DSNAR Arad organizează concurs pentru ocuparea unui post de Tehnician stagiar la Atelierul PNA/CNS NAV

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Telecomunicatii
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • Arad
 • Actualizat la: 27.07.2022
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administratia romana a serviciilor de trafic aerian

  Cerinte

  Cerințe, abilități necesare postului: a) Disponibilitate la program de tură 12/24,12/48
  b) Un nivel ridicat de responsabilitate personală
  c) O abordare sistemică
  d) Gândire analitică
  e) Acuratețe, precizie
  f) Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă
  g) Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă
  Condiții de înscriere la concurs/ examen: a) Nivel de studii: studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat, într-una din specializările: electronic, telecomunicații, electric, automatică și calculatoare sau radionavigație;
  b) Medicale:
  • aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  • aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  • fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt Tehnician PNA/CNS, apt tură de noapte, apt conducător auto;
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  a) Experiență: minim 5 ani în specialitatea studiilor;
  b) Permis de conducere categoria B

  Responsabilitati

  Descrierea postului: a) Atelierul PNA/CNS–NAV este substructura Secţiei PNA/CNS ARAD constituită cu funcțiunea de a asigura prin intermediul echipamentelor instalate la sol, furnizarea serviciilor de navigaţie (NAVIGATION) pentru navigația aeriană în zona de control regional și de apropiere aflate în responsabilitate.
  b) Atelierul PNA/CNS–NAV asigură asistenţa tehnică operativă pentru toate sistemele ATM/CNS specifice serviciilor NAV prin intermediul cărora se furnizează servicii de navigaţie aeriană
  c) Personalul Atelierului PNA/CNS–NAV exploatează, întreţine şi depanează sistemele şi echipamentele specifice din dotarea DSNAR ARAD, răspunzând de asigurarea funcţionării acestora la parametrii nominali (7/24)

  Alte informatii

  Descrierea postului: a) Atelierul PNA/CNS–NAV este substructura Secţiei PNA/CNS ARAD constituită cu funcțiunea de a asigura prin intermediul echipamentelor instalate la sol, furnizarea serviciilor de navigaţie (NAVIGATION) pentru navigația aeriană în zona de control regional și de apropiere aflate în responsabilitate.
  b) Atelierul PNA/CNS–NAV asigură asistenţa tehnică operativă pentru toate sistemele ATM/CNS specifice serviciilor NAV prin intermediul cărora se furnizează servicii de navigaţie aeriană
  c) Personalul Atelierului PNA/CNS–NAV exploatează, întreţine şi depanează sistemele şi echipamentele specifice din dotarea DSNAR ARAD, răspunzând de asigurarea funcţionării acestora la parametrii nominali (7/24)
  Oferta noastră: a) Salariu motivant
  b) Pregătire și autorizare în specializări de elită
  c) Un mediu tehnologic de clasă mondială
  d) Loc de muncă stabil, oportunitate de angajare pe termen lung
  e) Cursuri de pregătire continuă, interne și internaționale
  f) Asigurare în caz de pierderea licenței de funcționare (boală, deces, etc.)
  g) Concediu de odihnă suplimentar
  h) Diverse avantaje pentru salariat și membri de familie (de ex. abonamente medicale la MedLife)
  Cerințe, abilități necesare postului: a) Disponibilitate la program de tură 12/24,12/48
  b) Un nivel ridicat de responsabilitate personală
  c) O abordare sistemică
  d) Gândire analitică
  e) Acuratețe, precizie
  f) Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă
  g) Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă
  Condiții de înscriere la concurs/ examen: a) Nivel de studii: studii medii tehnice cu diplomă de bacalaureat, într-una din specializările: electronic, telecomunicații, electric, automatică și calculatoare sau radionavigație;
  b) Medicale:
  • aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  • aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  • fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt Tehnician PNA/CNS, apt tură de noapte, apt conducător auto;
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  a) Experiență: minim 5 ani în specialitatea studiilor;
  b) Permis de conducere categoria B
  Documentele necesare înscrierii la concurs/ examen: a) Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție
  b) Curriculum vitae
  c) Copie BI/CI
  d) Copie Permis conducere
  e) Copii după documentele care să ateste nivelul de studii, pregătirea profesională și vechimea în muncă
  f) Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
  g) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP”
  h) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt Tehnician PNA/CNS cu licență ATSEP
  i) Fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt Tehnician PNA/CNS, apt tură de noapte, apt conducător auto
  Actele în original vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
  Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de 25.07.2022, ora 12,00.
  Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele pe care le puteți solicita la telefonul 0257 255162 sau de pe site-ul Romatsa.ro secțiunea Cariere.

  Data limită de înscriere: 25 Iulie 2022, ora 12.00
  Între înscriere și concurs/ examen a) Se va completa un chestionar pentru stabilirea profilului candidatului, on line, pe platforma unei firme de profil HR. Acesta are rol orientativ. Pentru aceasta aveți nevoie de o conexiune sigură la internet și de linkul de acces în platformă care va fi transmis pe adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră în CV.
  b) Se va organiza o vizită la sediul DSNAR Arad, în care se vor prezenta principalele caracteristici și funcționalități ale echipamentelor de la obiectivele tehnice ale locului de muncă scos la concurs și veți putea pune orice întrebări legate de atribuțiile postului sau de concurs.
  Locul și data desfășurării concursului / examenului: Sediul DSNAR Arad, str. Henri Coandă, nr. 29, localitatea Arad, judeţul Arad, în zilele:
  27 Iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă (eliminatorie)
  28 Iulie 2022 ora 10 00 – proba practică și interviul (doar candidații care au trecut proba scrisă).
  Tematica concursului / examenului: a) Noțiuni de bază de electrotehnică (curentul electric, relații între tensiune și curent, elementele pasive de circuit).
  b) Noțiuni de bază de electronică ( elementele active de circuit).
  c) Noțiuni de radiocomunicații ( Propagarea undelor electromagnetice, Tipuri de modulație, Oscilatoare, Transmisia radio, Radiorecepția, Detecția, Antene, Linii și cabluri de transmisie, Adaptarea și simetrizarea )
  d) Măsurări electrice și electronice: etaloane și unități de măsură; măsurarea mărimilor electrice: tensiune, curent, putere, frecvență, impedanță, lungimi de undă, atenuări, defazaje și cunoasterea și lucrul cu echipamente de măsură și control ( multimetru, osciloscop, frecvențmetru)
  e) Noțiuni de bază de electronică digitală (porți logice, bistabile, numărătoare, registre, multiplexoare...).
  f) Noțiuni de bază despre rețele de calculatoare.
  Bibliografie: a) Manualul radioamatorului începător – Radu Ianculescu – Ed. Tehnică 1989
  b) Antene – Eberhard Spinder – Ed. Tehnică 1983
  c) Introducere în microprocesoare – Gheorghe Toacșe – Ed. Științifică și enciclopedică – 1986
  d) Rețele de calculatoare – V. Cristea, N. Țăpuș, T Moisa – Ed. Teora 1992
  Tipul probelor: Probele de concurs sunt: proba teoretică - scrisă (inclusiv testul de limba engleză), proba practică și interviu.
  În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii concursului/examenului descrisă mai sus.
  În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare.
  Interviul va fi cel clasic, întrebări și răspunsuri de ambele părți, comisie – candidat.
  Nota minimă la fiecare proba este 7.00. Candidatul care nu obţine minim nota 7.00 la fiecare probă este declarat respins.
  Nota finală obţinută de către candidați se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe.
  Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații.
  Vor fi declarați admiși candidații cu mediile cele mai mari.
  În caz de egalitate criteriul de departajare va fi nota obținută la interviu.

  Afișarea rezultatelor: Rezultatele se vor afișa la sediul DSNAR Arad în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii concursului

  Termen de depunere a contestațiilor: Contestațiile se pot depune la secretariatul DSNAR Arad, în maxim 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor concursului. Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat persoanei care a depus-o, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor telefonic și pe e-mail.
  Procedura de angajare: Angajarea candidaților declarați ADMIS se va face nu mai devreme de luna septembrie 2022.
  Concurentul declarat admis va încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract individual de muncă pe perioadă determinată de minim 8 luni – maxim 18 luni, cu timp parțial de 7 ore pe zi, perioadă în care va urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței pentru personal tehnic autorizat (ATSEP). Pe această perioadă va fi încadrat în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS Stagiar.
  În urma obținerii licenței, salariatului i se va încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS.
  Încadrarea pe perioadă nedeterminată este condiționată doar de obținerea licenței de funcționare personal ATSEP.
  La debutul perioadei de pregătire în vederea obținerii licenței, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioadă nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal ATSEP până la finalul celor maxim 18 luni (în istoria angajărilor DSNAR Arad nu au fost cazuri în care personalul tehnic stagiar să nu obțină licența de funcționare), contractul de muncă va înceta la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
  Informații suplimentare: Se pot obține pe e-mail la adresele de înscriere sau la telefon 0257 – 255162 - Serviciul Resurse Umane