Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, DSNAR ARAD angajează un inginer PNA/CNS stagiar pentru Atelierul PNA/CNS Terminal

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Arad
 • Actualizat la: 17.01.2023
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administratia romana a serviciilor de trafic aerian

  Cerinte

  Condiţii de înscriere la concurs/examen a) Nivel de studii: diploma de inginer, absolvent al unei facultăți cu profil / specializare: electronic, telecomunicații, tehnologii informaționale, electric, aerospațial;
  b) Avize Medicale: ”Apt Inginer sau Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  d) Experiență: minim 6 luni în specialitatea studiilor;
  e) Permis de conducere categoria B

  Responsabilitati

  Descrierea postului: a) monitorizarea, întreținerea, exploatare și asigurarea disponibilității tehnice continue a echipamentelor de protecția navigației aeriene;
  b) obiective specifice ale serviciului / atelierului / compartimentului din care veți putea face parte, pentru asigurarea siguranței traficului aerian în zona deservită;
  c) intervenții operative pentru înlăturarea defectelor precum şi măsurători şi reglaje pentru readucerea în parametri nominali a echipamentelor;
  d) efectuarea lucrărilor, măsurătorilor și reglajelor periodice, planificate, la echipamentele de lucru;
  e) instalarea de echipamente noi.

  Alte informatii

  Oferta noastră: • Salariu motivant, prime si bonificații
  • Pregătire și autorizare în specializări de elită
  • Loc de muncă stabil, oportunitate de angajare pe termen lung
  • Posibilitatea de evoluție profesională continuă și promovare;
  • Abonament de servicii medicale în sistem privat, asigurare pierdere licență, alte diverse avantaje;
  • Sistem de pregătire profesională;
  • Concediu de odihnă suplimentar (12 zile).
  Locul și data desfășurării concursului/examenului: DSNAR Arad, Arad, str. Henri Coandă nr. 29
  13.12-14.12.2022 începând cu ora 10.00
  13 Decembrie 2022, ora 10:00 – proba scrisă (eliminatorie)
  În aceeasi zi, 13 Decembrie 2022, după corectarea lucrărilor scrise si comunicarea rezultatelor – interviul si proba practică (doar candidații care au trecut proba scrisă).
  Dacă concursul/examenul nu se va finaliza în 13 Decembrie 2022 se va continua în 14 Decembrie 2022.
  Data limită de înscriere:


  Test compatibilitate: 9 Decembrie 2022, ora 13:00

  În perioada dintre data limită de înscriere și data desfășurării concursului se va completa un chestionar pentru stabilirea profilului candidatului, on line, pe platforma unei firme de profil HR. Acesta are rol orientativ. Pentru aceasta aveți nevoie de o conexiune sigură la internet și de linkul de acces în platformă care va fi transmis pe adresa de e-mail furnizată de candidați în CV.
  Tipul probelor: Probele de concurs sunt:
  1. proba teoretică - scrisă (inclusiv 2. testul de limba engleză), proba practică și interviu.
  În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii concursului/examenului descrisă mai jos.
  3. Interviul va fi cel clasic, întrebări și răspunsuri de ambele părți, comisie – candidat.
  4. În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare.
  Nota minimă la fiecare proba este 7.00. Candidatul care nu obţine minim nota 7.00 la fiecare probă este declarat respins.
  Nota finală obţinută de către candidați se calculează ca medie aritmetică a notelor celor patru probe.
  Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații.
  Va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.
  În caz de egalitate criteriul de departajare va fi nota obținută la interviu.

  Documentele necesare înscrierii la concurs/examen: a) Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție adresată conducerii subunității
  b) Curriculum vitae
  c) Copie Carte de identitate
  d) Copie Permis conducere
  e) Copii după documentele care să ateste nivelul de studii, pregătirea profesională, vechimea în muncă și specialitate. Vechimea în muncă se probează cu carnetul de muncă sau adeverințe eliberate de către angajator.
  f) Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează
  g) Video de prezentare de maxim 2 minute
  h) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Inginer sau Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  i) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Inginer sau Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP
  j) Fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt Inginer diplomat sau Tehnician PNA/CNS , apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime
  k) Copie după livretul militar (dacă e cazul)
  Actele în original vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
  Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de 9 Decembrie 2022, ora 13.00
  Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro.

  Termen de afișare a rezultatelor: Rezultatele se vor afișa la sediul DSNAR Arad și anunțate telefonic în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii concursului.

  Termen de depunere a contestațiilor Maxim 2 zile de la afisarea rezultatelor
  Bibliografie Literatura de specialitate în conformitate cu Tematica de examinare din Anexa 1 disponibilă pe site-ul wwwpunctromatsapunctro sau la cerere
  Informații suplimentare Se pot obține de luni până joi între orele 9-15 şi vineri între orele 9-13 la telefon 0257 255162 sau pe e-mail: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro.
  Pentru probleme tehnice: cristian.matzekaroundromatsa.ro .