Expert Achizitii Publice-Cluj-Napoca

Angajator: SalesConsulting
Domeniu:
 • Achizitii - Logistica - Aprovizionare
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Cluj Napoca
 • Actualizat la: 26.09.2022
  Scurta descriere a companiei

  Sales Consulting activates on the HR market since 1998, having a national coverage in several areas of expertise: recruiting and selection assessment center HR market mapping/due diligence projects, personnel leasing, payroll.

  Sales Consulting has 2 fully operational branches: Cluj-Napoca (also the head-office) and Bucharest.
  We are developing various projects (Recruitment, Training and Consultancy) in some of the most varied type of industries:
  - AUTOMOTIVE/PRODUCTION/ENGINEERING (Specialists and Middle & Top Management positions)
  - OUTSOURCING (BPO/SSC/CC)
  - IT & C (C++, C#, .NET, Java, Linux etc)
  - FMCG (sales & purchasing positions; all levels)
  - PHARMA (all levels)

  Cerinte

  - absolvent(ă)studii superioare (juridice, economice, administrative, tehnice) cu diploma de licență
  - calificare/specializare în domeniul achizițiilor publice (de ex. Cursuri cu certificate emis de
  Autoritatea Națională de Calificari/alta autoritate abilitată național/internațional sau de asociații
  profesionale recunoscute la nivel național și internațional)
  - experiență de minim 3-5 ani în domeniul achizițiilor publice
  - foarte bună cunoaștere a legislației achizițiilor publice
  - cunoștințe în utilizarea SICAP
  - experiență în elaborarea documentațiilor de atribuire
  - abilități de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
  - abilități organizatorice, interrelaționare și negocierea situațiilor problematice

  Responsabilitati

  - asigură activitatea de consultanță în domeniul achizițiilor publice;
  - urmărește publicarea zilnică a procedurilor de achiziții (SICAP, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
  etc.) și întocmește sinteza documentației;
  - analizează și verifică documentele de calificare din cadrul licitațiilor
  - respectă termenele impuse în documentațiile de licitație;
  - răspunde de toate solicitările de clarificări și eventualele contestații din etapa de pregătire și
  evaluare a ofertelor într-o strânsă legătură cu echipa de juriști.
  - analizează din punct de vedere tehnic documentațiile de atribuire, identifică și propune CV-uri de
  experți;
  - analizează domeniul de expertiză și experiență al experților pentru a participa la licitații;
  - participă la realizarea ofertelor tehnice, oferă informații de natură tehnică și colaborează cu
  expertul financiar pentru elaborarea ofertei financiare;
  - întocmește documentațiile de atribuire în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu și cu
  legislația în vigoare;
  - asigură consultanță și asistență tehnică a beneficiarilor în domeniul achizițiilor publice, inclusiv în
  etapa de evaluare a ofertelor și asigură consultanță pe toată perioada de derulare a procedurii;
  - menține legătura cu beneficiarul/partenerii și subcontractanții pentru proiectele la care participă;
  - participă la întâlnirile organizate cu beneficiarii proiectelor și alte entități implicate în proiect;

  RO: Acest job este deschis si candidatilor din Ucraina;
  EN: This job is open to candidates from Ukraine;