Specialist obtinerea si mentinerea autorizatiilor

Angajator: confidential
Domeniu:
 • Altele
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 30.11.2021
  Cerinte

  •Studii: superioare
  •Cursuri / atestãri specifice postului: Curs Specialist în Sistemul de Management al Calitãţii
  •Diplomã de auditor intern ISO 9001-14001-45001
  •Cunoştinţe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio).

  Responsabilitati

  •Întocmire dosare cu documentaţiile necesare, în vederea obţinerii avizelor/licenţelor/permiselor, pentru companie
  •Culegere şi centralizare de informaţii si documentaţii necesare completãrii dosarelor de autorizare/vizare/licenţiere, pentru companie
  •Gestioneazã evidenţele şi bazele de date interne ( autorizaţii societãţi- teremnele de valabilitate/termene de depunere a documentaţiilor, autorizaţii/legitimaţii/certificate personal declarat în dosarele de autorizare a societãţilor )
  •Întocmeste şi transmite raportãrile obligatorii cãtre autoritãţi (ex raportare semestrialã IGPR)
  •Ţine evidenţa listelor cu dotãri declarate în dosarele de autorizare
  •Oferã suport oferit la culegerea şi centralizarea de informaţii şi documentaţii necesare completãrii dosarelor de autorizare/vizare/licentiere, pentru companie
  •Întocmeşte şi depune depune documentaţii la autoritãţile competenţe, spre avizare/obţinere autorizaţii, certificate, licenţe
  •Ridicã permisele/licenţele/autorizaţiile de la autoritãţile emitente
  •Elaboreazã, întocmeşte şi transmitere comunicãri/notificãri, colaboratorilor externi, sau instituţiilor de la care urmeazã sa se obţinã autorizaţiile/avizele/licenţele/permisele
  •Evalueazã furnizorii în Confluence
  •Evalueazã furnizorii de servicii şi produse, centralizeazã şi actualizeazã registrele cu furnizori
  •Actualizeazã în Oracle registrele cu autorizaţiile şi certificatele obţinute
  •Oferã suport Managerului departamentului Management Integrat în elaborarea procedurilor şi a altor documente necesare auditurilor
  •Înregistreazã şi elibereazã certifícate de calitate şi garanţie, licenţe şi declaraţii de conformitate.