Manager de proiect - MEP

Angajator: Metropolitan Residence
Domeniu:
 • Constructii
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 02.10.2022
  Scurta descriere a companiei

  METROPOLITAN este lider în dezvoltarea proiectelor imobilare din București. Misiunea noastră vizează dezvoltarea unor proiecte inovatoare, folosindu-ne de cele mai înalte cerințe de calitate și, în același timp, suntem atenți și la mediul înconjurător. Construim pentru clienții noștri și, mai mult decât atât, le îmbunătățim calitatea vieții și îi asigurăm de suportul nostru permanent printr-o relație de parteneriat. Dovada succesului nostru constă în miile de familii mulțumite de casele construite de noi. Încă din 2010 am construit mai mult de 3.000 de apartamente. Valoarea totală de piață a proiectelor imobiliare dezvoltate de noi se ridică la 170 milioane de euro.

  Cerinte

   capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
   capacitate de previziune a evenimentelor;
   abilităţi de negociere;
   capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă;
   abilităţi de comunicare interpersonală;
   capacitatea de a redacta rapoarte clare şi corecte;
   adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză;
   echilibru emoţional, constanţă în atitudini;
   capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii;
   competenţe de a lucra în echipă;
   atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine;
   spirit creativ şi inovativ;
   preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual şi al echipei de proiect.

  Responsabilitati

  Atributii:
  • Estimarea și scopul tranzacțiilor MEP în perioada pre constructie. Revizuirea documentelor contractului, făcând sugestii/modificări în legătură cu tranzacțiile MEP;
  • Gestionarea și conducerea subcontractanții/subalternii MEP pe toată durata proiectului (de la deschidere până la punere în funcțiune și cifra de afaceri până la proprietar);
  • Lucrul cu subalternii la logistica proiectului și planuri temporare de instalații;
  • Revizuirea și aprobarea materialelor și echipamentelor pentru sistemele MEP înainte de instalare;
  • Monitorizarea instalarea și pornirea sistemelor MEP și punerea în funcțiune a proiectului cu Inginerul pe instalatii;
  • Coordonează activitățile, achiziționarea materialelor și alte activități conexe cu managerul de proiect și personalul de pe teren (ingineri);
  • Comunica progresul și pregăteste corespunzător rapoarte după cum este necesar.
  • Participa la intalniri cu proiectantii pentru optimizarea solutiilor date spre implementare, atat cantitativ, cat si calitativ.
  • Reprezintă compania în ceea ce privește procesul MEP la întâlnirile săptămânale /sedinte de comandament.
  • Supravegheaza, dezvolta și îndruma personalul de proiect, in functie de necesitati.
  • Conduce și direcționeaza procesul de coordonare Autocad 3-D in colaborare cu proiectantul către rezolvarea tuturor neconformitatilor înainte de începerea instalărilor;
  • Isi asuma responsabilitatea generală pentru performanța tuturor meseriilor MEP;
  • Verifica documentatia primita de la furnizorii de servicii de proiectare;
  • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROI sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine,in baza fiselor de post.
  • Monitorizeaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.
  • Intocmeste studii de prefezabilitate legate de asigurarea conditiilor de confort termic si fiziologic si eficiente energética stabilite de patronat.
  • Intocmeste caietele de sarcini pentru ofertanti (Proiectare si montaj);
  • Evalueaza tehnic si comercial potentialii subcontractori si proiectanti de specialitate si intocmeste, prezinta patronatului recomandarea de atribuire pentru contractare;
  • Intocmeste temele de proiecatre si caietele de sarcini pentru toate specialitatile de proiectare ;
  • Supervizeaza intocmirea contractelor comerciale si propune, dupa caz, clauze tehnice si comerciale asiguratorii in contractele cu subantepriza, de achizitii si de proiectare ;
  • Verifica coordonarea intre specialitati si propune solutii tehnice, atat in faza de proiectare, cat si cea de executie;
  • Verifica fisele tehnice ale echipamentelor si materialelor care se achizitioneaza;
  • Supervizeaza activitatile de achizitii si cost control pe proiecte MEP, sub aspect tehnic si al termenelor de livrare ;
  • Organizeaza si conduce sedintele de comandament cu subcontractorii si proiectantii;
  • Prezinta sefului de santier proiectele MEP sub aspectul tehnologiilor si timpilor de executie si verifica succesiunea corecta a lucrarilor la alcatuirea planningului;
  • Monitorizeaza si indruma activitatea inginerilor MEP din santier;
  • Reprezinta societatea in relatiile cu furnizorii de utilitati si cu autoritatile locale si/sau departamentale, dupa caz, precum si cu institutiile/entitatile cu putere de decizie, reglementare. Control si/sal autorizare in domeniul MEP.