Diriginte de santier drumuri in Ploiesti, Pitesti, Targoviste, Brasov, Craiova, Targu Jiu, Ramnicu Valcea

Angajator: ENGIE
Domeniu:
 • Inginerie
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Pitesti
 • Ploiesti
 • Targoviste
 • Actualizat la: 15.06.2021

  Responsabilitatile postului:

  • Isi exercita atributiile in perioadele de pregatire a lucrarilor, executare a lucrarilor, receptia lucrarilor, dupa receptia lucrarilor pana la receptia finala, conform legislatiei in vigoare;
  • Raspunde fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare;
  • Se asigura din punct de vedere tehnic si economic de optimizarea valorilor alocate pe proiect de catre investitor;
  • Se informeaza permanent si isi insuseste ultimele modificari legislative din domeniul sau de activitate, raspunzand de cunoasterea si aplicarea in practica a legislatiei in vigoare.
  • Raporteaza periodic stadiul lucrarilor pe care le urmareste, atragand atentia asupra eventualelor disfunctionalitati;
  • Stabileste relaţii optime cu autoritatile, cu proiectantul si cu executantul, precum si cu dirigintele de santier autorizat in domeniul retelelor de gaze naturale, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii;
  • Participa in calitate de reprezentant al investitorului in toate fazele privind realizarea lucrarilor de terasamente (desfacere/refacere) aferente lucrarilor de investitii, dupa cum urmeaza:
  A. In perioada de pregatire a executarii lucrarilor:
  • Verifica:
   • existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta;
   • autorizatia de spargere obtinuta de la autoritatile locale;
   • concordanta intre autorizatia de construire, certificatul de urbanism, avize, acorduri si proiect;
   • existenta anuntului de incepere lucrare la ISC;
   • existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
  • Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
  • Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite conform prevederilor legislative in vigoare;
  • Participa impreuna cu proiectantul, executantul, dirigintele de santier autorizat in domeniul retelelor de gaze naturale, reprezentantii detinatorilor de utilitati si reprezentantii autoritatilor locale la predarea amplasamentului.
  B. In perioada de executare a lucrarilor:
  • Verifica respectarea:
   • tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
   • legislatiei cu privire la materialele utilizate;
   • cerintelor stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale;
  • Interzice utilizarea de materiale necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, sau fara agrement tehnic;
  • Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
  • Interzice utilizarea de:
   • lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
   • tehnologii noi, fara agrement tehnic;
  • Efectueaza:
   •  verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor;
   •  in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate;
  • Urmareste:
   • executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din     punct de vedere calitativ si corelate intre proiect si  lucrarile executate;
   • realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
   • respectarea programului de asigurare a calitatii la executant;
  • Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, dezafectarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
  • Se asigura de  respectarea:
   • graficului de executie intocmit de executant si validat de investitor;
   • de catre executanti a normelor de securitate si protectia muncii;
  • Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
  • Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
  C. La receptia lucrarilor:
  • Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii   tehnice a constructiei;
  • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
  • Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei.
  D. In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:
  • Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
  • Verifica calitatea serviciilor prestate de furnizorii externi de servicii de dirigentie de santier pentru drumuri.
  • Executa si alte lucrari sau sarcini cu caracter specific care decurg din actele normative in vigoare, cele dispuse de managementul societatii sau de catre seful de birou/serviciu;
  • In functie de necesitatile identificate in cadrul Departamentul si la solicitarea managementului, se deplaseaza in zonele cu volum mare activitate pentru urmarirea lucrarilor de terasamente (desfacere/refacere) aferente lucrarilor de investitii.
  Cerinte:
  • Studii superioare tehnice finalizate cu diploma de licenta;
  • Autorizatie - Inspectoratul de stat in constructii - Diriginte de Santier - in domeniul 3 - "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", subdomeniul 3.1 -  "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu de interes naţional";
  • Activitate de diriginte de santier de drumuri – minim 3 ani;
  • Bune cunostinte operare MS Office;
  • Cunostinte de legislatie specifica;
  • Permis de conducere categoria B;
  • Comunicare clara si convingatoare, atat verbal cat si in scris;
  • Demonstreaza responsabilitate pentru activitatile desfasurate;
  • Capacitatea de a respecta termenele limita;
  • Exigenta si rigoare profesionala;
  • Capacitate de planificare si organizare;
  • Atitudine activa in solutionarea problemelor.
  Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu. 
  În cazul în care optezi să ne transmiți datele tale cu scopul de a candida pentru poziția menționată în prezentul anunț, te rugăm să iei cunoștință despre prevederile Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților.