DSNAR Arad/ROMATSA având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, angajeaza INGINER diplomat PNA/CNS Stagiar la Atelierul PNA/CNS Activitate Term

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Arad
 • Actualizat la: 23.09.2023
  Job remote: On-site
     

  Puteti aplica la acest anunt doar prin crearea unui cont pe hipo.ro, fara sa va creati si un CV.

  Completarea formularului de cont nou pe hipo.ro dureaza doar 2 minute sau puteti importa datele din Linkedin sau Facebook pentru a rezolva si mai rapid.
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, asigură organizarea și realizarea:
  - dirijarii si controlului traficului aerian,
  - informarii aeronautice
  - informarii de meteorologie aeronautica
  - telecomunicatiilor fixe si mobile aeronautice
  - protectiei navigatiei aeriene, din punct de vedere tehnic ș.a.

  Cerinte

  Cerințe, abilități necesare postului:
  a) Disponibilitate la program de tură 12/24,12/48
  b) Un nivel ridicat de responsabilitate personală
  c) O abordare sistemică
  d) Gândire analitică
  e) Acuratețe, precizie
  f) Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă
  g) Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă
  Condiții de înscriere la concurs/ examen:
  a) Nivel de studii: studii superioare tehnice, cu diplomă de inginer, într-una din specializările: electronică, telecomunicații si tehnologia informației, automatică, aerospațial și electric
  b) Medicale:
  • aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”
  • aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”
  • fișă de aptitudini - medicina muncii –”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime;
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  d) Experiență: minim 6 luni în specialitatea studiilor;
  e) Permis de conducere categoria B
  Documentele necesare înscrierii la concurs/ examen:
  a) Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție
  b) Curriculum vitae
  c) Copie BI/CI
  d) Copie Permis conducere
  e) Copii după documentele care să ateste nivelul de studii și pregătirea profesională
  f) Copie după carnetul de muncă/adeverințe care atestă vechimea în muncă
  g) Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale. În cazul în care se depune declarație, cazierul se va depune cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
  h) Video de prezentare de maxim 2 minute
  i) Fișă de aptitudini - medicina muncii –”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime (se va prezenta la înscriere)
  j) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP” (se va efectua după concurs, este obligatoriu pentru angajare)
  k) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP” (se va efectua după concurs, este obligatoriu pentru angajare).
  Actele în original vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
  Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de 25 Septembrie 2023, ora 13:00
  Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro.

  Data limită de înscriere: 25.09.2023, ora 13.00

  Responsabilitati

  Descrierea postului:
  a) Obiectivul principal al postului constă în asigurarea disponibilității tehnice continue a echipamentelor de protecția navigației aeriene aflate în responsabilitatea Atelierului PNA/CNS Activitate Terminală, în vederea furnizării, în condiții de siguranță a serviciilor de comunicații, navigație și furnizare de date meteorologice de aeroport către unitățile de trafic aerian
  b) Participarea activă la întreținerea programată a acestor echipamente
  c) Elaborarea de noi proceduri operaționale
  d) Participarea la cursuri de formare la furnizor și pe teren, testarea, acceptarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor testate
  e) Verificarea specificațiilor operaționale, a instrucțiunilor, sugerarea de îmbunătățiri
  Oferta noastră:
  a) Salariu motivant
  b) Pregătire și autorizare în specializări de elită
  c) Un mediu tehnologic de clasă mondială
  d) Loc de muncă stabil, oportunitate de angajare pe termen lung
  e) Cursuri de pregătire continuă, interne și internaționale
  f) Asigurare în caz de pierderea licenței de funcționare (boală, deces, etc.)
  g) Concediu de odihnă suplimentar
  h) Diverse avantaje pentru salariat și membri de familie (de ex. abonamente medicale la MedLife, abonamente sportive)

  Alte informatii

  Data limită de înscriere: 25 Septembrie 2023, ora 13:00
  Locul și data desfășurării concursului/ examenului:
  Sediul DSNAR Arad, str. Henri Coandă, nr. 29, localitatea Arad, judeţul Arad, în zilele:
  27 Septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă (eliminatorie)
  În aceeasi zi, 27 Septembrie 2023 după corectarea lucrărilor scrise si comunicarea rezultatelor – interviul si proba practică (doar candidații care au trecut proba scrisă).
  Dacă examenul nu se va finaliza în 27 Septembrie 2023, se va continua în 28 Septembrie.
  Tematica concursului/ examenului: (a) Noțiuni teoretice de electricitate, electromagnetism și radiotehnică: tipuri de modulații (analogice și digitale); parametrii principali ai emițătorilor și receptorilor COM-VHF, sisteme de antene radiante, propagarea undelor electromagnetice, semnale sinusoidale, semnale nesinusoidale; (modulația în amplitudine, decibell-ul, diagrame de directivitate, radioreceptorul superheterodină, SWR, lungimea electrică a feederului, produsi de intermodulație, circuite rezonante, etc).
  (b) Măsurări electrice și electronice: etaloane și unități de măsură; măsurarea mărimilor electrice: tensiune, curent, putere, frecvență, impedanță, lungimi de undă, atenuări, defazaje. (măsurare cu osciloscopul, etc.).
  (c) Circuite electronice analogice și digitale: amplificatoare, filtre, oscilatoare, stabilizatoare de tensiune; circuite logice digitale; (legea lui Ohm, rezistoare, condensatoare, diode, tranzistoare, parametrii surselor de alimentare, amplificatoare operaționale, convertoare analog-digitale, esantionare).
  (d) Calculatoare/servere – arhitecturi și organizare hardware; (portul serial RS232/RS422/RS485 , interfețe SATA, USB, …., CPU, RAM, ROM, HDD,SSD, …, hotswap, DTE, DCE, etc.).
  Administrare sisteme de operare (Windows, Linux), aplicații de editare de text și calcul tabelar (Word, Excel); (bootare PC, stick bootabil)
  (e) Cunoștințe despre rețele de calculatoare – arhitecturi, topologii, modele, tipuri de echipamente, caracteristici, protocoale de comunicație, particularități; (conexiuni ethernet si pe fibra optică, DHCP, DNS, calcul adrese IP, subretele, ping, ipconfig, tracert, topologie stea, mesh, modelul OSI, rutere, switchuri, TTL, etc.).
  Bibliografie: Manuale de matematică si fizică din liceu, manuale de electronică, telecomunicații, radiotehnică, radioamatori, electrotehnică, PC hardware, networking, manualele cursurilor studiate la facultate, Internet sau orice alte materiale puteți accesa, referitoare la tematica descrisă mai sus
  Tipul probelor: Probele de concurs sunt: proba teoretică - scrisă (inclusiv testul de limba engleză), proba practică și interviu.
  În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii concursului/examenului descrisă mai sus.
  În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare.
  Interviul va fi cel clasic, întrebări și răspunsuri de ambele părți, comisie – candidat.
  Nota minimă la fiecare proba este 7.00. Candidatul care nu obţine minim nota 7.00 la fiecare probă este declarat respins.
  Nota finală obţinută de către candidați se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe.
  Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații.
  Va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.
  În caz de egalitate criteriul de departajare va fi nota obținută la interviu.
  Procedura de angajare: Concurentul declarat cîștigător va încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract individual de muncă pe perioadă determinată de minim 8 luni – maxim 18 luni, cu normă întreagă, perioadă în care va urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței pentru personal ATSEP. Pe această perioadă va fi încadrat în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS Stagiar.
  În urma obținerii licenței, salariatului i se va încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS.
  Încadrarea pe perioadă nedeterminată este condiționată doar de obținerea licenței de funcționare personal ATSEP.
  La debutul perioadei de școlarizare în vederea obținerii licenței, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioadă nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal ATSEP până la finalul celor maxim 18 luni (în istoria angajărilor DSNAR Arad nu au fost cazuri în care personalul tehnic stagiar să nu obțină licența de funcționare), contractul de muncă va înceta la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
  Informații suplimenta-re: Se pot obține pe e-mail la adresele de înscriere sau la telefon 0257 – 255162 - Serviciul Resurse Umane

     

  Puteti aplica la acest anunt doar prin crearea unui cont pe hipo.ro, fara sa va creati si un CV.

  Completarea formularului de cont nou pe hipo.ro dureaza doar 2 minute sau puteti importa datele din Linkedin sau Facebook pentru a rezolva si mai rapid.