CONTABIL SEF

Angajator: Caretta
Domeniu:
 • Constructii
 • Contabilitate Finante
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Iasi
 • Actualizat la: 25.10.2021
  Scurta descriere a companiei

  Cerinte

  Candidatul ideal

  • Studii superioare economice in domeniul financiar contabil.
  • Experienţă minim 3 ani intr-o poziție de management financiar-contabil, supervizare contabilă si/sau coordonare departament financiar contabil, controlling costuri.
  • Experienţă 1 an in contabilitatea de producţie constituie un avantaj.
  • Cunostinţe solide de legislaţie fiscală si contabilitate.
  • Membru C.E.C.C.A.R.
  • Bune abilităti de comunicare, organizare si conducere a activităţii departamentului financiar-contabil.
  • Capacitate de adaptabilitate, organizare şi prioritizare a activităţilor cu respectarea termenelor limită.
  • Integritate si corectitudine.
  • Promptitudine in rezolvarea sarcinilor solicitate de echipa managerială.
  • Elaborarea şi propunerea spre aprobare a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii economico-financiare a societăţii.
  • Implicarea activă pentru susţinerea politicii companiei.
  • Centralizarea rapoartelor/informărilor in vederea realizarii obiectivelor firmei.
  • Cunoașterea programului WinMentor (Enterprise).

  Responsabilitati

  Descrierea jobului:

  • Supervizează înregistrarea tuturor tranzacțiilor și documentelor justificative în evidențele contabile.
  • Asigură întocmirea raportărilor către Adminisțratia Financiară, Ministerul Finanțelor Publice, bănci și alte instituții.
  • Reprezintă compania și asigură interfața cu Administrația Financiară si autoritățile de control ale statului.
  • Intocmește situațiile financiare-contabile de sinteză ale societății.
  • Asigură elaborarea de studii şi analize cu privire la profitabilitatea activităţilor, eficienţa utilizării capitalului de lucru, evoluţia acumulărilor băneşti, a structurii cheltuielilor materiale şi a altor indicatori economico-financiari.
  • Asigură întocmirea lucrărilor de închidere lunară, a bugetelor de venituri şi cheltuieli şi calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale.
  • Urmăreşte permanent legislaţia din domeniul financiar-contabil şi asigură respectarea acesteia.

  • Asigură inventarierea, gestionarea, urmărirea, înregistrarea și verificarea întregului patrimoniu.
  • Răspunde de îndeplinirea obligațiilor fiscale ale societatii (ex.: impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugată, accize, taxe locale etc.) în conformitate cu cerințele legale.
  • Sprijină auditorii financiari în procesul de auditare a situațiilor financiare.
  • Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.