Specialist Flux Marfa Oradea Calea Aradului (f/m)

Angajator: Kaufland Romania
Domeniu:
 • Achizitii - Logistica - Aprovizionare
 • Altele
 • Vanzari
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Oradea
 • Actualizat la: 07.07.2022

  La Kaufland urm?rim s? garant?m cea mai bun? experien?? la cump?r?turi pentru clien?ii no?tri. Ce ne face speciali? Performan?a, dinamismul ?i corectitudinea. Angaja?ii no?tri contribuie semnificativ la succesul nostru prin dedicarea ?i pasiunea lor. Al?tur?-te nou? ?i devino membru al echipei noastre.

  INFORMARE CANDIDA?I
  Aspecte generale
  Kaufland Romnia n?elege importan?a datelor tale cu caracter personal, motiv pentru care ne asum?m angajamentul de a respecta legalitatea prelucr?rii acestora.
  Prezenta informare descrie modul n care Kaufland Romnia gestioneaz? datele tale cu caracter personal, precum ?i drepturile tale prev?zute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal n contextul procesului de recrutare.
  Aceast? informare este aplicabil? tuturor candida?ilor care opteaz? pentru posturile disponibile n cadrul Kaufland Romnia, astfel cum sunt publicate.
  Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucr?rii
  n cazul n care aplici pentru un post te inform?m c? ?i vom prelucra datele cu caracter personal, respectiv nume, num?r de telefon ?i adresa de e-mail, datele cu caracter personal incluse n CV-ul ata?at, precum ?i orice alte date pe care ni le transmi?i ulterior, dac? este cazul, strict n scopul procesului de selec?ie a candida?ilor.
  Temeiul juridic al prelucr?rii
  Temeiul juridic n care ?i vom prelucra datele este consim??mntul tau expres, informat, liber consim?it pentru includerea n procesul de selec?ie de personal, n considerarea obiectului nostru de activitate ?i a specificului postului pentru care aplici.
  Transferul datelor cu caracter personal
  Datele tale cu caracter personal vor fi transmise de c?tre Kaufland Romnia c?tre urm?toarele entit??i din grup: Kaufland Germania.
  Accesul la datele cu caracter personal
  n ceea ce prive?te accesul la datele tale cu caracter personal transmise, te inform?m c? numai personalul din cadrul departamentului de Resurse Umane, respectiv managerul de angajare aferent postului disponibil din cadrul Kaufland Romnia au acces la datele cu caracter personal transmise.
  Termen de reten?ie
  n cadrul procesului de recrutare se va ntocmi o list? cu candida?ii selecta?i pentru discu?ia telefonic?.
  ?i vom p?stra datele personale att timp ct este necesar pentru definitivarea n cadrul organiza?iei noastre a postului pentru care ai aplicat, dar nu mai mult de 1 an de la data colect?rii datelor, dup? care datele tale personale, inclusiv datele incluse n CV vor fi ?terse/distruse din eviden?ele noastre.
  Datele cu caracter personal transmise de c?tre candida?ii care nu au fost selecta?i n vederea parcurgerii etapei discu?iei telefonice vor fi ?terse de ndat? din eviden?ele noastre, nefiind stocate pentru perioada men?ionat? mai sus.
  Drepturile tale n leg?tur? cu datele cu caracter personal furnizate
  De asemenea, te inform?m c? ai urm?toarele drepturi n leg?tur? cu datele tale cu caracter personale pe care ni le-ai furnizat, respectiv:
  dreptul de acces la datele tale cu caracter personal
  dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
  dreptul la ?tergerea datelor cu caracter personal
  dreptul la restric?ionarea prelucr?rii datelor cu caracter personal
  dreptul de a se opune prelucr?rii datelor cu caracter personal
  dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum ?i
  dreptul de a depune o plngere n fa?a autorit??ii de supraveghere (ANSPDCP).
  Mai multe informa?ii despre aceste drepturi, precum ?i cum le po?i exercita, po?i g?si n Politica noastr? privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil? pe website-ul nostru, prin accesarea urm?torului link:https://jobs.kaufland.com/Romania/content/Datenschutz_RO_Easyapply/?locale=ro_RO
  Pentru orice informa?ii cu privire la protec?ia datelor tale personale, ne po?i contacta la adresaprotectiadatelor@kaufland.ro, sau n scris la adresa Kaufland Romnia SCS, Barbu V?c?rescu 120-144, Bucure?ti, Romnia, nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/17052/2003, precum ?i telefonic la num?rul de telefon: 0372090000.
  Acord candidat
  n situa?ia n care e?ti de acord cu cele mai sus men?ionate, te rug?m s? APLICI la aceast? pozi?ie.
  n situa?ia n care nu e?ti de acord te rug?m s? NU APLICI la aceast? pozi?ie.
  n situa?ia n care dore?ti retragerea consim??mntului dat prin aplicarea la aceast? pozi?ie o po?i face n orice moment prin trimiterea unui e-mail de retragere consim??mnt la adresaprotectiadatelor@kaufland.ro.

  ID Job282889

  Responsabilitatile tale

  • Actualizezi si monitorizezi indicatori de flux de marfa
  • Introduci avize de marfa, verifici statusul receptiilor si actualizezi datele tn SAP
  • Administrezi corespunzator dosarele cu documente
  • Controlezi termene de valabilitate, gestionezi ambalajele si verifici retururile de marfa
  • Te asiguri de buna functionare a managementului magazinului

  Beneficiile tale

  • Contract de munca pe durata nedeterminata cu un salariu ce porneste de la suma de 3200 lei brut (pentru un program de lucru full-time)
  • Bonuri de masa, bonusuri operative variabile si cresteri salariale anuale
  • 22 de zile lucratoare de concediu la semnarea contractului, zile care vor creste tn functie de vechimea in cadrul companiei
  • Oferte speciale si o gama larga de servicii suplimentare, cum ar fi Bookster, 7Card etc
  • Posibilitatea de a beneficia de asigurare de sanatate voluntara
  • Formare profesionala si cunoasterea structurilor si proceselor noastre, precum si oportunitati individuale de dezvoltare personala si profesionala

  Profilul tau

  • Cunostinte avansate de SAP si Microsoft Office
  • Experienta relevanta tn implementarea de proiecte SAP sau tn managementul proceselor si sistemelor
  • Orientare spre implementare si capacitate de organizare
  • Gandire cost-beneficiu
  • Bune abilitati de gestionare a problemelor

  Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre Kaufland Romania . Consultati Politica de procesare a datelor personale a Kaufland Romania >>