Director Executiv

Angajator: Personnel Outsourcing
Domeniu:
 • Achizitii - Logistica - Aprovizionare
 • Agricultura
 • Secretariat - Administrativ
 • Tip job: full-time
  Nivel job: peste 5 ani experienta
  Orase:
 • Oradea
 • Actualizat la: 18.06.2021
  Scurta descriere a companiei

  Personnel Outsourcing, companie de recrutare si leasing de personal,  de 10 ani pe piata din Romania cu peste 500 de salariati temporari pusi la dispozitia clientilor nostrii cu doua branch-uri la nivel national ( Bucuresti / Brasov), o companie intr-o constanta dezvoltare in domeniul resurselor umane integrate.

  Cerinte

  Recrutăm pentru clientul nostru, lider pe piaţa producătorilor de plante aromatice şi salate

  DIRECTOR EXECUTIV

  Locație: Bihor

  Nr. poziții vacante: 1

  Descriere generală și obiectivul specific al postului: managementul curent al companiei, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul eficient a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale, în concordanță cu politica și strategia firmei.

  Linii generale de acțiune: orientarea spre maximizarea competențelor profesionale ale angajaților și motivarea acestora; orientarea spre obținerea de rezultate concrete, cuantificabile financiar și menținerea marjei de profit asumată.


  Cerinte:
  • experiență într-o poziție similară de minim 5 ani;
  • cunoştinţe aprofundate din domeniul de activitate al companiei;
  • cunoașterea generală a pieței locale și naționale de afaceri;
  • aptitudini de conducere: previzionale, decizionale, organizatorice, de relaționare, lucru în echipă și coordonare, control și motivare-dezvoltare a membrilor echipelor;
  • atitudine proactivă, spirit de inițiativă, siguranță, determinare;
  • abilităţi de planificare și organizare a activităţilor desfăşurate;
  • abilități decizionale, de comunicare și creativitate, cu un spirit de observaţie dezvoltat şi orientare către detalii;
  • competenţă în decizii, gândire şi acţiune; viziune de ansamblu;
  • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptabilitate și rezistență la stres;
  • bune abilitati de utilizare a pachetului Microsoft Office;
  • cunoștințe de limba engleză nivel mediu/avansat.

  Responsabilitati

  • elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei generale a companiei pe care o coordonează;
  • realizarea planurilor strategice anuale şi revizuirea lor trimestrială;
  • asigură intocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale și lunare) și resurselor necesare pe contracte, precum și actualizarea acestora, în funcție de realizări;
  • gestionează impreună cu Directorul General potențialul tehnologic, material, financiar și uman al firmei, în scopul folosirii la maximum a capacităților de producție, organizarea optimă a programului de lucru și creșterea productivității;
  • asigură un cadru optim pentru menținerea unor relații bune între management și angajați;
  • orientarea întregii activități spre profit şi progres, atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere tehnologic, al resurselor umane și al calității;
  • reprezentarea organizației în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții si alte organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor companiei și respectarea angajamentele contractuale scrise și / sau verbale față aceștia;
  • respectarea prevederilor de calitate conform sistemului de asigurare a calității existent la nivel de companie, în vederea obținerii unor produse fiabile, la standardele cerute de norme și de clienți;
  • prezentarea trimestrială sau ori de câte ori este solicitată a situaţiei economico-financiară a companiei, a indicatorilor de performanţă şi a acţiunilor întreprinse conform programului de măsuri, precum şi altor rapoarte specifice;
  • dispune analiza rapoartelor și decide înlăturarea neconformităților sesizate și a cauzelor care le-au generat, pentru a preveni repetarea acestora;
  • urmărirea în permanenţă a evoluţiei pe piaţă a produselor societatii, a mediului de afaceri în vederea identificării de noi oportunităţi de afaceri şi a ameninţărilor ca bază a luării unor decizii strategice de dezvoltare a activităţii propriei companii;
  • respectă normele de Securitate și Sănatate a Muncii și de PSI și răspunde de însușirea și respectarea acestora de către toți angajații din subordine.