Project Manager Inginerie Electrică (se asigură cazare gratuit)

Angajator: Job Consult
Domeniu:
 • Constructii
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Cluj Napoca
 • Satu-Mare
 • Actualizat la: 30.03.2023
  Job remote: On-site
  Scurta descriere a companiei

  Job Consult este o agenție de recrutare la nivel național, cu bazele în Cluj-Napoca. Ofertele de joburi sunt diverse, de la muncitori necalificați pana la poziții în învățământ, ingineri, PM sau directori. 

  Cerinte

  Candidatul Ideal
  • Studii superioare de specialitate (avantaj studii tehnice: electronică, electrotehnică, instalații construcții, etc);
  • Abilități excelente de organizare, prioritizare, coordonare a activităților și buna relaționare cu echipele de lucru;
  • Cunoștințe solide de MS Office (Word, Excel, Power Point);
  • Disponibilitate pentru deplasări naționale, în funcție de locația proiectului;
  • Permis auto categoria B;
  • Limba engleză nivel mediu/avansat;
  • Cunoștințe de instalații în construcții;
  • Constituie un avantaj certificare de Project Management.

  Responsabilitati


  Descrierea jobului
  • Elaborează planul de proiect (identifică sarcinile, planifică activitățile, identifică activitățile critice, evaluează necesarul de resurse materiale, financiare și umane pentru derularea proiectului); planifică, organizează, coordonează și controlează proiectele și resursele alocate;
  • Realizează, împreună cu echipa desemnată de proiect, graficul de execuție al proiectului ținând cont de etapele de execuție și de resursele disponibile;
  • Dezvoltă și detaliază cerințele și bugetele pentru proiectele coordonate;
  • Reprezintă compania în relația cu clienții și beneficiarii proiectelor, asigurând controlul calității și al execuției;
  • Conduce ședințele de bilanț cu beneficiarul, pregătind materialele necesare;
  • Conduce ședințele de analiză internă cu echipa de proiect și coordonează sau pregătește, după caz, materialele necesare;
  • Stabilește întâlniri intra și inter departamentale pentru asigurarea calității proiectelor coordonate;
  • Își asumă responsabilitatea pentru progresul proiectului, pentru utilizarea resurselor și inițiază măsuri corective ori de cate ori este necesar;
  • Întocmește situații de lucrări către client, asigură aprobarea acestora, urmărește emiterea facturilor pentru lucrările executate și încasarea acestora; ,
  • Supervizează emiterea facturilor fiscale către clienți asigurându-se că acestea sunt emise numai după ce în prealabil situațiile de lucrări au fost aprobate și semnate de către client;
  • Coordonarea evidenței cantitative și verificarea calității produselor și serviciilor livrate față de prevederile contractuale, urmărind încadrarea în termene și buget;
  • Întocmește documentele livrabile în conformitate cu procedura internă de management al proiectelor;
  • Întocmește, împreună cu Managerii de Departamente, echipa de proiect;
  • Comunică membrilor echipei de proiect sarcinile care le revin;
  • Întocmește împreună cu echipa proiectului, planul de execuție al proiectului;
  • Întocmește împreună cu echipa proiectului necesarul de resurse (materiale, financiare și umane) pentru derularea proiectului;
  • Realizează, împreună cu echipa SCM, planificarea achiziției resurselor materiale în concordanță cu planul de execuție al proiectului;
  • Realizează planificarea cheltuielilor/veniturilor în concordanță cu planul de execuție al proiectului;
  • Participă la realizarea planului de calitate;
  • Realizează împreună cu echipa de management de proiect lista de riscuri și stabilește planul de răspuns la risc;
  • Asigură comunicarea cu persoanele interesate (stakeholders) pe timpul derulării proiectului, urmărind îndeplinirea sarcinilor contractuale și satisfacerea cerințelor clientului;
  • Menține permanent legătura cu beneficiarul și vine în întâmpinarea acestuia pentru rezolvarea necesităților și solicitărilor acestuia;
  • Coordonează execuția activităților necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
  • Coordonează echipa de proiect în realizarea activităților și gestionează eventualele conflicte între membrii echipei;
  • Monitorizează realizarea stadiilor fizice ale investiției din punct de vedere al sistemelor contractate în concordanță cu planul de execuție al proiectului, cu accent pe calitatea produselor livrate/livrabilelor, încadrarea în termene și în bugetul de proiect alocat.
  • Pe baza informațiilor obținute determină performanța financiară a proiectului, încadrarea în timp, situațiile de risc și pe baza lor, actualizează planul de execuție al proiectului, bugetul de costuri și lista de riscuri;
  • Verifică și aprobă situațiile de lucrări emise de subcontractori și aprobă plata facturilor către aceștia;
  • Respectă normele de calitate, protecția mediului și securitatea muncii, conform legislației în vigoare și clauzelor contractuale;
  • Realizează rapoarte de stare a proiectului la intervale regulate (bilunare) și le înaintează managerului direct și persoanelor prevăzute în planul de comunicare;
  • Raportează managerului direct tendințele de deviație de la planul de proiect (buget, calendar, calitate), menționând cauzele și propunând măsuri de rezolvare;
  • Evaluează, raportează și propune măsuri în urma analizei statusului pe proiectele coordonate;
  • Urmărește și întocmește, după caz, documentele finale, impuse prin metodologia de management al proiectului și prin contract, pe faze și pe proiect;
  • Întocmește dosarul proiectului care conține toate documentele generate în cadrul proiectului, de la documentația tehnică, documentele livrate în cadrul proiectului, corespondența purtată pe perioada derulării proiectului, înregistrările efectuate în conformitate cu procedura de lucru.

  Alte informatii

  Beneficii
  • Tichete de masã;
  • Abonament de servicii medicale;
  • Asigurare de viaţã şi de sãnãtate;
  • Beneficiile oferite de ordonanţa 114 -construcţii.
  • Mașină de serviciu, telefon, laptop
  • Decontare transport, diurnă, cazare