul de prevenire şi protecţie în urma evaluării riscurilor, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor din subordine, regulile stabilite prin regulamentele si procedurile interne si ROI;
  • Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice societăţii (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor) de către toţi cei aflaţi în subordinea sa;
  • Raspunde de luarea la cunoştinţă şi de aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc ridicat;
  • Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici;
  • Raspunde si controleaza activitatea sefilor de tura si a tehnicianului de productie;
  • Raspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă şi a celei periodice a tuturor angajaţilor din subordine;
  • Raspunde de insusirea corecta de catre el insusi, precum si de catre cei aflati in subordine, a normelor de prim ajutor, a regulilor de protectie a muncii si de luarea de masuri de prim ajutor, in vederea actionarii cu competenta in caz de accident de munca;
  • Poarta echipamentul de protectie si raspunde de purtatrea si mentinerea in conditii bune de catre intreg personalul din subordine;
  • Consemnează rezultatul instruirii în fişele de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi a datei instruirii;
  • Raspunde de păstrarea fişelor de instruire individuală ale angajaţilor din subordine;
  • Planifica si realizeaza audituri interne de 5S, safety si instructiuni de lucru specifice rezolvarea problemelor in echipa (RCPS), se asigura ca exista un bun flux de materii prime si materiale auxiliare, ajuta la implementarea mentenantei autonome, si stabileste tinte specifice de performanta pt echipa din subordine;
  • Verifica si imbunatateste inregistrarea si administrarea datelor, ce au legatura cu productia din sistemul CBS: a datelor de fabricatie (fisa productie, grafica), consumuri, realizari, deseuri, timpi de stationari, timpi de reglaj si explicatiile aferente;
  • Il informeaza pe superiorul direct cu privire la orice abatere sau probleme aparute in activitatile pe care le efectueaza;
  • Raspunde pentru daunele cauzate angajatorului sau tertilor prin actiunile sale care se refera la activitatea desfasurata precum si in cazul nerespectarii prevederilor CIM;
  • Angajatul cunoaste si respecta indatoririle ce ii revin in relatie cu politica, manualul, procedurile, instructiunile de lucru ale sistemului de calitate si de mediu conform ISO 9001 si ISO 14001.