Contabil senior (Bucuresti)

Angajator: Job Consult
Domeniu:
 • Contabilitate Finante
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • BUCURESTI
 • Actualizat la: 23.01.2022
     

  Puteti aplica la acest anunt doar prin crearea unui cont pe hipo.ro, fara sa va creati si un CV.

  Completarea formularului de cont nou pe hipo.ro dureaza doar 2 minute sau puteti importa datele din Linkedin sau Facebook pentru a rezolva si mai rapid.
  Scurta descriere a companiei

  Job Consult este o agenție de recrutare la nivel național, cu bazele în Cluj-Napoca. Ofertele de joburi sunt diverse, de la muncitori necalificați pana la poziții în învățământ, ingineri, PM sau directori. 

  Cerinte

  1. Studii superioare economice finalizate;

  2. Experiență relevantă in cadrul unui departament de contabilitate

  3. Cunoștințe operare PC: MS Office (Excell-cunostinte avansate), sisteme informatice de contabilitate

  4. Bună cunoaștere a legislației fiscale naționale;

  5. Capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor;

  6. Spirit analitic, riguros, atenție la detalii;

  7. Corectitudine;

  8. Inițiativă și proactivitate;

  9. Abilități de comunicare și lucru în echipă.

  Responsabilitati

  1. înregistrează corect și la timp în programul de contabilitate facturile de furnizori, extrase de banca, registru de casă și deconturi de cheltuieli ale salariaților;

  2. monitorizează cheltuielile/veniturile înregistrate în avans;

  3. reevaluează conturile exprimate în valută;

  4. procesează toate documentele aferente intrărilor-ieșirilor de mijloace fixe, investiții, alte imobilizări corporale/necorporale (conturi clasa 2) inclusiv amortizarea;

  5. verificară și înregistrează lunar estimarile de cheltuieli în evidența contabilă;

  6. înregistrează notele contabile de salarii din centralizatorul primit de la departamentul de resurse umane;

  7. întocmește si înregistrează note contabile TVA, taxe diverse, rezultat reportat, subvenții, etc;

  8. verifică periodic sau ori de cate ori este nevoie fișele furnizorilor și clienților și face punctaj cu aceștia;

  9. verifică conformitatea documentelor contabile justificative în baza reglementărilor legale în vigoare;

  10. reconciliează fișele de cont din aria de responsabilitate;

  11. răspunde de încadrarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost;

  12. asigură întocmirea și închiderea balanțelor lunare

  13. asigură întocmirea declarațiilor informative/statistice, respectând termenele de raportare lunare și reglementările legale;

  14. asigură furnizarea de rapoarte, situații, analize fiscale sau contabile la solicitarea altor departamente sau a managerului direct;

  15. întocmește declarațiile lunare/semestriale/anuale către BS, BASS, (100, 205, 207, 107, A4200, F4109, DAC6, etc) corect și la timp;

  16. verifică fisa sintetica de la ANAF;

  17. întocmește declarațiile privind taxele și impozitele datorate de societate la bugetul local;

  18. participă la întocmirea lucrarilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;

  19. participă la procesul de inventariere anuală;

  20. participă la procesul de auditare anuală a situațiilor financiare ale societății, colaborând cu auditorii externi;

     

  Puteti aplica la acest anunt doar prin crearea unui cont pe hipo.ro, fara sa va creati si un CV.

  Completarea formularului de cont nou pe hipo.ro dureaza doar 2 minute sau puteti importa datele din Linkedin sau Facebook pentru a rezolva si mai rapid.